Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 24_INFORMACE K ON-LINE VÝUCE

Datum: 19.04.20

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok stále trvá, vzdělávání nebylo přerušeno, jen má nyní jinou podobu. Přímou výuku ve škole nahradilo distanční vzdělávání s online výukou v prostředí Microsoft Teams. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti dochází ke změně využívání této platformy.

  1. Žák se aktivně zapojuje do výuky všech předmětů podle online rozvrhu hodin, účast je žádoucí.
  2. Všechny úkoly v Teams žák plní – v záložce Soubory i v záložce Zadání online nebo do sešitu písemně – podle pokynů v zadávacím listě.
  3. Online výuky se neúčastní ti žáci, kteří v domácím prostředí nemají odpovídající technické zabezpečení či jiné možnosti. V tomto případě rodiče škole oznámí ztížené možnosti účasti žáka (tel. 572 693 225, 723 058 558, mail: zsnivnice@zsnivnice.cz) a žák bude z online výuky omluven.
  4. Žák, který nemá z technických důvodů přístup do Teams, plní úkoly z webových stránek školy, kde budou i nadále zveřejňovány. 
  5. Žák přistupuje k plnění úkolů zodpovědně, plní je v daném týdnu, aby nedocházelo k jejich nahromadění.
  6. Plnění úkolů bude podpůrně součástí závěrečného pololetního hodnocení (zda žák úkoly plní, nikoliv správnost).

Kdo ještě nemá přístupové údaje, požádá o jejich zaslání na mailu: reditelka@zsnivnice.cz

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek