Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

25. 1. 2024 – BRUSLENÍ

Datum: 01.02.24

Žáci 8. tříd měli ve čtvrtek ve volitelném předmětu možnost bruslení na zimním stadionu v Uherském Brodě. Celou plochu měli jen pro sebe, tak se rozdělili na hokejisty a bruslaře. Vyzkoušeli si i slalom a některé prvky z krasobruslení.

Děkujeme SRPŠ za zaplacení nájmu za stadion.

JAZYKOVÉ SOUTĚŽE

Datum: 26.01.24

V prosinci a lednu probíhaly na naší škole dvě jazykové olympiády – z angličtiny a němčiny.     Po úspěšném zvládnutí písemné části bylo třeba ještě v ústní části prokázat schopnost pohotové reakce a šíři slovní zásoby.

Anglické olympiády se zúčastnilo ve dvou kategoriích od 5. do 9. třídy celkem 66 vybraných žáků. Německé olympiády se zúčastnili žáci 9. ročníku.

V mladší kategorii se se svou angličtinou na 1. místě umístil Petr Vaškových ze 7. A následován Davidem Ondrou z téže třídy a Lucií Mahdalovou z 6. B.

U starších zabodoval Jiří Miškar z 9. B na 1. místě a dále Stella Hanáková z 8. B a Ivo Gregůrek z 9. A.

Němčinu ovládli Jiří Miškar (9. B) na 1. místě, dále Eliška Bobčíková (9. A) a Pavel Feltl (9. B).

Všem gratulujeme a postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí.

26. 1. 2024 – KOSMETICKÉ PORADENSTVÍ

Datum: 26.01.24

Děvčata z 9. ročníku využila zkušeností studentek ze Střední školy služeb s. r. o. Uherské Hradiště, které si pro ně připravily besedu o tom, jak pečovat o svou pleť, a bonusem byla možnost vyzkoušet si líčení. Studentkám i s paní mistrovou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

LABORATORNÍ PRÁCE V PŘÍRODOPISU

Datum: 24.01.24

Pozorováním preparátu ze senného nálevu měli žáci 6. ročníku možnost zkoumat nálevníky. Viděli velmi rychlý pohyb pomocí brv, který částečné zpomalili vlákny buničiny. Zjistili, že i jednobuněčný organismus je složitý a zajímavý.

ETW PROJEKT – THE TREES OF OUR LIVES

Datum: 23.01.24

E-twinningový projekt, do kterého se pustili žáci 7. A, se zabývá ochranou přírody. Doposud jsme zvládli představování pomocí avatarů, zamyšlení nad netiketou, na kterou je v ETW projektech kladen důraz, a v předvánočním čase jsme tvořili elektronická přáníčka pro naše partnery. Dokonce jsme od některých dostali reálná i s malým dárkem v podobě napečených perníčků – moc děkujeme našim sousedům ze Slovenska.

Před Vánoci se nám podařilo i první online setkání s partnery z Řecka, Makedonie, Slovenska a Polska.

Věříme, že projekt pomůže nejenom k procvičení angličtiny a dovednostem informatiky, ale i k zamyšlení se nad významem přírody v našem životě.

SOUTĚŽ VE SBĚRU KAŠTANŮ

Datum: 05.01.24

Žáky dolní školy navštívili myslivci, aby vyhodnotili sběr kaštanů. Do sběru se zapojilo 94 žáků, kteří nasbírali 2817 kg kaštanů. Místní myslivci si pochvalovali, že lesní zvířata mají o potravu velmi dobře postaráno.

Nejvíce kaštanů nasbírala třída 2. A, 2. místo obsadily třídy 3. A a 3. B a 3. místo třída 2. B

V kategorii jednotlivců bylo umístění následující: 1. místo: Stolařová Dominika (3. B), 2. místo: Ihnátová Sára, Klimek Viktor a Michalec Norbert (2. A), 3. místo: Holbojová Mia (2. B), 4. místo: Mikulec Filip (2. B), 5. místo: Richtrová Zoja (3. A). 

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek