Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 35_UČIVO 10. týden 18. 5. – 22. 5. 2020

Datum: 15.05.20

1.A

10_přípravy_1_všechny předměty

1.B

10_přípravy_1_všechny předměty

2.

10_český jazyk_2_slovesa, čtení s porozuměním

10_matematika_2_sčítání a odčítání do sta, násobilka

10_prvouka_2_domácí zvířata, roční období

3.

10_anglický jazyk_3_Lekce 11 Moje oblíbené věci

10_anglický jazyk_3_Lekce 11 Prezentace

10_český jazyk_3_podstatná jména, číslo

10_matematika_3_sčítání a odčítání do tisíce

10_prvouka_3_vzduch, půda 

4. A

 10_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata

10_český jazyk_4_věta jednoduchá a souvětí

10_matematika_4_počítání v oboru do milionu

10_přírodověda_4_živočichové v okolí lidských obydlí

10_vlastivěda_4_český stát za vlády Lucemburků

10_vlastivěda_4_LUCEMBURKOVÉ_prezentace

4. B

 10_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata

10_cesky jazyk_4_veta jednoducha a souveti

10_matematika_4_pocitani v oboru do milionu

10_přírodověda_4_živočichové v okolí lidských obydlí

10_VLASTIVĚDA_4_ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ

10_vlastivěda_4_LUCEMBURKOVÉ_prezentace 

5. A

10_anglický jazyk_5_opakování

10_český jazyk_5_skloňování základních číslovek

10_matematika_5_tělesa

10_přírodověda_5_oběhová soustava

10_přírodověda_5_soustava oběhová_prezentace

10_vlastivěda_5_Evropa_Polsko

10_vlastivěda_5_Evropa_Polsko_prezentace 

5. B

10_anglický jazyk_5_Opakování lekce 5

10_český jazyk_5_skloňování přivlastňovacích zájmen

10_český jazyk_5_skloňování přivlastňovacích zájmen_tisk

10_MATEMATIKA_5_NÁPOVĚDA

10_matematika_5_tělesa

10_přírodověda_5_oběhová soustava

10_vlastivěda_5_Slovensko

10_vlastivěda_5_Slovensko-prezentace

6. A

10_anglický jazyk_6.A_Datum

10_český jazyk_6_přívlastek shodný

10_fyzika_6_roztažnost

10_dějepis_6_Řecko-perské války

10_matematika_6_Celá čísla

10_přírodopis_6_hmyz s proměnou dokonalou II

10_zeměpis_6_Afrika_prezentace

10_zeměpis_6_Východní a Jižní Afrika

6. B

10_Anglický jazyk_6B_Řadové číslovky-procvičování

10_český jazyk_6.B_přívlastek

10_fyzika_6_roztažnost

10_dějepis_6_Řecko-perské války

10_matematika_6_Celá čísla

10_přírodopis_6_hmyz s proměnou dokonalou II

10_zeměpis_6_Afrika_prezentace

10_zeměpis_6_Východní a Jižní Afrika

7. A

10_anglický jazyk_7.AB_Otázky v minulém čase_Michalcová

10_Anglický jazyk_7A_Nepravidelná slovesa_Strommerová

10_český jazyk_7_nauka o slově

10_dějepis_7_Křížové výpravy do Čech

10_fyzika_7_vztlaková síla v kapalinách, Archimédův zákon

10_matematika_7_lichoběžníky

10_Německý jazyk_7A_4. pád

10_přírodopis_7_jednoděložné rostliny_liliovité

10_ruský jazyk_7_správné čtení

10_zeměpis_7__Jihovýchodní Asie II.

7. B

10_anglický jazyk_7.B_ poslechová cvičení_Charvátová

10_anglický jazyk_7.AB_Otázky v minulém čase_Michalcová

10_český jazyk_7_nauka o slově

10_dějepis_7_Křížové výpravy do Čech

10_fyzika_7_vztlaková síla v kapalinách, Archimédův zákon

10_matematika_7_lichoběžníky

10_německý jazyk_7.B_4. pád, zápor – kein

10_přírodopis_7_jednoděložné rostliny_liliovité

10_ruský jazyk_7_správné čtení

10_zeměpis_7__Jihovýchodní Asie II.

8. A

10_Anglický jazyk_8A_Opakování lekce 5

10_český jazyk_8_skladba opakování

10_dejepis_8_sjednocení Nemecka cast 2

10_fyzika_8_elprace

10_chemie_8_halogenidy,oxidy

10_matematika_8_válec, linerární rovnice

10_němčina_8_sloveso essen

10_přírodopis_8_nitroděložní vývoj

10_ruský jazyk_8_slovíčka

10_zeměpis_8_Ústecký kraj

8. B

10_anglický jazyk_8.B_Shrnutí 5. lekce

10_český jazyk_8_skladba opakování

10_dejepis_8_sjednocení Nemecka cast 2

10_fyzika_8_elprace

10_chemie_8.B_kyseliny

10_matematika_8_válec, rovnice

10_němčina_8_sloveso essen

10_přírodopis_8_nitroděložní vývoj

10_ruský jazyk_8_slovíčka

10_zeměpis_8_Ústecký kraj

9. A

10_Anglický jazyk_9A_Minulý průběhový x prostý čas

10_český jazyk_9.AB_pořádek slov v české větě

10_dejepis_9_svet po II. svetove valce

10_fyzika_9_energie neobnovitelných zdrojů

10_chemie_9_dusíkaté,kyslíkaté deriváty 1.

10_matematika_9_sčítání a odčítání lomených výrazů

10_Německý jazyk_9AB_Předložky se 4. pádem – procvičování

10_přírodopis_9_geologie UH

10_ruský jazyk_9_procvičování

10-zeměpis_9_Přírodní katastrofy 

9. B

10_anglický jazyk_9.B_popis dějů v minulosti

10_český jazyk_9.AB_pořádek slov v české větě

10_dejepis_9_svet po II. svetove valce

10_fyzika_9_energie neobnovitelných zdrojů

10_chemie_9_dusíkaté,kyslíkaté deriváty 1.

10_matematika_9_sčítání a odčítání lomených výrazů

10_Německý jazyk_9AB_Předložky se 4. pádem – procvičování

10_přírodopis_9_geologie UH

10_ruský jazyk_9_procvičování

10-zeměpis_9_Přírodní katastrofy 

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek