Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: ČINNOSTI V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH

Datum: 30.01.20

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ 6. ROČNÍK

V přírodovědném semináři rozšiřujeme své vědomosti. Tentokrát jsme se zaměřili na povrchové napětí vody, které využívají někteří zástupci hmyzu, a vliv detergentů. Měli jsme možnost si ověřit působení mycích prostředků na povrchovou blánu vodní hladiny, které způsobí potopení a smrt vodního hmyzu či larev hmyzu.

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Žáci 6. ročníku se mohli přesvědčit nejen o kráse a složitosti těla řasy, ale zejména je zaujali pohybující se prvoci – nálevníci ze senného nálevu.

CHEMIE 8. ROČNÍK

V hodinách chemie nemáme jen teorii, pokusy od vyučujících, ale také sami si zkoušíme nabyté vědomosti a učíme se novým dovednostem. Měli jsme možnost si zkusit filtraci, krystalizaci či chromatografie.

FYZIKA 6. A 8. ROČNÍK

Ve fyzice jsme zkoumali částicovou stavbu látek a magnetické vlastnosti látek.

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek