Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuální sdělení

5) OTEVŘENÍ MŠ

Od 9. 11. 2020 MŠ zahajuje provoz v plném rozsahu.

Od 9. 11. 2020 z hygienických důvodů NELZE PŘINÁŠET do MŠ žádné vlastní hračky. Hračky nelze přinášet  a ukládat ani do šatních skříněk. Toto nové nařízení musí být bezpodmínečně respektováno, výjimky nejsou z hygienických důvodů možné.“

 

4) UZAVŘENÍ MŠ

V týdnu od 2. do 6. listopadu zůstává MŠ uzavřena.

 

5) OŠETŘOVNÉ – aktuální informace

Podle nové právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Nově nepotřebujete potvrzení od školy o jejím uzavření. Stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Žádost se vyplňuje elektronicky. ČSSZ vydala nový formulář, který je zveřejněn na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu. Více informací zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
 

4) UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 19. ŘÍJNA

Ředitelství Mateřské školy Nivnice informuje, že na základě oznámení Krajské hygienické stanice Zlín je s okamžitou platností přerušen provoz mateřské školy, a to z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19.

Provoz MŠ se přerušuje na dobu nezbytně nutnou až do odvolání.

Ošetřovné – ZMĚNA: ČSSZ připravuje nové podmínky čerpání ošetřovného a nový formulář, který bude zveřejněn na konci měsíce října. Vláda o změnách nyní jedná. O ošetřovné se bude žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku listopadu za měsíc říjen. Nyní stačí zaměstnavateli nahlásit, že nastupujete na ošetřovné, není potřeba ani potvrzení od školy. Jakmile ČSSZ vydá nové tiskopisy, začne je naše škola ihned potvrzovat a vydávat. Tiskopis „ošetřovné“ vydá kancelář školy. Požádat o ošetřovné budete moci na mailu: zsnivnice@zsnivnice.cz nebo na tel. 572 693 225. Do mailu uveďte jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.


 

3) SCHŮZKA RODIČŮ

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v okrese Uherské Hradiště a z preventivních důvodů se schůzka rodičů dětí mateřské školy, která se měla konat dne 8. 9. 2020 neuskutečnila. O jednotlivých bodech programu poskytujeme stručné písemné informace s názvem Schůzka rodičů – vloženo do záložky Dokumenty MŠ.

 

2) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE VSTUPUJE POUZE S ROUŠKOU! 

 

1) ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ od 1. 9. 2020: 

  • Informace ke koronaviru

MŠ zahájí 1. září činnost v plném rozsahu běžným způsobem ve všech pěti třídách. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na dveřích MŠ 1. 9. 2020. Aktuálně neplatí žádná organizační omezení ani povinnost roušky. Prohlášení o bezinfekčnosti se nevyžaduje. Specifická opatření budou do provozu MŠ operativně zaváděna podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, podle nařízení MŠMT, MZd a KHS Zlínského kraje. SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MŠ s aktuálními sděleními!

Úplata
Pokud je dítě v nařízené karanténě a MŠ je v provozu, jedná se o omluvenou nepřítomnost dítěte v MŠ a úplata za MŠ se hradí.

Hygienická pravidla

  • Po vstupu do budovy si každý v co nejkratším čase důkladně umyje ruce, popř. použije desinfekci.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit!

Projev infekčního onemocnění dítěte
Podle pokynů MŠMT a MZd dítě s projevem infekčního onemocnění nesmí být do MŠ přijato!!! Pokud se u dítěte jedná o chronické onemocnění či alergii s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel, rodič musí v MŠ předložit potvrzení od praktického lékaře pro děti, že se nejedná o infekční onemocnění. Teprve po odevzdání lékařského potvrzení bude dítěti umožněn vstup do MŠ. (Potvrzení se odevzdává pouze jednou.)

 

  • Informace k ranní docházce do MŠ

Dítě musí být do MŠ přivedeno nejpozději do 8.00 h! V 8.00 h se MŠ uzamyká a dítě už nebude přijato.

 

  • Informace k odhlašování stravy

Strava se při předem známé nepřítomnosti odhlašuje vždy předem na dny následující:

  • písemným záznamem do sešitu, který je k tomu určen v MŠ
  • telefonicky: 572 693 232 / 721 415 969
  • SMS na telefonním čísle 721 415 969

V mimořádném případě – v případě náhlého onemocnění lze odhlásit ráno do 7.30 h, v tuto dobu se odhlašování uzavírá, pozdější oznámení není možné.

 

ODPOLEDNÍ SVAČINY

U dětí, které odcházejí z MŠ mimořádně po obědě, si zákonný zástupce odhlásí odpolední svačinu, a to nejpozději do 7:30 h. Pokud zákonný zástupce neodhlásí svačinu včas, bude účtována. Odpolední svačina nemůže být z hygienických důvodů vynášena z MŠ.

V Nivnici 28. 8. 2020
 

 

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek