Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 27_UČIVO 8. týden 4. 5. – 7. 5. 2020

Datum: 01.05.20

1.A

8_přípravy_1_všechny předměty 

1.B

8_přípravy_1_všechny předměty 

2.

8_český jazyk_2_slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

8_matematika_2_záměna činitelů, násobilka čísla 5

8_prvouka_2_savci, ptáci

3.

 8_anglický jazyk_3_Lekce 10 Zvířecí safari

8_český jazyk_3_částice,citoslovce

8_matematika_3_sčítání a odčítání do tisíce

8_prvouka_3_uhlí a ropa, chráníme přírodu

4. A

 8_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata

8_český jazyk_4_časování sloves

8_matematika_4_opakování učiva

8_přírodověda_4_ekosystém park

8_vlastivěda_4_vznik Českého království

8_vlastivěda_4_ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ_prezentace

4. B

8_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata

8_český jazyk_4_časování sloves

8_matematika_4_opakování učiva

8_přírodověda_4.B_ekosystém park

8_vlastivěda_4_vznik českého království

8_vlastivěda_4_ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ_prezentace

5. A

8_anglický jazyk_5_5C Její město

8_český jazyk_5_zájmena_skloňování

8_matematika_5_převody jednotek obsahu

8_přírodověda_5_svalová soustava

8_přírodověda_5_svalová soustava_prezentace

8_vlastivěda_5_Evropa_ČR

8_vlastivěda_5_Evropa_ČR_prezentace

5. B

8_anglický jazyk_5_Lekce 5C Její město

8_český jazyk_5_zájmena+druhy zájmen

8_matematika_5_opakování a procvičování

8_přírodověda_5_člověk-pohybová soustava,svaly

8_přírodověda_5_člověk-pohybová soustava-prezentace

8_vlastivěda_5_Evropská unie

8_vlastivěda_5_Evropská unie-prezentace

6. A

8_anglický jazyk_6.A_řadové číslovky, měsíce, dny

8_český jazyk_6_přívlastek

8_dějepis_6_temná století Řecka

8_fyzika_6_čas

8_matematika_6_násobek, dělitel, příklady ze života

8_přírodopis_6_hmyz s proměnou nedokonalou II

8_zeměpis_6_Severní Afrika

6. B

8_Anglický jazyk_6B_Datum

8_český jazyk_6.B_procvičování slovesného způsobu

8_dějepis_6_temná století Řecka

8_fyzika_6_čas

8_matematika_6_násobek, dělitel, příklady ze života

8_přírodopis_6_hmyz s proměnou nedokonalou II

8_zeměpis_6_Severní Afrika

7. A

8_Anglický jazyk_7A_Nepravidelná slovesa 4_Strommerová

8_anglický jazyk_7.AB_Pracovní sešit – procvičování_Michalcová

8_český jazyk_7_předpony s, z, vz

8_dějepis_7_Jan Hus

8_FYZIKA_7_ OPAKOVÁNÍ – HYDROSTATICKÝ TLAK, HYDROSTATICKÁ TLAKOVÁ SÍLA

8_MATEMATIKA_7_ČTYŘÚHELNÍKY – ROVNOBĚŽNÍKY- POKRAČOVÁNÍ

8_Německý jazyk_7A_Zvířata

8_přírodopis_7_hluchavkovité

8_ruský jazyk_7_písmeno ž

8_zeměpis_7_Jižní Asie

7. B

8_anglický jazyk_7.B_ procvičování nepravidelných sloves _Charvátová

8_anglický jazyk_7.AB_Pracovní sešit – procvičování_Michalcová

8_český jazyk_7_předpony s, z, vz

8_dějepis_7_Jan Hus

8_FYZIKA_7_ OPAKOVÁNÍ – HYDROSTATICKÝ TLAK, HYDROSTATICKÁ TLAKOVÁ SÍLA

8_MATEMATIKA_7_ČTYŘÚHELNÍKY – ROVNOBĚŽNÍKY- POKRAČOVÁNÍ

8_německý jazyk_7.B_množné číslo, domácí zvířata

8_přírodopis_7_hluchavkovité

8_ruský jazyk_7_písmeno ž

8_zeměpis_7_Jižní Asie

8. A

8_Anglický jazyk_8A_Přirovnání

8_český jazyk_8_věta jednoduchá a souvětí

8_dejepis_8_sjednocení Itálie

8_fyzika_8_reostat

8_chemie_8_chemická vazba, ionty

8_matematika_8_využití Thaletovy kružnice

8_němčina_8_Essen

8_přírodopis_8_pohlavní soustava_muž

8_ruský jazyk_8_sloveso jezdit

8_zeměpis_8_Plzeňský kraj

8. B

8_anglický jazyk_8.B_přirovnání as-as

8_český jazyk_8_věta jednoduchá a souvětí

8_dejepis_8_sjednocení Itálie

8_fyzika_8_reostat

8_chemie_8.B_kyseliny

8_matematika_8_Vzájemná poloha kružnic, Thaletova věta

8_němčina_8_Essen

8_přírodopis_8_pohlavní soustava_muž

8_ruský jazyk_8_sloveso jezdit

8_zeměpis_8_Plzeňský kraj

9. A

8_Anglický jazyk_9A_Minulý průběhový čas

8_český jazyk_9.AB_zvláštnosti větné stavby

8_dejepis_9_osvobozovani csr cast 2

8_FYZIKA_9_OPAKOVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE

8_chemie_9_areny

8_matematika_9_lomené výrazy_podmínky

8_Německý jazyk_9AB_Předložky se 4. pádem

8_přírodopis_9_čvrtohory

8_ruský jazyk_9_sloveso jet

8_zeměpis_9_Krajina a životní prostředí

9. B

8_anglický jazyk_9.B_čas minulý průběhový

8_český jazyk_9.AB_zvláštnosti větné stavby

8_dejepis_9_osvobozovani csr cast 2

8_FYZIKA_9_OPAKOVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE

8_chemie_9_areny

8_matematika_9_lomené výrazy_podmínky

8_Německý jazyk_9AB_Předložky se 4. pádem

8_přírodopis_9_čvrtohory

8_ruský jazyk_9_sloveso jet

8_zeměpis_9_Krajina a životní prostředí

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek