Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 39_UČIVO 12. týden 1. 6. – 5. 6. 2020

Datum: 29.05.20

1. A

12_přípravy_1_všechny předměty.

1. B

12_přípravy_1_všechny předměty 

2.

12_český jazyk_2_podstatná jména, slovesa, předložky a spojky

12_matematika_2_násobilka, dělení třemi, dělení nuly a dělení číslem jedna

12_prvouka_2_měříme čas

3.

12_anglický jazyk_3_Lekce 11 Moje oblíbené věci

12_český jazyk_3_podstatná jména, opakování

12_matematika_3_sčítání a odčítání do tisíce

12_prvouka_3_vesmír, planety, roční období 

4. A

12_anglický jazyk_4_Komiks a opakování

12_český jazyk_4_shoda přísudku s podmětem

12_matematika_4_násobení a dělení přirozených čísel

12_přírodověda_4_ekosystém potok a řeka

12_vlastivěda_4_husitské války

12_VLASTIVĚDA_4_PREZENTACE HUSITSKÉ VÁLKY 

4. B

12_anglický jazyk_4_Komiks a opakování

12_český jazyk_4_shoda přísudku s podmětem

12_matematika_4_násobení a dělení přirozených čísel

12_přírodověda_4_volně žijící živočichové v okolí lidských obydlí

12_vlastivěda_4_husitské války

12_VLASTIVĚDA_4_PREZENTACE HUSITSKÉ VÁLKY 

5. A

12_anglický jazyk_5_6A Moji přátelé

12_český jazyk_5_podmět a přísudek

12_matematika_5_síť a povrch kvádru

12_přírodověda_5_vylučovací soustava

12_přírodověda_5_vylučovací soustava_prezentace

12_vlastivěda_5_Evropa_Rakousko

12_vlastivěda_5_Evropa_Rakousko_prezentace 

5. B

12_anglický jazyk_5_Lekce 6A Moji přátelé

12_český jazyk_5_příslovce

12_matematika_5_ síť kvádru, povrch kvádru

12_přírodověda_5_vylučovací soustava

12_přírodověda_5_vylučovací soustava-prezentace

12_vlastivěda_5_Německo-prezentace

12_vlativěda_5_Německo

6. A

12_anglický jazyk_6.A_otázky v čase prostém

12_český jazyk_6_příslovečné určení

12_dějepis_6_Život ve starověkém Řecku

12_fyzika_6_změna teploty

12_matematika_6_Odčítání celých čísel

12_přírodopis_6_ostnokožci

12_zeměpis_6_Obyvatelstvo a hospodářství Austrálie

6. B

12_Anglický jazyk_6B_Časové předložky

12_český jazyk_6.B_větné členy

12_dějepis_6_Život ve starověkém Řecku

12_fyzika_6_změna teploty

12_matematika_6_Odčítání celých čísel

12_přírodopis_6_ostnokožci

12_zeměpis_6_Obyvatelstvo a hospodářství Austrálie

7. A

12_anglický jazyk_7.AB_shrnutí 3. lekce_Michalcová

12_Anglický jazyk_7A_Opakování lekce 3_Strommerová

12_český jazyk_7_slovní zásoba

12_dějepis_7_Objevné plavby

12_fyzika_7_vlastnosti plynů, atmosférický tlak

12_matematika_7_trojúhelník, lichoběžník – obvod, obsah

12_Německý jazyk_7A_Otázky

12_přírodopis_7_lipnicovité

12_ruský jazyk_7_slovíčka

12_zeměpis_7_VýchodníAsie I.

7. B

12_anglický jazyk_7.AB_shrnutí 3. lekce_Michalcová

12_anglický jazyk_7.B_ opakování 3. lekce_Charvátová

12_český jazyk_7_slovní zásoba

12_dějepis_7_Objevné plavby

12_fyzika_7_vlastnosti plynů, atmosférický tlak

12_matematika_7_trojúhelník, lichoběžník – obvod, obsah

12_německý jazyk_7.B_barvy, otázky

12_přírodopis_7_lipnicovité

12_ruský jazyk_7_slovíčka

12_zeměpis_7_VýchodníAsie I.

8. A

12_Anglický jazyk_8A_Going to – procvičování

12_český jazyk_8_význam slov

12_dejepis_8_dalsi velmoci 2. pol. 19. st

12_fyzika_8_zvukové jevy

12_chemie_8_sulfidy,názvosloví-halogenidy,oxidy,sulfidy

12_matematika_8_rovnice,slovní úlohy

12_němčina_8_sloveso fahren

12_přírodopis_8_genetika

12_ruský jazyk_8_procvičování sloves

12_zeměpis_8_Královehradecký a Pardubický kraj

8. B

12_anglický jazyk_8.B_going to, televizní pořady

12_český jazyk_8_význam slov

12_dejepis_8_dalsi velmoci 2. pol. 19. st

12_fyzika_8_zvukové jevy

12_chemie_8.B_zásady

12_matematika_8_rovnice, slovní úlohy

12_němčina_8_sloveso fahren

12_přírodopis_8_genetika

12_ruský jazyk_8_procvičování sloves

12_zeměpis_8_Královehradecký a Pardubický kraj

9. A

12_Anglický jazyk_9A_Předpřítomný čas

12_český jazyk_9.AB_zápor

12_dejepis_9_povalecne ceskoslovensko

12_fyzika_9_vesmír – planety

12_chemie_9_karboxylové kyseliny, estery

12_matematika_9_dělení lomených výrazů

12_Německý jazyk_9AB_Volný čas

12_přírodopis_9_půdy

12_ruský jazyk_9_procvičování sloves

12_zeměpis_9_Opakování Země

9. B

12_anglický jazyk_9.B_předpřítomný čas

12_český jazyk_9.AB_zápor

12_dejepis_9_povalecne ceskoslovensko

12_fyzika_9_vesmír – planety

12_chemie_9_karboxylové kyseliny, estery

12_matematika_9_dělení lomených výrazů

12_Německý jazyk_9AB_Volný čas

12_přírodopis_9_půdy

12_ruský jazyk_9_procvičování sloves

12_zeměpis_9_Opakování Země

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek