Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuální sdělení

OMEZENÍ PROVOZU 3. ČERVNA 2022

Vážení rodiče, 

 protože dne 3. června 2022 (pátek) nepůjde ve školní jídelně po celý den elektrický proud a možnosti vaření jsou v mateřské škole značně omezené, bude provoz mateřské školy pouze pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají pro děti hlídání.
 
 

OMEZENÍ PROVOZU 28. DUBNA 2022

Vážení rodiče,

protože dne 28. dubna 2022 (čtvrtek) nepůjde ve školní jídelně po celý den elektrický proud a možnosti vaření jsou v mateřské škole značně omezené, bude provoz mateřské školy pouze pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají pro děti hlídání.
 
 
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Veškeré informace k zápisu najdete zde na webových stránkách v dokumentech MŠ, na nástěnce MŠ a u zástupkyně ředitelky pro MŠ.

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

PROVOZ MŠ V PROSINCI 2021

V měsíci prosinci bude z organizačních důvodů přerušen provoz mateřské školy v době od 23. do 31. 12. 2021. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc prosinec činí:  250 Kč

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ od 1. 9. 2021

MŠ zahájí 1. září činnost v plném rozsahu běžným způsobem ve všech pěti třídách. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na dveřích MŠ 1. 9. 2021. Aktuálně v MŠ pro děti neplatí žádná organizační omezení ani povinnost roušky.
Osoby doprovázející dítě vstupují do budovy MŠ s rouškou, v budově se nezdržují.

Přivádění dětí do MŠ
Dítě musí být do MŠ přivedeno nejpozději do 8.00 h! 
V 8.00 h se MŠ uzamyká a dítě už nebude přijato.

Informace k odhlašování stravy
Strava se při předem známé nepřítomnosti odhlašuje vždy předem na dny následující:

 • písemným záznamem do sešitu, který je k tomu určen v MŠ
 • telefonicky: 572 693 232 / 721 415 969
 • SMS na telefonním čísle 721 415 969

V mimořádném případě – v případě náhlého onemocnění lze odhlásit ráno do 7.30 h, v tuto dobu se odhlašování uzavírá, pozdější oznámení není možné.
Odpolední svačiny
U dětí, které odcházejí z MŠ mimořádně po obědě, si zákonný zástupce odhlásí odpolední svačinu, a to nejpozději do 7:30 h. Pokud zákonný zástupce neodhlásí svačinu včas, bude účtována. Odpolední svačina nemůže být z hygienických důvodů vynášena z MŠ.

V Nivnici 28. 8. 2021

 

 

 

Školní rok 2020/2021

16) Provoz MŠ od 10. května

Od pondělí 10. května je mateřská škola v plném provozu pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek dětmi.

 

15) Přerušení dodávky el. proudu, nutné uzavření MŠ

Vážení rodiče, informujeme vás, že ve dnech 15. a 22. dubna 2021 bude MŠ zcela uzavřena a nebude probíhat ani online vzdělávání. Důvodem je celodenní přerušení dodávky elektrického proudu, a tudíž nemožnost zajistit odpovídající provoz.

 

14) Děti rodičů IZS a vybraných profesí

Informace k zajištění nezbytné péče o děti rodičů pracujících v IZS a vybraných profesích naleznete zde: Informace pro rodiče pracující v IZS

 

13) Provoz MŠ od 12. dubna

Mladší děti (Myšky, Sluníčka, Včelky) – MŠ je pro ně uzavřena.
Děti mohou i nadále nabídkově využívat online vzdělávání.
Časy online vzdělávání:
10.00 h      Myšky
10.00 h      Sluníčka
10.30 h      Včelky (změna vysílacího času)
Předškoláci (Motýlci, Berušky) – probíhá přímé vzdělávání v MŠ.
Děti budou rozděleny do menších skupin. Rozdělení dětí a jejich rozmístění je dočasné a neměnné. Rozdělení bude vyvěšeno na vchodových dveřích do MŠ v pondělí 12. 4. 2021.
Ochrana úst a nosu u dětí není povinná.
Podle nařízení Vlády ČR je nutné realizovat 2 x týdně testování dětí proti COVID-19. Bude se však jednat jen o neinvazivní testování, tj. pouze o odběr z přední okrajové části nosu. Testování svého dítěte provede sám rodič při vstupu do MŠ podle pokynů učitelek, které obdrží na místě. Bez testování bohužel nebude možný pobyt dítěte v MŠ. Více informací k testování zde:

Testování_informace pro rodiče
12) Změny v provozu MŠ

Aktuální informace k návratu dětí do MŠ pro vás připravujeme. Čekáme na rozhodnutí KHS, jestli děti Zlínského kraje nastoupí do škol 12. nebo 19. dubna 2021. 

 

 

11) Velikonoční tvoření

Milé děti, milí rodiče.
 
Jelikož se blíží Velikonoce a s nimi vše krásné a barevné, co s tím souvisí, chtěli bychom, aby se i naše školka prozářila barvami. K tomu ale potřebujeme Vaši pomoc. S maminkou, tatínkem nebo kýmkoliv, kdo bude mít chuť tvořit, vyrobte, vymyslete, nakreslete či namalujte nějakou hezkou velikonoční kraslici. Kraslice by měla být ve formátu max A4, neměly by na ni být žádné plastické věci, které by vyčnívaly. Vy nám hotový výrobek přinesete nejpozději do pondělí 29.3.2021 do krabice, která bude u vchodových dveří MŠ. Kraslici, prosím, podepište. My všechny kraslice zalaminujeme a následně je připevníme na plot před školkou. Vytvoříme si tak přírodní vernisáž, která nám rozzáří celou školku a potěší všechny kolemjdoucí. 
 
Mockrát Vám děkujeme za spolupráci. Vážíme si, že i v této době si uděláte čas. 
 
Kolektiv MŠ Nivnice
 
 

10) Stezka se zvířátky

Milé děti,

na tento víkend jsme si pro vás připravily dobrodružnou stezku „Cvičíme se zvířátky“. Stezka je nachystána na cestě ke kapličce, začátek je na rozcestí u cesty z panelů, která vede ke kapličce Sv. Trojice nahoře u rozhledny. Cestou budete potřebovat papír a tužku na důležité poznámky a dobrou náladu. Čeká vás 17 stanovišť, na kterých budete sbírat písmenka do tajenky, kterou nám potom pošlete do chatu na Teams nebo do emailu.
Stezka bude pro vás nachystaná od pátku 19. 3. 2021 od 14:00 hodin do neděle 21. 3. 2021 do 17:00 hodin. Na začátku a na konci stezky jsou informační cedulky, které si prosím pročtěte. Těšíme se!
 
Kolektiv MŠ Nivnice
 
 

9) Informace k online vzdělávání dětí MŠ

Jedná se o dobrovolnou nabídkovou činnost pro zpestření vzdělávání:

 • setkávání dětí s učitelkou je v nabídce každý den
 • vzdělávací aktivita je v 9.00 h (Včeličky, Berušky, Motýlci) a v 10.00 h (Myšky, Sluníčka)
 • čtení do ouška probíhá v 12.30 h
 • schůzku zahajuje vždy učitelka, dítě se ke schůzce následně připojí

Jak se připojit ke schůzce?

Dítě vstoupí do třídy a čeká, na nic nekliká. Schůzku zahájí učitelka cca 5 minut před začátkem setkání. Po zahájení schůzky se objeví velká modrá tabulka – NOVÁ SCHŮZKA.  Dítě klikne na „Připojit se“ a už se uslyší s paní učitelkou.

Rozvrh online setkávání zde: MŠ_rozvrh online setkávání

Manuál pro práci v Teams zde: Manuál pro práci v Teams

 

 

8) Zahajujeme ONLINE vzdělávání

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření MŠ zahajujeme ONLINE vzdělávání v platformě Microsoft Teams, kde má vaše třída vytvořený svůj online „tým“. Chceme tímto způsobem vytvořit on-line komunikační prostředí, ve kterém si budou moci děti a paní učitelky spolu povídat, zpívat, sdílet obrázky, hry, pracovní listy a vzdělávací aktivity.

Zapojení dětí je ZCELA DOBROVOLNÉ, i nadále bude vzdělávací nabídka k dispozici na webových stránkách MŠ.

Informace k zavedení Teams:

 1. O přihlašovací údaje do Teams požádejte na mailu: reditelka@zsnivnice.cz
 2. Spolu s přihlašovacími údaji vám budou zaslány informace ke stažení Teams do vašeho počítače (notebooku, tabletu, chytrého telefonu).
 3. V Teams má každá třída zřízena svou virtuální třídu, tzv. „tým“.
 4. V záložce „Soubory“ budou děti mít vloženou inspiraci pro vzdělávání.
 5. O termínech online setkávání vás budeme informovat v Teams.

Věřím, že zahájení online komunikace dětí a učitelek zpestří vzdělávací aktivity a bude pro děti v tomto obtížném období dobrou psychickou podporou. Děkuji všem rodičům za spolupráci a přeji hodně radosti při vzdělávání s Teams.                                                                                                                                                                 Paní ředitelka

7) UZAVŘENÍ MŠ od 1. března

Na základě nařízení Vlády ČR je mateřská škola od 1. března 2021 uzavřena. Aktuální informace k ošetřovnému zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod vykonávají nezbytnou péči MŠ Olšava (tel. 739 319 055) a MŠ Svatopluka Čecha (tel. 731 699 991) v Uherském Brodě.

 

6) VČELIČKY – Covid-19

Vážení rodiče, v mateřské škole ve třídě Včeličky byl potvrzen případ onemocnění COVID-19.

Děti, které byly v MŠ v pátek dne 22. 1. 2021, přišly do kontaktu s rizikovou osobou. Těmto dětem bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jeho rodinné příslušníky. Prosím očekávejte, že vás bude kontaktovat hygienická stanice. Již dnes (v pondělí) je však nutné zajistit, aby Vaše dítě zůstalo doma. Karanténní opatření budou nařízena v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. do 1. 2. 2021. Karanténní opatření  ukončuje ošetřující lékař Vašeho dítěte. Žádanka na test bude vypsána během monitorovaného hovoru s hygienickou stanicí.

Děti, které nebyly v MŠ v pátek dne 22. 1. 2021, nepřišly do kontaktu s rizikovou osobou a mohou do MŠ dál docházet. Třída Včeličky bude pro tyto děti v provozu. Z preventivních důvodů Vás ale prosíme, pokud máte možnost, ponechat si děti po dobu tohoto týdne doma.

 

5) OTEVŘENÍ MŠ

Od 9. 11. 2020 MŠ zahajuje provoz v plném rozsahu.

Od 9. 11. 2020 z hygienických důvodů NELZE PŘINÁŠET do MŠ žádné vlastní hračky. Hračky nelze přinášet  a ukládat ani do šatních skříněk. Toto nové nařízení musí být bezpodmínečně respektováno, výjimky nejsou z hygienických důvodů možné.“

 

4) UZAVŘENÍ MŠ

V týdnu od 2. do 6. listopadu zůstává MŠ uzavřena.

 

5) OŠETŘOVNÉ – aktuální informace

Podle nové právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Nově nepotřebujete potvrzení od školy o jejím uzavření. Stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Žádost se vyplňuje elektronicky. ČSSZ vydala nový formulář, který je zveřejněn na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu. Více informací zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
4) UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 19. ŘÍJNA

Ředitelství Mateřské školy Nivnice informuje, že na základě oznámení Krajské hygienické stanice Zlín je s okamžitou platností přerušen provoz mateřské školy, a to z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19.

Provoz MŠ se přerušuje na dobu nezbytně nutnou až do odvolání.

Ošetřovné – ZMĚNA: ČSSZ připravuje nové podmínky čerpání ošetřovného a nový formulář, který bude zveřejněn na konci měsíce října. Vláda o změnách nyní jedná. O ošetřovné se bude žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku listopadu za měsíc říjen. Nyní stačí zaměstnavateli nahlásit, že nastupujete na ošetřovné, není potřeba ani potvrzení od školy. Jakmile ČSSZ vydá nové tiskopisy, začne je naše škola ihned potvrzovat a vydávat. Tiskopis „ošetřovné“ vydá kancelář školy. Požádat o ošetřovné budete moci na mailu: zsnivnice@zsnivnice.cz nebo na tel. 572 693 225. Do mailu uveďte jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.


3) SCHŮZKA RODIČŮ

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v okrese Uherské Hradiště a z preventivních důvodů se schůzka rodičů dětí mateřské školy, která se měla konat dne 8. 9. 2020 neuskutečnila. O jednotlivých bodech programu poskytujeme stručné písemné informace s názvem Schůzka rodičů – vloženo do záložky Dokumenty MŠ.

 

2) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE VSTUPUJE POUZE S ROUŠKOU! 

 

1) ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ od 1. 9. 2020: 

 • Informace ke koronaviru

MŠ zahájí 1. září činnost v plném rozsahu běžným způsobem ve všech pěti třídách. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na dveřích MŠ 1. 9. 2020. Aktuálně neplatí žádná organizační omezení ani povinnost roušky. Prohlášení o bezinfekčnosti se nevyžaduje. Specifická opatření budou do provozu MŠ operativně zaváděna podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, podle nařízení MŠMT, MZd a KHS Zlínského kraje. SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MŠ s aktuálními sděleními!

Úplata
Pokud je dítě v nařízené karanténě a MŠ je v provozu, jedná se o omluvenou nepřítomnost dítěte v MŠ a úplata za MŠ se hradí.

Hygienická pravidla

 • Po vstupu do budovy si každý v co nejkratším čase důkladně umyje ruce, popř. použije desinfekci.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit!

Projev infekčního onemocnění dítěte
Podle pokynů MŠMT a MZd dítě s projevem infekčního onemocnění nesmí být do MŠ přijato!!! Pokud se u dítěte jedná o chronické onemocnění či alergii s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel, rodič musí v MŠ předložit potvrzení od praktického lékaře pro děti, že se nejedná o infekční onemocnění. Teprve po odevzdání lékařského potvrzení bude dítěti umožněn vstup do MŠ. (Potvrzení se odevzdává pouze jednou.)

 

 • Informace k ranní docházce do MŠ

Dítě musí být do MŠ přivedeno nejpozději do 8.00 h! V 8.00 h se MŠ uzamyká a dítě už nebude přijato.

 

 • Informace k odhlašování stravy

Strava se při předem známé nepřítomnosti odhlašuje vždy předem na dny následující:

 • písemným záznamem do sešitu, který je k tomu určen v MŠ
 • telefonicky: 572 693 232 / 721 415 969
 • SMS na telefonním čísle 721 415 969

V mimořádném případě – v případě náhlého onemocnění lze odhlásit ráno do 7.30 h, v tuto dobu se odhlašování uzavírá, pozdější oznámení není možné.

 

ODPOLEDNÍ SVAČINY

U dětí, které odcházejí z MŠ mimořádně po obědě, si zákonný zástupce odhlásí odpolední svačinu, a to nejpozději do 7:30 h. Pokud zákonný zástupce neodhlásí svačinu včas, bude účtována. Odpolední svačina nemůže být z hygienických důvodů vynášena z MŠ.

V Nivnici 28. 8. 2020

© 2022 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek