Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 45_UČIVO 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020

Datum: 12.06.20

1. A

14_přípravy_1_všechny předměty

1. B

14_přípravy_1_všechny předměty

2.

14_český jazyk_2_spojování vět do souvětí

14_matematika_2_násobilka, dělení pěti

14_prvouka_2_letní louka, léto u vody

3.

14_anglický jazyk_3_Opakování

14_český jazyk_3_vyjmenovaná slova po S

14_matematika_3_sčítání a odčítání do tisíce

14_prvouka_3_živočichové

4. A

14_anglický jazyk_4_Opakování

14_český jazyk_4_stavba věty_opakování

14_matematika_4_slovní úlohy

14_přírodověda_4_mimořádné události

14_VLASTIVĚDA_4_HABSBURKOVÉ A RENESANCE_prezentace

14_vlastivěda_4_první Habsburkové na českém trůně

4. B

14_anglický jazyk_4_Opakování

14_český jazyk_4_stavba věty_opakování

14_matematika_4_slovní úlohy

14_přírodověda_4_ekosystém řeka

14_VLASTIVĚDA_4_HABSBURKOVÉ A RENESANCE

14_vlastivěda_4_první Habsburkové na českém trůně

5. A

14_anglický jazyk_5_opakování

14_český jazyk_5_opakování

14_matematika_5_závislosti_aplikační úlohy

14_přírodověda_5_smyslová soustava

14_přírodověda_5_smyslová soustava_prezentace

14_vlastivěda_5_Cestujeme po Evropě

14_vlastivěda_5_Evropa_Itálie_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_Maďarsko_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_Nizozemsko_Švýcarsko_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_Rusko_Rumunsko_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_severské země_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_Španělsko_Řecko_Chorvatsko_prezentace

5. B

14_anglický jazyk_5_Opakování

14_český jazyk_5_shoda přísudku s podmětem

14_český jazyk_5_shoda přísudku s podmětem-úkoly

14_matematika_5_závislosti

14_přírodověda_5_nervová soustava

14_přírodověda_5_nervová soustava-prezentace

14_vlastivěda_5_cestujeme po Evropě

6. A

14_anglický jazyk_6.A_poslechové cvičení

14_český jazyk_6_rozbor věty

14_dějepis_6_Římská říše

14_fyzika_6_výpočet hmotnosti

14_matematika_6_dělení celých čísel

14_přírodopis_6_opakování

14_zeměpis_6_Oceány

6. B

14_Anglický jazyk_6B_Otázky procvičování

14_český jazyk_6.B_zvuková stránka jazyka

14_dějepis_6_Římská říše

14_fyzika_6_výpočet hmotnosti

14_matematika_6_dělení celých čísel

14_přírodopis_6_opakování

14_zeměpis_6_Oceány

7.A

14_anglický jazyk_7.AB_počitatelnost, jídlo_Michalcová

14_Anglický jazyk_7A_Počitatelnost_Strommerová

14_český jazyk_7_rozbor věty

14_dějepis_7_Závěrečné opakování

14_fyzika_7_vztlaková síla v atmosféře, podtlak, přetlak

14_matematika_7_procenta – výpočet procentové části, základu

14_Německý jazyk_7A_Procvičování

14_přírodopis_7_opakování

14_ruský jazyk_7_slovíčka

14_zeměpis_7_opakování

7. B

14_anglický jazyk_7.AB_počitatelnost, jídlo_Michalcová

14_anglický jazyk_7.B_ počitatelná a nepočitatelná podstatná jména_Charvátová

14_český jazyk_7_rozbor věty

14_dějepis_7_Závěrečné opakování

14_fyzika_7_vztlaková síla v atmosféře, podtlak, přetlak

14_matematika_7_procenta – výpočet procentové části, základu

14_německý jazyk_7.B_shrnutí 3. lekce

14_přírodopis_7_opakování

14_ruský jazyk_7_slovíčka

14_zeměpis_7_opakování

8. A

14_Anglický jazyk_8A_Příslovce x příd. jména

14_český jazyk_8_útvary českého jazyka

14_dejepis_8_obnovení ústavnosti v rakousku

14_fyzika_8_meteorologie2

14_chemie_8_hydroxidy

14_matematika_8_slovní úlohy se zlomky

14_němčina_8_opakování Punkt 2

14_přírodopis_8_opakování

14_ruský jazyk_8_procvičování

14_zeměpis_8_Olomoucký a Moravskoslezský kraj

8. B

14_anglický jazyk_8.B_příslovce

14_český jazyk_8_útvary českého jazyka

14_dejepis_8_obnovení ústavnosti v rakousku

14_fyzika_8_meteorologie2

14_chemie_8.B_opakování

14_matematika_8_slovní úlohy

14_němčina_8_opakování Punkt 2

14_přírodopis_8_opakování

14_ruský jazyk_8_procvičování

14_zeměpis_8_Olomoucký a Moravskoslezský kraj

9. A

14_Anglický jazyk_9A_Předpřítomný čas – typické výrazy

14_český jazyk_9.AB_opakování

14_dejepis_9_poúnorový režim

14_fyzika_9_ opakování

14_chemie_9_tuky, bílkoviny

14_matematika_9_goniometrické funkce

14_Německý jazyk_9AB_Minulý čas

14_přírodopis_9_opakování

14_ruský jazyk_9_opakování

14_zeměpis_9_Amerika opakování

9. B

14_anglický jazyk_9.B_předpřítomný čas, just

14_český jazyk_9.AB_opakování

14_dejepis_9_poúnorový režim

14_fyzika_9_ opakování

14_chemie_9_tuky, bílkoviny

14_matematika_9_goniometrické funkce

14_Německý jazyk_9AB_Minulý čas

14_přírodopis_9_opakování

14_ruský jazyk_9_opakování

14_zeměpis_9_Amerika opakování

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek