Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuální sdělení

3) SCHŮZKA RODIČŮ

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v okrese Uherské Hradiště a z preventivních důvodů se schůzka rodičů dětí mateřské školy, která se měla konat dne 8. 9. 2020 neuskutečnila. O jednotlivých bodech programu poskytujeme stručné písemné informace s názvem Schůzka rodičů – vloženo do záložky Dokumenty MŠ.

 

2) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE VSTUPUJE POUZE S ROUŠKOU! 

 

1) ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ od 1. 9. 2020: 

  • Informace ke koronaviru

MŠ zahájí 1. září činnost v plném rozsahu běžným způsobem ve všech pěti třídách. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na dveřích MŠ 1. 9. 2020. Aktuálně neplatí žádná organizační omezení ani povinnost roušky. Prohlášení o bezinfekčnosti se nevyžaduje. Specifická opatření budou do provozu MŠ operativně zaváděna podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, podle nařízení MŠMT, MZd a KHS Zlínského kraje. SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MŠ s aktuálními sděleními!

Úplata
Pokud je dítě v nařízené karanténě a MŠ je v provozu, jedná se o omluvenou nepřítomnost dítěte v MŠ a úplata za MŠ se hradí.

Hygienická pravidla

  • Po vstupu do budovy si každý v co nejkratším čase důkladně umyje ruce, popř. použije desinfekci.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit!

Projev infekčního onemocnění dítěte
Podle pokynů MŠMT a MZd dítě s projevem infekčního onemocnění nesmí být do MŠ přijato!!! Pokud se u dítěte jedná o chronické onemocnění či alergii s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel, rodič musí v MŠ předložit potvrzení od praktického lékaře pro děti, že se nejedná o infekční onemocnění. Teprve po odevzdání lékařského potvrzení bude dítěti umožněn vstup do MŠ. (Potvrzení se odevzdává pouze jednou.)

 

  • Informace k ranní docházce do MŠ

Dítě musí být do MŠ přivedeno nejpozději do 8.00 h! V 8.00 h se MŠ uzamyká a dítě už nebude přijato.

 

  • Informace k odhlašování stravy

Strava se při předem známé nepřítomnosti odhlašuje vždy předem na dny následující:

  • písemným záznamem do sešitu, který je k tomu určen v MŠ
  • telefonicky: 572 693 232 / 721 415 969
  • SMS na telefonním čísle 721 415 969

V mimořádném případě – v případě náhlého onemocnění lze odhlásit ráno do 7.30 h, v tuto dobu se odhlašování uzavírá, pozdější oznámení není možné.

 

ODPOLEDNÍ SVAČINY

U dětí, které odcházejí z MŠ mimořádně po obědě, si zákonný zástupce odhlásí odpolední svačinu, a to nejpozději do 7:30 h. Pokud zákonný zástupce neodhlásí svačinu včas, bude účtována. Odpolední svačina nemůže být z hygienických důvodů vynášena z MŠ.

V Nivnici 28. 8. 2020
 

 

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek