Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

28. 6. 2019 – UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Datum: 01.07.19

V pátek 28. června jsme slavnostně ukončili školní rok.

Ve čtvrtek 27. června jsme se na obecním úřadě rozloučili s deváťáky a předali ocenění dětem za reprezentaci školy a obce v soutěžích.

POŽARNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Datum: 01.07.19

Je název literární a výtvarné soutěže, kterou každoročně pořádá Sdružení hasičů ČR. Letošní téma znělo: „V domě hoří a co teď?“ Celkově se do soutěže přihlásilo přes 30 000 dětí v různých kategoriích z více než 600 škol.

Do zpracování tématu jsme se pustili v hodinách informatiky. Žáci měli za úkol vytvořit prezentaci podle předem stanovených kritérií. Jsme rádi, že naše žačky byly úspěšné nejen v okresním kole, ale také v krajském, a dokonce Zuzka Petrášová obdržela 2. místo v celostátním měřítku. Poděkování dále patří Aničce Skybové a Kamči Macíčkové. Hodnotné ceny si děvčata převzala při oficiálním předávání cen na Městském úřadě v Uh. Hradišti. Gratulujeme!

Krátký sestřih odvysílala i regionální TV:   https://itvs24.cz/node/1000

27. 6. 2019 – MEZITŘÍDNÍ ZÁVODY V LEHKÉ ATLETICE

Datum: 27.06.19

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

Datum: 27.06.19

Základní informace

Termín: 6. 6. – 11. 6. 2019

Program:

  1. den – cesta autobusem, následně trajektem
  2. den – prohlídka města Canterbury, odjezd do Oxfordu k hostitelským rodinám
  3. den – hrad Warwick se strašidelným podzemím, odpoledne Stratford upon Avon – rodiště W. Shakespeara
  4. den – královské městečko Windsor, odpoledne prohlídka Oxfordu (mj. jídelna z filmu o Harry Potterovi)
  5. den – Londýn – lodí i pěšky, ale za vydatného deště
  6. den – cesta zpět Eurotunelem ve vlaku i autobusem

24. 6. 2019 – IWALK V UHERSKÉM BRODĚ

Datum: 27.06.19

Že je možné mapovat historii i pomocí moderních technologií se přesvědčili žáci 9. ročníku v poslední hodině dějepisu. Společně se studenty Gymnázia v Uh. Brodě, kteří tuto aktivitu dělají zcela dobrovolně, si prošli pět míst v Uh. Brodě, která se pojí s židovskou otázkou     za 2. světové války. Studenti prokládali svůj výklad právě odkazem na aplikaci IWalk v mobilním telefonu, kde si žáci mohli prohlédnout dobové fotografie a poslechnout očitá svědectví lidí, kteří tuto děsivou dobu přežili. Kéž bychom nic podobného nemuseli v budoucnosti zažít!

ŠKOLA HROU – CELOROČNÍ PROJEKT

Datum: 26.06.19

Ve výtvarné výchově se v tomto školním roce osmé třídy názorně seznamovaly s dějinami umění v duchu zásady „učitele národů“ Jana Amose Komenského.

Žáci si prošli dějinami českého i světového výtvarného umění od pravěku až po modernu. Seznámili se se známými i méně známými osobnostmi a prakticky si vyzkoušeli některé techniky z daného období, např. kresby starověkého Egypta, iniciála a středověké písmo (přepisování knih ve středověkých klášterech), renesanční „sgrafito“, benátské masky, gotická vitráž, mozaiku, přenesení malby pomocí čtverečkové sítě, portrét ve stylu pop artu, koláž atd. 

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek