Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

16. 9. 2021 – PROJEKTOVÝ DEN – PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

Datum: 20.09.21

Pro žáky 9. ročníku byl připraven projektový den zaměřený na volbu povolání. Jsme rádi, že naše pozvání přijaly i pracovnice Úřadu práce v Uh. Hradišti a neziskové organizace Šrumec v Uh. Brodě. Žáci se zamýšleli nad svými vlastnostmi, silnými a slabými stránkami, zda je možné využít těchto vlastností ve svém budoucím povolání. Odpovídali na otázky v dotazníku, vyhodnocovali jej, zkoušeli hledat „svůj“ obor nebo školu v Atlase školství. Je před nimi velmi důležitý rok, proto držíme palce, aby vysněná škola či obor byl zároveň i šťastnou a správnou volbou.

ERASMUS V NIVNICI

Datum: 20.09.21

Snad každý z nás slyšel české přísloví: Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Nivnická škola se již řadu let zapojuje do eTwinningových projektů, ale v loňském roce postoupila do další výzvy a projektem Učíme se cizí jazyky se zapojila do dotačního programu Erasmus+ školní vzdělávání ve Výzvě 2020 – KA1 zaměřeného na jazykové vzdělávání pedagogů v zahraničí. Symbolicky se tak otevřela brána jazyků.

O letošních prázdninách se pedagožky rozjely do zahraničí, aby zlepšily své jazykové dovednosti a načerpaly novou inspiraci pro svoji práci. Pět jazykově-metodických kurzů probíhalo v Německu a v Irsku. Přestože svým obsahem byly kurzy rozmanité, přinesly všem zúčastněným jednoznačný profit: zkvalitnění jazykových dovedností, poznání nových vyučovacích metod při výuce jazyků, uplatnění nových ICT, spolupráci s lidmi odlišných národností, poznání jiných kultur a reálií, osobností rozvoj a hlavně chuť nabyté zkušenosti aplikovat ve svých hodinách.

Kéž v duchu myšlenky J. A. Komenského: „Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“ – nacházíme nové cesty za poznáním.

14. 9. 2021 – CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

Datum: 16.09.21

V úterý jsme si vyzkoušeli evakuaci školy při cvičném požárním poplachu.

ETWINNING – CERTIFIKÁTY QUALITY LABEL 2021

Datum: 16.09.21

Přes komplikace způsobené distanční výukou se nivnická škola nedala zahanbit a uskutečnila několik eTwinningových  projektů, z nichž dva získaly certifikát Quality Label 2021. Oba projekty spojovala aktivní spolupráce se zahraničními partnery, využití moderních technologií, online setkání a zlepšování jazykových schopností.

Všem zúčastněným patří velké poděkování a přání: s chutí do dalších výzev. 

 

 

 

 

 

 

1. 9. 2021 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Datum: 01.09.21

Zahájení školního roku 2021/2022, které proběhlo ve středu 1. září na nádvoří dolní školy, mělo slavnostní atmosféru. Prvňáčky jsme přivítali a šerpovali ve třídách. Přejeme všem hodně školních úspěchů a radostí.

 

23. 7. 2021 – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ZŠ NIVNICE

Datum: 28.07.21

V naší škole je rušno i o prázdninách. V červenci se uskutečnilo 5 turnusů příměstských táborů s názvem „Letní výzva“. Obsahem táborů byly  hry, soutěže, sportovní a tvořivé aktivity a také  procvičování učiva zábavnou formou. Příměstské tábory byly pořádány v rámci dotačního projektu MŠMT „Letní kempy“ a pro žáky byly zcela zdarma včetně celodenního stravování.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek