Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: PREVENTIVNÍ BESEDY

Datum: 07.04.19

V rámci prevence se během roku účastní naši žáci různých besed. Letos čekalo každý ročník 2. stupně nějaké téma, které žákům přiblížilo danou problematiku, aby se v ní lépe orientovali.

Proběhly následující besedy: v 6. ročníku Kyberšikana, v 7. ročníku Prevence patologických jevů, v 8. a 9.ročníku Jak se efektivně učit, Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež, v 9. ročníku Sex, AIDS, vztahy.

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek