Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 29_KONTROLA ÚKOLŮ_HORNÍ ŠKOLA

Datum: 01.05.20

ŽÁCI HORNÍ ŠKOLY předloží ke kontrole písemné úkoly, které vypracovávali po dobu výuky na dálku (úkoly za 1. – 8.  týden). Seznam písemností (sešitů a pracovních sešitů), které žák odevzdá, je níže.

Odevzdání proběhne: 

v pondělí 11. 5. 2020 (6. a 7. ročník) a

v úterý 12. 5. 2020 (8. a 9. ročník)

Žák v tento den do 15.00 h přinese do školy sešity a pracovní sešity podle seznamu uvedeného níže. Za týden ve stejnou dobu si je ve škole zase vyzvedne.

Zajištění bezpečnosti: Žáci budou do školy chodit průběžně, tudíž nedojde k jejich shlukování. Žáci se nebudou ve škole vůbec zdržovat, pouze odevzdají písemnosti ke kontrole a odchází. U vchodu do školy bude lavice s desinfekcí, žáci dodržují hygienická pravidla (ochrana rouškou, udržování bezpečné vzdálenosti).

Splnění úkolů bude zkontrolováno a podpůrně k němu bude přihlíženo v závěrečném hodnocení. Seznam kontrolovaných písemností pro každou třídu je k dispozici zde:

6.A_Kontrola úkolů

6.B_Kontrola úkolů

7.A_Kontrola úkolů

7.B_Kontrola úkolů

8.A_Kontrola úkolů

8.B_Kontrola úkolů

9.A_Kontrola úkolů

9.B_Kontrola úkolů

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek