Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

16. 4. 2018 – ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Datum: 20.03.18

V pondělí 16. 4. 2018 od 14 do 17 hodin se koná zápis dětí do 1. třídy v budově dolní školy. Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Další informace najdete na stránce Dokumenty.

16. 3. 2018 – VÝSTAVA MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ

Datum: 20.03.18

KLÍČENKY ZE 3. A

Datum: 20.03.18

Pomalu přichází jaro a začne odemykat studánky, prameny nebo třeba turistické trasy v přírodě.

Třeťáci si vyrobili z korálků skřítky, kteří pasují ke všem klíčům. Díky nim pak (stejně jako jaro) mohou odemykat dveře, skříňky, truhličky se svými „poklady“…

13. 3. 2018 – PROJEKT PODNEBNÉ PÁSY V 5. B

Datum: 14.03.18

 Tento týden 5. B ukončila projekt o podnebných pásech. V tomto projektu měli žáci za úkol zjistit a zpracovat informace o jednotlivých podnebných pásech. Výsledkem byly prezentace jednotlivých skupin daného pásu před spolužáky a plakáty s informacemi o podnebných pásech, počasí, rostlinách a zvířatech, kteří se zde vyskytují. Plakáty žáci zhotovovali v hodinách VV a Pč. Do projektu byla zařazena přírodověda, ale i matematika („zvířecí“ příklady a slovní úkoly), český jazyk (doplňovačky, soutěže) a hudební výchova.

Žáci pracovali se zájmem a chutí. Za nápaditost, šikovnost, samostatnost a vzájemnou spolupráci během projektu jim třídní učitelka vyslovila velkou pochvalu.

© 2018 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek