Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

AKTIVITY V ZEMĚPISE

Datum: 22.04.21

V hodinách zeměpisu proplouvají žáci šestého ročníku hydrosférou. Zamysleli se nad znečišťováním vodních zdrojů. Doufám, že je to ponaučení nejen pro ně. 

Osmáci se seznamují s jednotlivými kraji ČR. Největší pozornost soustředili na Zlínský kraj. Měli za úkol nejen popsat povrch, ale vyzvednout i tradice a zvyky, které jsou nevšední a výjimečné v rámci celé republiky. 

ANGLIČTINA VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ

Datum: 22.04.21

ČTVRŤÁCI PROŽILI V ANGLIČTINĚ „DISTANČNĚ“ 4 ROČNÍ OBDOBÍ

O ročních obdobích, měsících v roce a počasí během roku jsme si letos povídali při distanční výuce. Čtvrťáci byli pilní a přinesli v pondělí do školy krásné projekty, které doma vypracovali. Ke každému ročnímu období namalovali obrázky a napsali k nim anglický název.

MY FREE TIME – MŮJ VOLNÝ ČAS

Čtvrťáci nezaháleli ani týden ve škole. Díky znalostem získaným při distanční výuce hravě zvládli vytvořit projekt s názvem MY FREE TIME. Nejdřív si v hodině výtvarné výchovy napsali nadpis, 7 dnů v týdnu a ke každému dni nakreslili obrázek oblíbené činnosti. V angličtině pak doplnili větu, která vyjadřovala, co který den dělávají. Zavzpomínali na časy, kdy nebyla omezení, a oni mohli chodit do různých kroužků. Doufám, že ta doba pro ně zase brzy nastane.

PŘÍRODOVĚDA HROU

Datum: 14.04.21

Zajímavou herní aktivitou si žáci 4. ročníku zpestřili výuku přírodovědy. Při poznávání přírodnin si osvěžili své znalosti, procvičili dovednost spolupracovat a ještě se i pobavili. 

PÁŤÁCI PŘI DISTANČNÍ VÝUCE NEZAHÁLELI

Datum: 14.04.21

Všichni žáci 5. A se v pondělí vrátili do školy se splněnými úkoly a většina i s krásnými projekty do angličtiny. Téma k učivu 4. lekce bylo HIS/HER DAY – JEHO/JEJÍ DEN. Měli si vymyslet postavičku a nakreslit a napsat její denní režim. Přitom si procvičili i anglické určování hodin. Některé pěkné práce jsou vystaveny také u prodejny COOP.

Žáci 5. B nezůstali pozadu a přinesli další pěkné projekty.

POVĚST O GOLEMOVI

Datum: 14.04.21

Pověst o Golemovi je příběh ze známé knihy Staré pověsti české. Děti ze 3. B měly za úkol pověst přečíst, odpovědět na několik jednoduchých otázek a nakreslit Golema. Jelikož některé děti o Golemovi nikdy neslyšely, neměly ani představu, jak vypadá. Proto jsme si během online vyučování pustili krátkou ukázku z filmu Pekařův císař.

Dětem se obrázky velmi povedly. Posuďte sami.

JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 13.04.21

První  teplé dny využili žáci školní družiny k pobytu venku. Učili se poznávat jarní květiny a byliny, které právě rostou. Žáci poznají sedmikrásku, hluchavku, fialku nebo kokošku. Nakonec vzaly výtvarnice křídy a krásně vyzdobily chodníky květinami. bylo to krásné a slunečné odpoledne. 

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek