Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

7. 11. 2019 – OSVĚTIM, KRAKOV

Datum: 11.11.19

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 jsme se vydali s našimi deváťáky na dalekou cestu do Osvětimi. Cílem tohoto zájezdu bylo přiblížit naší mladé generaci atmosféru 2. světové války právě návštěvou jednoho z mnoha koncentračních táborů. Zde je na památku hrozných událostí vybudováno muzeum, kde si denně tisíce lidí připomínají a uctívají v tichosti miliony obětí nacistického režimu. Abychom neodjížděli domů se smutkem a bolestí, byla pro nás připravena ještě druhá část programu a to prohlídka města Krakov – hradu Wawel, nábřeží řeky Visly, Jagelonské univerzity a hlavního náměstí v Krakově s tržnicí, která je zapsána do světového seznamu kulturních památek Unesco. V celou hodinu nám z věže zatroubil trubač a s typickým preclíkem jsme odjížděli v 17. hodin z Krakova domů.

VÁNOČNÍ HVĚZDA

Datum: 08.11.19

Každoročně se naše škola zapojuje do charitativní činnosti prodejem vánočních hvězd. Cena je 100,- Kč za kus, objednávejte ve škole nebo emailem na adresu jitka.miklasova@zsnivnice.cz nebo na tel. čísle 572 693 226 do 20. listopadu 2019. Výtěžek jde na pomoc dětem s onkologickým onemocněním. Děkujeme všem za koupi na dobrou věc.

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL

Datum: 08.11.19

Volejbalová sezóna začala, na prvním turnaji krajského přeboru v Jarošově si zahrála družstva červených (Sofie Lysoňková, Anna Pražanová, Lukáš Brímus, Barbora Vaškových a Pavlína Kadlčíková), oranžových (Vanda a Valerie Velecké, Adam Kelíšek s Karolínou Bartošovou) a žlutých (Jakub Pilát, Jakub Mazura, David Zálešák, Karolína Vaškových, Filip Zálešák, Adam Trtek a Šimon Borýsek). Červení hlavně získávali zkušenosti s novým, náročnějším způsobem hry, ale neztratili se a skončili v první polovině výsledkové listiny. Oranžoví získali bramborové umístění v konkurenci 36 týmů a nejúspěšnější byli ti nejmenší, kteří se podělili o první tři místa. Blahopřejeme.

LABORATORNÍ PRÁCE V PŘÍRODOPISU

Datum: 08.11.19

Žáci 6. ročníku ověřují své znalosti o rostlinné buňce prací s mikroskopem. Bylo to pro ně velmi zajímavé a poučné. Upevnili si své vědomosti.

Žáci 7. ročníku se zaměřili na stavbu ptačího vejce, pera a jejich význam. Pozorovali vše nejen s lupou, ale mnohem zajímavější byl pro ně pohled na skořápku, papírovou blánu či obrysové pero pod mikroskopem. Zde se mohli přesvědčit, že stavba je složitá a zajímavá.

PODZIM U ČTRŤÁKŮ

Datum: 07.11.19

Pracovní činnosti v přírodě

Krásné zářijové a říjnové počasí využily děti 4. tříd k výuce v přírodě. Na odpolední vyučování se velmi těšily, protože měly možnost svou fantazii využít při stavění mechových chaloupek a výrobu věnců z listů. K práci využily spoustu přírodního materiálu a ve skupinách dokázaly s velkým zaujetím vytvořit opravdu krásné a zajímavé stavby. Přírodní materiály využily i při práci ve výtvarné výchově.

Dopravní výchova

I v tomto školním roce přišla řada na naše čtvrťáky, kteří se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Žáci absolvovali dvě části výuky, nejdříve teoretickou, kde se dověděli o správné výbavě kola, dopravním značení i o různých situacích na křižovatkách. Nabyté znalosti pak vyzkoušeli v praktické části. Tady si vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti.

Výstava hub

Letos jsme s dětmi opět navštívili tradiční výstavu hub, kterou uspořádal mykologický kroužek. Své znalosti z prohlídky zúročily při vyplňování kvízu s houbařskou tematikou.

7. 11. 2019 – BESEDA – Odkaz J. A. Komenského v umění

Datum: 05.11.19

Přijďte s námi 7. 11. 2019 od 16:00 hodin prožít příjemné chvíle – besedovat o J. A. Komenském, jeho odkazu v umění a uměleckém vzdělávání. Hlavní referát přednese čestný host PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. S dalšími příspěvky vystoupí PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy. Program zpestří hudební vystoupení žáků naší školy. Přijměte srdečné pozvání.

Těšíme se na Vaši návštěvu.      

Pozvánka_ZŠ Nivnice_Beseda J.A.K                                                                                                                                                                                        

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek