Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 23_UČIVO 6. týden 21. 4. – 24. 4. 2020

Datum: 17.04.20

1. A

6_přípravy_ 1_všechny predměty

1. B

6_přípravy_1_všechny předměty

2. 

6_český jazyk_2_párové souhlásky h – ch, abeceda, čtení s pozuměním

6_matematika_2_násobení čísla 0 a čísla 1, sčítání a odčítání do 100

6_prvouka_2_zahrada na jaře, rozkvetly stromy

3.

6_anglický jazyk_3_Opakování lekcí 7

6_český jazyk_3_předložky

6_matematika_3_zaokrouhlování

6_prvouka_3_neživá a živá příroda

4. A

6_anglický jazyk_4_Opakování lekcí 7-9

6_český jazyk_4_slovesa

6_matematika_4_dělení v oboru do milionu

6_přírodověda_4_živočichové na loukách

6_vlastivěda_4_vznik českého státu

6_vlastivěda_4_Vznik českého státu_prezentace

4. B

6_anglický jazyk_4_Opakování lekcí 7-9

6_český jazyk_4_jednoduché a složené tvary sloves zvratná slovesa

6_matematika_4_dělení v oboru do milionu

6_přírodověda_4_rostliny na loukách

6_vlastivěda_4_vznik českého státu

6_vlastivěda_4_Vznik českého státu_prezentace

5. A

6_anglický jazyk_5_5B Náš dům

6_český jazyk_5_slovesa_opakování

6_matematika_5_porovnávání desetinných čísel

6_přírodověda_5_Člověk_Člověk součástí přírody

6_přírodověda_5_Člověk_Člověk součástí přírody_prezentace

6_vlastivěda_5_Evropa_rostliny a živočichové

6_vlastivěda_5_Evropa -ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ – prezentace

5. B

6_anglický jazyk_5_Lekce 5B Our house

6_český jazyk_5_slovesa – podmiňovací způsob

6_matematika_5_převody jednotek obsahu

6_přírodověda_5_lidské tělo – úvod

6_přírodověda_5_lidské tělo – úvod – video

6_přírodověda_5_PŮVOD ČLOVĚKA-prezentace

6_vlastivěda_5_Evropa – rostliny a živočichové

6_vlastivěda_5_Evropa -ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ – prezentace

6. A

6_anglický jazyk_6.A._Přítomný čas prostý

6_český jazyk_6_mluvnické kategorie sloves

6_dějepis_6_První civilizace v Evropě

6_fyzika_6_hmotnost

6_matematika_6_společní dělitelé

6_přírodopis_6_hmyz s proměnou nedokonalou I

6_zeměpis_6_Obyvatelstvo Afriky

6. B

6_Anglický jazyk_6B_Přítomný čas prostý, číslovky

6_český jazyk_6.B_ rozkazovací způsob

6_dějepis_6_První civilizace v Evropě

6_fyzika_6_hmotnost

6_matematika_6_společní dělitelé

6_přírodopis_6_hmyz s proměnou nedokonalou I

6_zeměpis_6_Obyvatelstvo Afriky

7. A

6_Anglický jazyk_7A_Nepravidelná slovesa 2_Strommerová

6_anglický jazyk_7.AB_otázky, nepravidelná slovesa_Michalcová

6_český jazyk_7_shoda podmětu a přísudku

6_dějepis_7_městská práva

6_FYZIKA_7_ ÚČINKY GRAVITAČNÍ SÍLY ZEMĚ NA KAPALINU

6_MATEMATIKA_7_ČTYŘÚHELNÍKY

6_Německý jazyk_7A_Opakování lekce 2

6_přírodopis_7_bobovité, brutnákovité

6_ruský jazyk_7_písmeno č

6_zeměpis_7_Jihozápadní Asie II

7. B

6_anglický jazyk_7.B_ nepravidelná slovesa_Charvátová

6_anglický jazyk_7.AB_otázky, nepravidelná slovesa_Michalcová

6_český jazyk_7_shoda podmětu a přísudku

6_dějepis_7_městská práva

6_FYZIKA_7_ ÚČINKY GRAVITAČNÍ SÍLY ZEMĚ NA KAPALINU

6_MATEMATIKA_7_ČTYŘÚHELNÍKY

6_německý jazyk_7.B_množné číslo, slovíčka

6_přírodopis_7_bobovité, brutnákovité

6_ruský jazyk_7_písmeno č

6_zeměpis_7_Jihozápadní Asie II

8. A

6_Anglický jazyk_8A_Přídavná jména – procvičování

6_český jazyk_8_poměry mezi větnými členy

6_dejepis_8_evropa 2.pol 19.st

6_fyzika_8_rezistor

6_chemie_8 _nekovy_4

6_matematika_8_vzájemná poloha přímky a kružnice

6_němčina_8_psaní e-mailu

6_přírodopis_8_nervová soustava II.

6_ruský jazyk_8_začátek nové lekce

6_zeměpis_8_Středočeský kraj

8. B

6_anglický jazyk_8.B_srovnávání dvou věcí

6_český jazyk_8_poměry mezi větnými členy

6_dejepis_8_evropa 2.pol 19.st

6_fyzika_8_rezistor

6_chemie_8.B_oxidy, názvosloví sulfidů

6_matematika_8_kruh, vzájemná poloha přímky a kružnice

6_němčina_8_psaní e-mailu

6_přírodopis_8_nervová soustava II.

6_ruský jazyk_8_začátek nové lekce

6_zeměpis_8_Středočeský kraj

9. A

6_Anglický jazyk_9A_Culture

6_český jazyk_9.AB_věta jednočlenná, dvojčlenná, VE

6_dejepis_9_zivot v protektoratu cechy a morava cast 2

6_Fyzika_9_JADERNÉ REAKCE

6_chemie_9_CYKLOALKANY,ALKENY

6_matematika_9_podobnost

6_Německý jazyk_9AB_Zápory, doch

6_přírodopis_9_druhohory

6_ruský jazyk_9_slovíčka

6_zeměpis_9_Politická mapa světa

9. B

6_anglický jazyk_9.B_vyjádření budoucnosti

6_český jazyk_9.AB_věta jednočlenná, dvojčlenná, VE

6_dejepis_9_zivot v protektoratu cechy a morava cast 2

6_Fyzika_9_JADERNÉ REAKCE

6_chemie_9_CYKLOALKANY,ALKENY

6_matematika_9_podobnost

6_Německý jazyk_9AB_Zápory, doch

6_přírodopis_9_druhohory

6_ruský jazyk_9_slovíčka

6_zeměpis_9_Politická mapa světa

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek