Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Projekty

 

PROJEKT ŠABLONY PRO ZŠ (2017 – 2019)

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 realizuje naše škola v rámci výzvy 02_16_022 projekt s názvem Šablony ZŠ Nivnice. Poskytnutá dotace je ve výši 450 577 Kč.

Škola zvolila tyto šablony:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Tandemová výuka
 • Čtenářský klub pro žáky
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Odkazy na čtenářské kluby: Čtenářský klubMůra noční, Valentýn, Ukončení klubu na dolní škole, Čtenářský klub na horní škole

Odkazy na kluby deskových her: Deskové hry

PROJEKT OBĚDY PRO DĚTI (2016 – 2018)

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. 

Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Naše škola se připojila ve školním roce 2016/2017.

 

PROJEKT HODINA POHYBU NAVÍC (2016 – 2018)

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno MŠMT v roce 2015 a následně o jeden školní rok prodlouženo. V současné době (leden 2017) je zařazeno do přímé podpory 350 základních škol ve všech krajích, 610 učitelů a trenérů, 51 evaluačních a metodických pracovníků a odborný řídící tým, který má exekutivní pravomoci uvnitř procesu vymezeného na základě § 171 odst. 1 školského zákona ve vyhlášení pokusného ověřování.

Cíle pokusného ověřování:

 1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách a klubech
 2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pokusného ověřování
 3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky programu „Hodina pohybu navíc“
 4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

Naše škola se připojila ve školním roce 2016/2017, zapojilo se 40 dětí navštěvujících školní družinu.

 

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL (2015 – 2018)

Program „Ovoce a zelenina do škol“ si klade za cíl zlepšení stravovacích návyků žáků.

Naše škola se projektu účastní již několik let, v letošním školním roce jsme poprvé mohli zapojit i žáky 2. stupně.

Děti dostanou dvakrát za měsíc zdarma 2 kusy ovoce nebo zeleniny, sortiment pocházející ze zemí mimo EU může činit pouze 10% z celkového počtu dodávaných produktů.

 

 

 

 

PROJEKT PODPORA ČTENÁŘSTVÍ A JAZYKOVÉ VYBAVENOSTI (2015 – 2016)

Cílem byla podpora výuky cizích jazyků a čtenářské gramotnosti. Podporované aktivity byly shrnuty do šablon. Naše škola si vybrala tyto klíčové aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

odkazy na čtenářské dílny: http://www.zsnivnice.cz/6-11-2015-ctenarske-dilny/, http://www.zsnivnice.cz/ctenarske-dilny/

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

odkaz na pobyt v Německu: http://www.zsnivnice.cz/23-%e2%80%93-27-11-2015-jazykovy-pobyt/

PROJEKT ICT NÁS BAVÍ (2014 – 2015)

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Projekt byl realizován v kraji Moravskoslezském, Zlínském, Severočeském, Jihočeském a kraji Vysočina.

Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace 9 klíčových aktivit:

 • Vzdělávání k výběrovému řízení a vznik center ICT podpory
 • Vstupní benchmark
 • Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním
 • Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu
 • Metodik ICT ve škole
 • Vzdělávání Co už máme
 • Vzdělávání Co chceme
 • Vzdělávání Oborové didaktiky
 • Evaluace

V projektu bylo zapojeno 50 škol a 3 regionální centra, jednalo se o partnerství s finanční spoluúčasti.

Naše škola byla do projektu zapojena pod Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání Uherský Brod.

Odkaz na webové stránky: http://www.kvalitaskoly.cz/ICT

 

PROJEKT BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ DO ŽIVOTA  (2014 – 2015)

Hlavním cílem projektu bylo podpořit na území Zlínského kraje rozvoj žáků, jejich učitelů, vedoucích, řídících a dalších pracovníků základních a středních škol, pedagogických pracovníků školských zařízení ve vzdělávacích oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl. Podporovat a motivovat žáky i jejich pedagogy k aktivnímu pohybu, k rozpoznání a minimalizaci rizik, ke zdravému dennímu režimu a upřednostňování zdravého stravování, k

Projekt tvořilo 5 klíčových aktivit:

KA 01. Zdravý pohyb

KA 02. Zdravá a bezpečná škola

KA 03. Prevence rizikových návyků

KA 04. Bezpečně na ulici

KA 05. Webové prostředí Zdravě do života

V rámci projektu byly vytvořeny sady pomůcek a metodických textů, které podpořily rozvoj vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy. S těmito pomůckami a metodikami byli účastníci seznámeni v rámci workshopů a vzdělávacích programů, některé dostali k užívání ve škole, nákladnější pomůcky nebo sady pomůcek, které budou pouze v několika kusech, budou pak k zapůjčení.

Odkaz na akci, které se naši žáci zúčastnili: Zdravě a bezpečně

PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM (2011 – 2013)

Cílem výzvy EU peníze školám bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Smyslem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bylo dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech probíhala individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Naše škola byla do programu zapojena.

Máme vytvořeno 33 sad materiálů z těchto tematických okruhů:

F         Energie, Elektromagnetické a světelné jevy, Látky a částice

PŘ       Botanika, Zoologie

CH      Obecná chemie, Organická chemie, Anorganická chemie

Z         Česká republika

M        Číslo a proměnná (1. i 2. stupeň)

JČ       Literární výchova (2. stupeň), Jazyková výchova (1. i 2. stupeň)

JA       Řečové dovednosti, Jazyková výchova (1. stupeň), Gramatika (2. stupeň)

D         Křesťanství a Evropa ve středověku

INF     Zpracování a využití informací

VV      Umělecké směry

HV     Hudební žánry

PŘÍ     Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví

VLA    Místo, kde žijeme, Lidé a čas

PRV    Rozmanitost přírody

Kontakt pro zájemce: zsnivnice@zsnivnice.cz 

 

 

© 2018 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek