Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 11.10.19

Děti ze školní družiny se zúčastnily přednášky v knihovně o bylinkách. Přijela jim o nich vyprávět paní Ondrová, která jim naprosto dokonale rozumí a umí je poznávat.  Nejdříve popovídala o jedovatých bylinkách, houbách a rostlinách, a poté se věnovala těm léčivým. Po přednášce si děti mohly ověřit, co vše si zapamatovaly. Následovala četba pohádky. A úplně v závěru si děti vybarvily záložky do knížky a pochutnaly si na bylinkových bonbonech.

ZPRACOVÁNÍ OVOCE

Datum: 10.10.19

Děvčata 7. ročníku se činila a připravila velmi chutný jablečný mošt.

Takto vypadala příprava:

Průběh:

A už nám to teče….

VÝUKA S RODILÝM MLUVČÍM

Datum: 10.10.19

V září jsme zahájili také výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Každý měsíc mají naši žáci šanci ukázat, co v nich je a jak jsou schopni si poradit při setkání s lidmi, jejichž mateřským jazykem je angličtina.

PODZIMNÍ KOLÁŽE ŽÁKŮ 5. A

Datum: 09.10.19

7. 10. 2019 – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SRPŠ

Datum: 09.10.19

V pondělí 7. října se konalo plenární zasedání SRPŠ, na němž byli rodiče seznámeni s činností výboru SRPŠ, s výroční zprávou školy a s finančním hospodařením SRPŠ za minulý rok. Nejen díky příspěvkům rodičů, ale i díky sběru papíru, školnímu plesu a vánočnímu jarmarku jsou finančně podporovány aktivity žáků, např. doprava na exkurze, divadlo, lyžařský kurz, sportovní, přírodovědné, humanitní soutěže, odměny za umístění v soutěžích, placení besed apod.

Pro rodiče a žáky 9. tříd se konalo setkání se zástupci SŠ.

2. 10. 2019 – PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ

Datum: 09.10.19

V hodinách přírodovědného semináře zkoumají žáci přírodu vlastními smysly, prožitky a postřehy. Tentokrát na téma hmyz měli žáci možnost zjistit, že na školní zahradě je velmi živo. Pomocí lup hledali a pozorovali hmyz a následně vypracovali badatelský list.

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek