Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 9_UČIVO 2. týden 23. – 27. 3. 2020

Datum: 20.03.20

1. A

2_přípravy_1_všechny předměty

1. B

2_přípravy_1_všechny předměty

2. 

2_český jazyk_2_párové souhlásky v-f abeceda čtení s porozuměním

2_matematika_2_čas

2_prvouka_2_přišlo jaro (1)

3.

2_anglický jazyk_3_Jídlo

2_český jazyk_3_číslovky

2_český jazyk_3_číslovky_řešení

2_matematika_3_počítání do tisíce

2_matematika_3_počítání do tisíce_řešení

2_prvouka_3_lidské tělo

2_prvouka_3_lidské tělo_řešení

4. A

2_anglický jazyk_4_Můj volný čas

2_český jazyk_4_koncovky podstatných jmen

2_matematika_4_ pamětné násobení

2_matematika_4_pamětné násobení_řešení

2_přírodověda_4_polní plodiny_opakování

2_přírodověda_4_tažní a stálí ptáci_nové učivo

2_vlastivěda_4_ Sámův kmenový svaz

4. B

2_anglický jazyk_4_Můj volný čas

2_český jazyk_4_koncovky podstatných jmen rodu mužského

2_matematika_4_pamětné násobení do milionu

2_matematika_4_pamětné násobení_řešení

2_přírodověda_4_teplota a čas

2_vlastivěda_4_Sámova říše

5. A 

2_anglický jazyk_5_opakování 4. lekce

2_anglický jazyk_5_opakování 4. lekce_řešení

2_český jazyk_5_oznamovací slovesný způsob

2_český jazyk_5_oznamovací slovesný způsob_řešení

2_matematika_5_výpočet zlomku z čísla

2_matematika_5_výpočet zlomku z čísla_řešení

2_přírodověda_5_ ČR oblast mírného podnebného pásu

2_přírodověda_5_ mírný podnebný pás_prezentace

2_vlastivěda_5_Evropa_poloha a povrch

5. B

2_anglický jazyk_5_opakování 4. lekce

2_anglický jazyk_5_opakování 4. lekce_řešení

2_český jazyk_5_slovesa čas budoucí

2_matematika_5_desetinná čísla

2_přírodověda_5_člověk a živá příroda

2_vlastivěda_5_obnovení demokracie v ČR

6. A

2_anglický jazyk_6.A_přítomný čas prostý

2_anglický jazyk_6.A_přítomný čas prostý_řešení

2_anglický jazyk_6.A_učebnice

2_český jazyk_6_úvodní slovo

2_český jazyk_6_číslovky a pravopisné cvičení

2_český jazyk_6_číslovky a pravopisné cvičení_řešení

2_dějepis_6_Egypt

2_fyzika_6_veliciny

2_matematika_6_dělitelnost

2_přírodopis_6_vzdušnicovci

2_zemepis_6_Lesy mírného pásu tajgy tundry

2_zemepis_6_2_tundry_prezentace

6. B

2_anglický jazyk_6B_Hodiny

2_anglický jazyk_6B_Hodiny_řešení

2_český jazyk_6.B_skloňování číslovek

2_český jazyk_6.B_skloňování číslovek_řešení

2_dějepis_6_Egypt

2_fyzika_6_veliciny

2_matematika_6_dělitelnost

2_přírodopis_6_vzdušnicovci

2_zemepis_6_Lesy mírného pásu tajgy tundry

2_zemepis_6_2_tundry_prezentace

7. A

2_anglický jazyk_7A_Minulý čas_pravopisné změny_Strommerová

2_Anglický jazyk_7A_Minulý čas_pravopisné změny_Strommerová_řešení

2_anglický jazyk_7.AB_minulý čas zápory, otázky_Michalcová

2_anglický jazyk_7.AB_minulý čas zápory, otázky_Michalcová_řešení

2_český jazyk_7_úvodní slovo

2_český jazyk_7_věta podmínková a přípustková

2_český jazyk_7_věta příčinná a účelová

2_dějepis_7_Karel IV.

2_Fyzika_7_Tření v technické praxi

2_Matematika_7_Racionální čísla 2

2_Matematika_7_Racionální čísla 2 -řešení

2_Německý jazyk_7A_Školní potřeby

2_Německý jazyk_7A_Školní potřeby_řešení

2_přírodopis_7_pryskyřníkovité

2_rusky jazyk_7_prepis slov pismeno š

2_zeměpis_7_ Asie úvod

7. B

2_anglický jazyk_7.B_tvoření minulého času Charvátová

2_anglický jazyk_7.B_tvoření minulého času Charvátová_řešení

2_anglický jazyk_7.AB_minulý čas zápory, otázky_Michalcová

2_anglický jazyk_7.AB_minulý čas zápory, otázky_Michalcová_řešení

2_český jazyk_7_úvodní slovo

2_český jazyk_7_věta podmínková a přípustková

2_český jazyk_7_věta příčinná a účelová

2_dějepis_7_Karel IV.

2_Fyzika_7_Tření v technické praxi

2_Matematika_7_Racionální čísla 2

2_Matematika_7_Racionální čísla 2 -řešení

2_německý jazyk_7.B_školní pomůcky

2_německý jazyk_7.B_školní pomůcky_řešení

2_přírodopis_7_pryskyřníkovité

2_rusky jazyk_7_prepis slov pismeno š

2_zeměpis_7_ Asie úvod

8. A

2_Anglický jazyk_8A_Procvičování stupňování přídavných jmen

2_Anglický jazyk_8A_Procvičování stupňování přídavných jmen_řešení

2_český jazyk_8_koncovky podstatných jmen

2_český jazyk_8_pravopis podstatných jmen_řešení

2_dějepis_8_národní obrození část 1

2_fyzika_8_el.obvod

2_chemie_8_polokovy_zápis tajenka+řešení

2_chemie_8_polokovy_prezentace

2_matematika_8_mnohočleny kruh

2_matematika_8_mnohočleny kruh_řešení

2_němčina_8_přivlastňovací zájmena_procvičování

2_němčina_8_přivlastňovací zájmena_řešení prac. sešitu

2_přírodopis_8_hmat čich

2_rusky jazyk_8_kolik mame let

2_rusky jazyk_8_kolik mame let_řešení

2_zemepis_8_prumysl

2_zemepis_8_prumysl_2

8. B

2_anglický jazyk_8.B_stupňování přídavných jmen

2_anglický jazyk_8.B_stupňování přídavných jmen_řešení

2_český jazyk_8_koncovky podstatných jmen

2_český jazyk_8_pravopis podstatných jmen_řešení

2_dějepis_8_národní obrození část 1

2_fyzika_8_el.obvod

2_chemie_8.B_halogenidy

2_chemie_8.B_chemické názvosloví halogenidy

2_matematika_8_vzorce

2_matematika_8_Kruh a kružnice

2_němčina_8_přivlastňovací zájmena_procvičování

2_němčina_8_přivlastňovací zájmena_řešení prac. sešitu

2_přírodopis_8_hmat čich

2_rusky jazyk_8_kolik mame let

2_rusky jazyk_8_kolik mame let_řešení

2_zemepis_8_prumysl

2_zemepis_8_prumysl_2

9. A

2_Anglický jazyk_9A_Budoucí čas

2_Anglický jazyk_9A_Budoucí čas_řešení

2_český jazyk_9. A + 9.B_opakování psaní čárky

2_český jazyk_9. A + 9.B_řešení

2_dejepis_druha svetova valka

2_Fyzika_9_Opakování – převody jednotek

2_chemie_9_neobnovitelné zdroje energie-2.část

2_matematika_9_zadání

2_matematika_9_řešení

2_Německý jazyk_9AB_Jídelníček

2_přírodopis_9_voda

2_rusky jazyk_9_slovicka

2_zemepis_9_služby a cestovní ruch

9. B

2_anglický jazyk_9.B_použití will

2_anglický jazyk_9.B_použití will_řešení

2_český jazyk_9. A + 9.B_opakování psaní čárky

2_český jazyk_9. A + 9.B_řešení

2_dejepis_druha svetova valka

2_Fyzika_9_Opakování – převody jednotek

2_chemie_9_neobnovitelné zdroje energie-2.část

2_matematika_9_zadání

2_matematika_9_řešení

2_Německý jazyk_9AB_Jídelníček

2_přírodopis_9_voda

2_rusky jazyk_9_slovicka

2_zemepis_9_služby a cestovní ruch

 

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek