Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 33_UČIVO 9. týden 11. 5. – 15. 5. 2020

Datum: 08.05.20

1. A

9_přípravy_1_všechny předměty

1. B

9_přípravy_1_všechny předměty

2.

9_český jazyk_2_úvod do slovních druhů, podstatná jména

9_matematika_2_násobilka, litr, kilogram

9_prvouka_2_ryby

3.

9_anglický jazyk_3_Lekce 10 Zvířecí safari

9_český jazyk_3_podstatná jména, rod

9_matematika_3_sčítání a odčítání do tisíce

9_prvouka_3_voda

4. A

9_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata

9_český jazyk_4_časování sloves

9_matematika_4_počítání v oboru do milionu

9_přírodověda_4_rostliny v okolí lidských obydlí

9_vlastivěda_4_vláda Přemyslovců

9_vlastivěda_4_vláda přemyslovských králů

4. B

9_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata

9_český jazyk_4_časování sloves

9_matematika_4_počítání v oboru do milionu

9_přírodověda_4.B_ekosystém rostliny v okolí lidských obydlí

9_vlastivěda_4_vláda Přemyslovců

9_vlastivěda_4_vláda přemyslovských králů

5. A

9_anglický jazyk_5_5D sloveso can

9_český jazyk_5_číslovky

9_matematika_5_opakování

9_přírodověda_5_dýchací soustava

9_přírodověda_5_dýchání

9_vlastivěda_5_Evropa_Slovensko

9_vlastivěda_5_Evropa_Slovensko_prezentace

5. B

9_anglický jazyk_5_Lekce 5D – sloveso can

9_český jazyk_5_skloňování osobních zájmen

9_český jazyk_5_skloňování osobních zájmen_tisk

9_matematika_5_opakování a procvičování

9_přírodověda_5_dýchací soustava

9_přírodověda_5_DÝCHACÍ SOUSTAVA-prezentace

9_vlastivěda_5_Evropa-ĆR-prezentace

9_vlastivěda_5_Evropa-ČR

6. A

9_anglický jazyk_6.A_Procvičujeme online My life

9_český jazyk_6_literatura

9_dějepis_6_Athény a Sparta

9_fyzika_6_vlastnosti látek

9_matematika_6_opakování, slovní úlohy

9_přírodopis_6_hmyz s proměnou dokonalou I

9_zeměpis_6_Sahel

6. B

9_Anglický jazyk_6B_Procvičování on-line učebnice

9_český jazyk_6.B_větné členy

9_dějepis_6_Athény a Sparta

9_fyzika_6_vlastnosti látek

9_matematika_6_opakování, slovní úlohy

9_přírodopis_6_hmyz s proměnou dokonalou I

9_zeměpis_6_Sahel

7. A

9_anglický jazyk_7.AB_ práce s online učebnicí_Michalcová

9_Anglický jazyk_7A_Procvičování on-line_Strommerová

9_český jazyk_7_literatura doby husitské

9_dějepis_7_Husitská revoluce

9_fyzika_7_opakování – hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla

9_matematika_7_opakování

9_Německý jazyk_7A_Procvičování on-line

9_přírodopis_7_hvězdnicovité

9_ruský jazyk_7_básnička

9_zeměpis_7_Jihovýchodní Asie I 

7. B

9_anglický jazyk_7.B_ procvičování minulého času _Charvátová

9_anglický jazyk_7.AB_ práce s online učebnicí_Michalcová

9_český jazyk_7_literatura doby husitské

9_dějepis_7_Husitská revoluce

9_fyzika_7_opakování – hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla

9_matematika_7_opakování

9_německý jazyk_7.B_Barvy, rozvrh hodin

9_přírodopis_7_hvězdnicovité

9_ruský jazyk_7_básnička

9_zeměpis_7_Jihovýchodní Asie I 

8. A

9_Anglický jazyk_8A_Procvičování on-line

9_český jazyk_8_jazykový rozbor

9_dejepis_8_sjednoceni Nemecka

9_fyzika_8_elektrický proud

9_chemie_8_ionty,halogenidy

9_matematika_8_válec

9_němčina_8_sloveso möchten

9_přírodopis_8_pohlavní soustava_žena

9_ruský jazyk_8_básnička

9_zeměpis_8_Karlovarský kraj

8. B

9_anglický jazyk_8.B_Práce s online učebnicí

9_český jazyk_8_jazykový rozbor

9_dejepis_8_sjednoceni Nemecka

9_fyzika_8_elektrický proud

9_chemie_8.B_kyslíkaté kyseliny-názvosloví

9_matematika_8_Thaletova kružnice, válec

9_němčina_8_sloveso möchten

9_přírodopis_8_pohlavní soustava_žena

9_ruský jazyk_8_básnička

9_zeměpis_8_Karlovarský kraj

9. A

9_Anglický jazyk_9A_Procvičování on-line

9_český jazyk_9.AB_Osvobozené divadlo

9_dejepis_9_svet po II. svetova valce

9_fyzika_9_energie

9_chemie_9_deriváty uhlovodíků,halogenderiváty

9_matematika_9_krácení a rozšiřování lomených výrazů

9_Německý jazyk_9AB_Procvičování on-line

9_přírodopis_9_geologie ČR

9_ruský jazyk_9_básnička

9_zeměpis_9_Globální změny životního prostředí

9. B

9_anglický jazyk_9.B_práce s online učebnicí

9_český jazyk_9.AB_Osvobozené divadlo

9_dejepis_9_svet po II. svetova valce

9_fyzika_9_energie

9_chemie_9_deriváty uhlovodíků,halogenderiváty

9_matematika_9_krácení a rozšiřování lomených výrazů

9_Německý jazyk_9AB_Procvičování on-line

9_přírodopis_9_geologie ČR

9_ruský jazyk_9_básnička

9_zeměpis_9_Globální změny životního prostředí

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek