Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 13_UČIVO 3. týden 30. 3. – 3. 4. 2020

Datum: 27.03.20

1. A

3_přípravy_1_všechny předměty

1. B

3_přípravy_1_všechny předměty

2.

3_český jazyk_2_párové souhlásky abeceda

3_matematika_2_násobilka čísla 2

3_matematika_2_násobilka čísla 2_řešení

3_prvouka_2_jaro

3.

3_anglický jazyk_3_Jídlo

3_český jazyk_3_slovesa

3_český jazyk_3_slovesa_řešení

3_matematika_3_počítání do tisíce po jedné

3_matematika_3_počítání do tisíce po jedné_řešení

3_prvouka_3_já to hravě zvládnu

3_prvouka_3_já to hravě zvládnu_řešení

4. A

3_anglický jazyk_4_Můj volný čas

3_český jazyk_4_koncovky podstatných jmen

3_matematika_4_písemné násobení

3_přírodověda_4_savci na polích

3_vlastivěda_4_naše nejstarší minulost v pověstech

4. B

3_anglický jazyk_4_Můj volný čas

3_český jazyk_4_koncovky podstatných jmen

3_matematika_4_písemné násobení

3_přírodověda_4_rostliny našich polí

3_vlastivěda_4_naše nejstarší minulost v pověstech

5. A

3_anglický jazyk_5_5.lekce_5A Můj pokoj

3_anglický jazyk_5_5.lekce_5A Můj pokoj_řešení

3_český jazyk_5_oznamovací slovesný způsob

3_český jazyk_5_oznamovací slovesný způsob_řešení

3_matematika_5_smíšená čísla

3_matematika_5_smíšená čísla_řešení

3_přírodověda_5_Třídění živých organizmů

3_přírodověda_5_houby_prezentace

3_vlastivěda_5_Evropa_poloha a povrch

5. B

3_anglický jazyk_5_5.lekce _5A Můj pokoj (002)

3_český jazyk_5_slovesa čas minulý

3_matematika_5_obsaho obdélníku a čtverce

3_matematika_5_řešení 2.týdne

3_přírodověda_5_člověk a živá příroda

3_vlastivěda_5_opakování 4.roč_

6. A

3_anglický jazyk_6.A_přítomný čas prostý

3_český jazyk_6_předmět_číslovky

3_dějepis_6_Palestina

3_fyzika_6_objem

3_matematika_6_znaky dělitelnosti

3_přírodopis_6_stonožky chvostoskoci

3_zeměpis_ 6_ Poloha Afriky

3_zeměpis_6_Afrika_slepá mapa

6. B

3_Anglický jazyk_6B_Přítomný prostý čas

3_jazyk český_6.B_procvičování číslovek

3_dějepis_6_Palestina

3_fyzika_6_objem

3_matematika_6_znaky dělitelnosti

3_přírodopis_6_stonožky chvostoskoci

3_zeměpis_ 6_ Poloha Afriky

3_zeměpis_6_Afrika_slepá mapa

7. A

3_anglický jazyk_7.AB_minulý čas_Michalcová

3_Anglický jazyk_7A_Minulý čas prostý_Strommerová

3_český jazyk_7_vedlejší věty

3_dějepis_7_život na hradech, mor

3_Fyzika_7_Vlastnosti kapalin, Pascalův zákon + řešení

3_Matematika_7_Racionální čísla 3

3_Matematika_7_Racionální čísla 3 – řešení

3_Německý jazyk_7A_Přivlastňování

3_přírodopis_7_herbář

3_rusky jazyk_7_opakovani cislovky+řešení

3_zeměpis_7_Západní Asie

7. B

3_anglický jazyk_7.B Charvátová_minulý čas věty

3_anglický jazyk_7.AB_minulý čas_Michalcová

3_český jazyk_7_vedlejší věty

3_dějepis_7_život na hradech, mor

3_Fyzika_7_Vlastnosti kapalin, Pascalův zákon + řešení

3_Matematika_7_Racionální čísla 3

3_Matematika_7_Racionální čísla 3 – řešení

3_německý jazyk_7.B_používání členů

3_přírodopis_7_herbář

3_rusky jazyk_7_opakovani cislovky+řešení

3_zeměpis_7_Západní Asie

8. A

3_Anglický jazyk_8A_Porovnávání

3_český jazyk_8_pravopis

3_dejepis_8_narodni obrozeni cast 2

3_fyzika_8_elnapětí

3_chemie_8_nekovy_1

3_matematika_8_kružnice,kruh_zadání,řešení

3_němčina_8_roční období_zadání

3_němčina_8_roční období_prezentace

3_přírodopis_8_chuťzrak

3_rusky jazyk_8_opakovani kolik mame let+řešení

3_zeměpis_8_ Průmysl ČR

8. B

3_angllický jazyk_8.B_stupňování příd. jmen, počasí

3_český jazyk_8_pravopis

3_dejepis_8_narodni obrozeni cast 2

3_fyzika_8_elnapětí

3_chemie_ 8.B_oxidy

3_matematika_8_kruh a kružnice

3_němčina_8_roční období_zadání

3_němčina_8_roční období_prezentace

3_přírodopis_8_chuťzrak

3_rusky jazyk_8_opakovani kolik mame let+řešení

3_zeměpis_8_ Průmysl ČR

9. A

3_Anglický jazyk_9A_Způsoby vyjadřování budoucího času

3_jazyk český_ 9.AB_hláskosloví

3_dejepis_9_druha svetova valka

3_Fyzika_9_Optika – laboratorní práce. + řešení

3_chemie_9_obnovitelné zdroje energie

3_matematika_ 9_jehlan, kužel_zadání,řešení

3_Německý jazyk_9AB_Vazba es gibt, man

3_přírodopis_9_období Země

3_rusky jazyk_9_opakovani povolani+řešení

3_zeměpis_9_Seskupení států

9. B

3_anglický jazyk_9.B_práce s textem

3_jazyk český_ 9.AB_hláskosloví

3_dejepis_9_druha svetova valka

3_Fyzika_9_Optika – laboratorní práce. + řešení

3_chemie_9_obnovitelné zdroje energie

3_matematika_ 9_jehlan, kužel_zadání,řešení

3_Německý jazyk_9AB_Vazba es gibt, man

3_přírodopis_9_období Země

3_rusky jazyk_9_opakovani povolani+řešení

3_zeměpis_9_Seskupení států

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek