Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 37_UČIVO 11. týden 25. 5. – 29. 5. 2020

Datum: 22.05.20

Žák 1. – 5. třídy, který chodí do školy, plní úkoly ve škole a online výuky se neúčastní.

Žák 1. – 5. třídy, který nechodí do školy, plní úkoly doma, účastní se online výuky, která je od 25. května v odpoledních hodinách.

1. A

11_přípravy_1_všechny předměty

1. B

11_přípravy_1_všechny předměty

2. 

11_český jazyk_2_podstatná jména a slovesa, slabiky bě, pě, vě, mě

11_matematika_2_příprava na dělení, dělení dvěma

11_prvouka_2_měsíce v roce, dny v týdnu

3.

11_anglický jazyk_3_Lekce 11 Moje oblíbené věci

11_český jazyk_3_podstatná jména, pád

11_matematika_3_sčítání a odčítání do tisíce

11_prvouka_3_sluneční světlo a teplo

4. A

11_anglický jazyk_4_Lekce 11 Komiks

11_český jazyk_4_podmět a přísudek

11_matematika_4_sčítání a odčítání přirozených čísel

11_přírodověda_4_ekosystém rybník

11_vlastivěda_4_GOTICKÝ SLOH_prezentace

11_vlastivěda_4_život ve středověku

4. B

11_anglický jazyk_4_Lekce 11 Komiks

11_český jazyk_4_podmět a přísudek

11_matematika_4_sčítání a odčítání přirozených čísel

11_přírodověda_4_domácí mazlíčci

11_VLASTIVĚDA_4_GOTICKÝ SLOH

11_vlastivěda_4_život ve středověku

5. A

11_anglický jazyk_5_6A Moji přátelé

11_český jazyk_5_příslovce

11_matematika_5_síť a povrch krychle

11_přírodověda_5_trávicí soustava

11_přírodověda_5_travicí soustava_prezentace

11_přírodověda_5_zuby_prezentace

11_vlastivěda_5_Evropa_Německo

11_vlastivěda_5_Evropa_Německo_prezentace 

5. B

11_anglický jazyk_5_Lekce 6A Moji přátelé

11_český jazyk_5_číslovky skloňování číslovek

11_matematika_5_síť krychle_povrch krychle

11_přírodověda_5_trávicí soustava

11_vlastivěda_5_Polsko

11_vlastivěda_5_Polsko-prezentace

6. A

11_anglický jazyk_6.A_časové předložky

11_český jazyk_6_přívlastek neshodný

11_dějepis_6_Alexandr Makedonský (Veliký)

11_fyzika_6_teplota

11_matematika_6_sčítání celých čísel

11_přírodopis_6_hmyz s proměnou dokonalou III

11_zeměpis_6_Austrálie obrysová mapa

11_zeměpis_6_Poloha Austrálie

6. B

11_Anglický jazyk_6B_Práce s textem

11_český jazyk_6.B_mýty

11_dějepis_6_Alexandr Makedonský (Veliký)

11_fyzika_6_teplota

11_matematika_6_sčítání celých čísel

11_přírodopis_6_hmyz s proměnou dokonalou III

11_zeměpis_6_Austrálie obrysová mapa

11_zeměpis_6_Poloha Austrálie

7. A

11_anglický jazyk_7.AB_poslechové cvičení, minulý čas

11_Anglický jazyk_7A_Procvičování minulého času

11_český jazyk_7_slova jednoznačná a mnohoznačná

11_dějepis_7_Čechy po husitské revoluci

11_fyzika_7_potápění, plování a vznášení se

11_matematika_7_konstrukce lichoběžníků

11_Německý jazyk_7A_Procvičování 4. pádu

11_přírodopis_7_vstavačovité, amarylkovité

11_ruský jazyk_7_písmeno jo

11_zeměpis_7_JihovýchodníAsie III.

7. B

11_anglický jazyk_7.AB_poslechové cvičení, minulý čas

11_anglický jazyk_7.B_ opakování minulého času_Charvátová

11_český jazyk_7_slova jednoznačná a mnohoznačná

11_dějepis_7_Čechy po husitské revoluci

11_fyzika_7_potápění, plování a vznášení se

11_matematika_7_konstrukce lichoběžníků

11_německý jazyk_7.B_otázky

11_přírodopis_7_vstavačovité, amarylkovité

11_ruský jazyk_7_písmeno jo

11_zeměpis_7_JihovýchodníAsie III.

8. A

11_Anglický jazyk_8A_Budoucí čas – going to

11_český jazyk_8_zvláštnosti větné stavby

11_dejepis_8_obcanska valka v usa

11_fyzika_8_zvuk

11_chemie_8_zástupci oxidů

11_matematika_8_rovnice se závorkami a zlomky

11_němčina_8_sloveso nehmen

11_přírodopis_8_období života

11_ruský jazyk_8_sloveso dívat se

11_zeměpis_8_Liberecký kraj

8. B

11_anglický jazyk_8.B_budoucí čas going to

11_český jazyk_8_zvláštnosti větné stavby

11_dejepis_8_obcanska valka v usa

11_fyzika_8_zvuk

11_chemie_8.B_kyselost a zásaditost

11_matematika_8_rovnice

11_němčina_8_sloveso nehmen

11_přírodopis_8_období života

11_ruský jazyk_8_sloveso dívat se

11_zeměpis_8_Liberecký kraj

9. A

11_Anglický jazyk_9A_Procvičování minulých časů

11_český jazyk_9.AB_procvičování slovosledu

11_dejepis_9_svet po II. svetove valce cast 2

11_fyzika_9_vesmír – úvod

11_chemie_9_kyslíkaté deriváty II.

11_matematika_9_lomené výrazy-násobení

11_Německý jazyk_9AB_Sloveso wollen

11_přírodopis_9_skleníkové plyny

11_ruský jazyk_9_sloveso vědět, znát, umět

11_zeměpis_9_Přírodní katastrfy 2

9. B

11_anglický jazyk_9.B_minulé časy. slovíčka

11_český jazyk_9.AB_procvičování slovosledu

11_dejepis_9_svet po II. svetove valce cast 2

11_fyzika_9_vesmír – úvod

11_chemie_9_kyslíkaté deriváty II.

11_matematika_9_lomené výrazy-násobení

11_Německý jazyk_9AB_Sloveso wollen

11_přírodopis_9_skleníkové plyny

11_ruský jazyk_9_sloveso vědět, znát, umět

11_zeměpis_9_Přírodní katastrfy 2

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek