Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 10_SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY, PODĚKOVÁNÍ

Datum: 22.03.20

Vážení rodiče,

dovolte mi pár osobních slov k současnému stavu ve společnosti, školství, výuce…

Před dvěma týdny zřejmě nikdo z nás nepředpokládal, že se dění ohledně šíření koronaviru dostane do takového stavu, ve kterém se dnes nacházíme. Všichni společně – učitelé, žáci, rodiče – stojíme před naprosto neobvyklou situací, která se běžně nestává a hlavně s ní nikdo z nás nemá zkušenosti. Byla zrušena výuka s přímou účastí žáků ve škole a nahradilo ji distanční vzdělávání, tedy lidově řečeno domácí výuka. Učitelé se učí učit on-line, žáci se učí učit se samostatně, cvičí svou zodpovědnost a vytrvalost, rodiče se hlouběji seznamují s výukou a prací učitelů. Jsme všichni podrobeni velké zkoušce, zda a jak situaci zvládneme. Především jde o zdraví, proto buďme obezřetní a dbejme všech hygienických doporučení. Zejména pak si udržujme dobrou mysl, pozitivní ladění a buďme shovívaví. Jen tak se nám podaří situaci lépe zvládat.

Dlouhá karanténa a domácí výuka zasahující téměř do celého školního pololetí s sebou přináší řadu neznámých situací, se kterými se musí vyrovnat žáci, jejich rodiče a hlavně systém školství včetně přijímacích zkoušek, organizace zápisů atd. Nikdo přesně neví, jak dlouho bude škola uzavřena. Z médií se šíří různé zprávy, ty jsou však pouhou spekulací, proto jim prosím nepodléhejte. Situace ve školství se bude odvíjet od zvládnutí koronavirové pandemie. Jakmile budu mít z MŠMT jakékoliv dílčí informace, které budou přesné, konkrétní a potvrzené, ihned budou zveřejněny na webových stránkách školy. Proto prosím sledujte školní web.

Vážení rodiče, velmi dobře si s pedagogy uvědomujeme a chápeme, že v souběhu s pracovními povinnostmi je pro vás korigování domácí výuky dětí velmi složité. Chápeme, že mohou nastávat problémy v rodinách, kde není dostatek digitálních zařízení. Obtížná je situace u žáků na prvním stupni, u nichž je složité vést vzdělávání digitálně, protože nemají tak rozvinuté schopnosti a dovednosti ovládat informační technologie (IT). Pedagogové se snaží učivo prezentované na webu školy připravovat jednoduše, přehledně, strukturovaně a hlavně v přiměřeném rozsahu. Učivo a úkoly rozvolňujeme a redukujeme na minimální základ. S vaší pomocí se nám daří situaci dobře zvládat, aniž by to mělo výrazný dopad na výpadek v jednotlivých předmětech.

Protože jsme nevěděli, jak dlouho bude škola uzavřena, pracovali jsme zatím v režimu zadávání úkolů a vysvětlování bez přímé komunikace učitelů a žáků. Protože jsou vyhlídky na dlouhodobé uzavření školy, intenzivně nyní připravuji komunikační platformu, která umožní učitelům žáky vzdáleně prostřednictvím IT vyučovat, vysvětlovat, sdílet materiály, vytvářet testy atd. Informace o spuštění školní IT vzdělávací platformy vám budou předány prostřednictvím školního webu.

Na závěr bych vám chtěla velmi poděkovat za spolupráci a dopomoc při domácí výuce dětí. Děkuji také za chápání celé situace, vstřícnost, zájem a zejména pak za pozitivní zpětnou vazbu, které se nám od vás dostává. Společnými silami všechno zvládneme.

                                                                       Ředitelka školy            

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek