Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

MASOPUSTNÍ TVOŘENÍ

Datum: 25.02.24

Šikovní žáci 4. A ve výtvarné výchově a pracovních činnostech rádi zkouší tvořit tradiční věci netradičním způsobem. Tentokrát zkombinovali papír se zbytky látky a vlny nebo to, co má být jednobarevné a smutné, pojali vesele a barvami rozhodně nešetřili. Masopustní tvoření je velmi bavilo a práci si užívali. A když je práce zábavou, výtvory se vždy povedou na jedničku s hvězdičkou.

MALÍ DIVADELNÍCI

Datum: 24.02.24

Nivnické děti jsou opravdu všestranně nadané. Svědčí o tom i realizace divadelního představení, které si připravily pro školkové kamarády a na Čaj o páté pro seniory. 

Pohádka O řepě se všem líbila a jistě si už každý doma upekl prima řepánky 🙂

ČEŠTINA V 6. ROČNÍKU

Datum: 24.02.24

UČENÍ NENÍ MUČENÍ

V rámci hodin českého jazyka naši šesťáci zažívají také učení hrou, kdy si osvojují kompetence  řešení problémů, zlepšují své komunikační schopnosti i práci ve skupině. Čtenářská dílna s názvem Ke kořenům vedla k poznání českých pověstí a osobnosti A. Jiráska.

Na toto téma navázal rozhovor o rodinných kořenech, zvycích a rodokmenech.

ČTVRŤÁCI V CHARITNÍM DOMĚ

Datum: 24.02.24

DĚLAT TO, CO MÁ SMYSL

Je hezké, když se o tom, co je správné, jenom nemluví, ale když za slovy následují skutky. Naši čtvrťáci v hodinách náboženství potěšili svoji přítomností obyvatele charitního domu a vyzvali je na souboj ve hře Město, jméno, zvíře, věc. 

Bylo fajn být spolu a mezigeneračně prožít příjemné chvíle.

SLOH V 9. ROČNÍKU

Datum: 24.02.24

PROČ JE DOBRÉ/ŠPATNÉ DOŽÍT SE VYSOKÉHO VĚKU?

Nad touto otázkou se v rámci hodin slohu zamýšleli naši deváťáci. Ve skupinách hledali důvody pro a proti, které v následující aktivitě museli být schopni obhájit. Některé argumentace vyvolaly další vlnu otázek, a proto se z úvah plynule přešlo do řízené diskuze.

MASOPUST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 16.02.24

Masopustní veselí probíhající druhý únorový týden jsme si s dětmi ve školní družině náramně užili. Jogurtové koblížky děti zvládly na jedničku. Třídu jsme postupně zdobili karnevalovými motivy. Ztvárnili jsme šašky pomocí různých výtvarných technik, děti si vytvořily vlastní masky. Tečkou za masopustem byl veselý karneval, plný her, tance a zpěvu. Nesměl chybět průvod a přehlídka jednotlivých masek. Panovala výborná nálada, která nás ani nadále neopustí 🙂

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek