Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 42_UČIVO 13. týden 8. 6. – 12. 6. 2020

Datum: 05.06.20

1. A

13_přípravy_1_všechny předměty

1. B

13_přípravy_1_všechny předměty

2. 

13_český jazyk_2_psaní velkých písmen

13_matematika_2_násobilka, dělení čtyřmi

13_prvouka_2_přišlo léto, léto v lese

3. 

13_anglický jazyk_3_Komiks a opakování

13_český jazyk_3_vyjmenovaná slova po P

13_matematika_3_sčítání a odčítání stovek do tisíce

13_prvouka_3_rostliny

4. A

13_anglický jazyk_4_Opakování

13_český jazyk_4_shoda přísudku s podmětem

13_matematika_4_aritmetický průměr

13_přírodověda_4_člověk a příroda

13_vlastivěda_4_české země po husitských válkách

13_VLASTIVĚDA_4_PREZENTACE JAGELLONCI

4. B

13_anglický jazyk_4_Opakování

13_český jazyk_4_shoda přísudku s podmětem

13_matematika_4_aritmetický průměr

13_přírodověda_4_ekosystém rybník

13_vlastivěda_4_české země po husitských válkách

13_VLASTIVĚDA_4_PREZENTACE JAGELLONCI

5. A

13_anglický jazyk_5_6D Oblečení

13_český jazyk_5_shoda podmětu s přísudkem

13_matematika_5_opakování

13_přírodověda_5_kůže_prezentace

13_přírodověda_5_nervová soustava_prezentace

13_přírodověda_5_soustavy kožní a nervová

13_vlastivěda_5_Evropa_Francie_prezentace

13_vlastivěda_5_Evropa_Velká Británie a Francie

13_vlastivěda_5_Evropa_Velká Británie_prezentace

5. B

13_anglický jazyk_5_Lekce 6D Oblečení

13_český jazyk_5_větné členy-podmět

13_matematika_5_síť hranolu+opakování

13_přírodověda_5_kožní a smyslová soustava

13_přírodověda_5_smysly-prezentace

13_vlastivěda_5_Rakousko

13_vlastivěda_5_Rakousko-prezentace

6. A

13_anglický jazyk_6.A_otázka v čase prostém – cvičení

13_český jazyk_6_věta jednoduchá a souvětí

13_dějepis_6_Starověký Řím

13_fyzika_6_hustota

13_matematika_6_celá čísla – sčítání, odčítání, násobení

13_přírodopis_6_ochrana přírody

13_zeměpis_6_Oceánie a Antarktida

6. B

13_Anglický jazyk_6B_Otázky v přítomném prostém čase

13_český jazyk_6.B_věta jednoduchá, souvětí

13_dějepis_6_Starověký Řím

13_fyzika_6_hustota

13_matematika_6_celá čísla – sčítání, odčítání, násobení

13_přírodopis_6_ochrana přírody

13_zeměpis_6_Oceánie a Antarktida

7. A

13_anglický jazyk_7.AB_počitatelná a nepočitatelná podst. jména_Michalcová

13_Anglický jazyk_7A_Práce s textem_Strommerová

13_český jazyk_7_doplněk

13_dějepis_7_Humanismus a renesance

13_fyzika_7_měření atmosférického tlaku

13_matematika_7_procenta – úvod

13_Německý jazyk_7A_Zápory

13_přírodopis_7_cizokrajné rostliny

13_ruský jazyk_7_slovíčka

13_zeměpis_7_VýchodníAsie II.

7. B

13_anglický jazyk_7.B_ cestování_Charvátová

13_anglický jazyk_7.AB_počitatelná a nepočitatelná podst. jména_Michalcová

13_český jazyk_7_doplněk

13_dějepis_7_Humanismus a renesance

13_fyzika_7_měření atmosférického tlaku

13_matematika_7_procenta – úvod

13_německý jazyk_7.B_zvířata, barvy, projekt

13_přírodopis_7_cizokrajné rostliny

13_ruský jazyk_7_slovíčka

13_zeměpis_7_VýchodníAsie II.

8. A

13_Anglický jazyk_8A_Příslovce

13_český jazyk_8_výklad o jazyku

13_dejepis_8_habsburská monarchie ve 2. pol 19. stoleti

13_fyzika_8_meteorologie

13_chemie_8_kyseliny

13_matematika_8_slovní úlohy s procenty

13_němčina_8_opakování Einheit 6

13_přírodopis_8_křížení

13_ruský jazyk_8_procvičování

13_zeměpis_8_Vysočina a Jihomoravský kraj

8. B

13_anglický jazyk_8.B_příslovce

13_český jazyk_8_výklad o jazyku

13_dejepis_8_habsburská monarchie ve 2. pol 19. stoleti

13_fyzika_8_meteorologie

13_chemie_8.B_zásady – názvosloví

13_matematika_8_rovnice, slovní úlohy

13_němčina_8_opakování Einheit 6

13_přírodopis_8_křížení

13_ruský jazyk_8_procvičování

13_zeměpis_8_Vysočina a Jihomoravský kraj

9. A

13_Anglický jazyk_9A_Předpřítomný čas procvičování

13_český jazyk_9.AB_jazykověda, jazyková kultura

13_dejepis_9_odsun nemcu

13_fyzika_9_vesmír – kosmonautika

13_chemie_9_cukry, tuky, bílkoviny

13_matematika_9_složené lomené výrazy

13_Německý jazyk_9AB_Způsobová slovesa procvičování

13_přírodopis_9_datování minulosti Země

13_ruský jazyk_9_opakování

13_zeměpis_9_Opakování Krajina

9. B

13_anglický jazyk_9.B_použití ever, never

13_český jazyk_9.AB_jazykověda, jazyková kultura

13_dejepis_9_odsun nemcu

13_fyzika_9_vesmír – kosmonautika

13_chemie_9_cukry, tuky, bílkoviny

13_matematika_9_složené lomené výrazy

13_Německý jazyk_9AB_Způsobová slovesa procvičování

13_přírodopis_9_datování minulosti Země

13_ruský jazyk_9_opakování

13_zeměpis_9_Opakování Krajina

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek