Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

20. 9. 2023 – PRACOVNÍ ČINNOSTI NA HŘIŠTI

Datum: 26.09.23

Šikovná děvčata ze 7. A v rámci pracovních činností vyplela pískoviště na školním hřišti. Za tento nelehký úkol si zaslouží velkou pochvalu. Teď si mohou naši noví prvňáčci zpříjemnit volný čas ve škole také hrou na pískovišti. 🙂

VÝUKA DĚJEPISU

Datum: 19.09.23

O dobách dávno minulých nás informují hmotné prameny. V hodině dějepisu žáci poznávali různé předměty, které se pojí s dobou minulou i vzdálenější. Někteří hravě zvládli zařadit předmět do konkrétního období.

PROJEKTOVÁ VÝUKA VE 4. A

Datum: 19.09.23

O prázdninách žáci 4. A přečetli a rozečetli si mnoho zábavných, zajímavých a napínavých knih. Ve třídě si pak o nich povídali s paní učitelkou a se svými spolužáky. Z přečtených knih si sestavili pěknou výstavku a do každé rozečtené knihy vložili vlastnoručně vyrobenou záložku podle svých představ. Zkusili si složit pár veršů o škole a povedly se opravdu pěkné básničky. Možná právě díky zálibě v knihách a verších začínají na třídním „Knížkovníku“ dozrávat plody…

12. 9. 2023 – JAZYKY HRAVĚ

Datum: 15.09.23

Učivo z němčiny si žáci devátého ročníku po prázdninách zopakovali a procvičili hravým způsobem.

Žáci osmého ročníku v rámci procvičování slovní zásoby v angličtině využili zajímavou aplikaci na tvorbu slovních mraků. Spojili tak kreativitu, zábavu a učení.

12. 9. 2023 – PRACOVNÍ ČINNOSTI V 5. A

Datum: 14.09.23

V úterý 12. září se žáci 5. A vydali za krásného letního počasí na naši květnou louku u horní školy. Ve skupinách pozorovali květiny a život hmyzu. Dozvěděli se spoustu informací o nových květinách a bylinách.

Postřehy žáků z pracovních činností: „Nejvíce se mi líbila bylina jménem brutnák lékařský. … Moc se mi líbilo být tento den za krásného počasí venku.“

6. 9. 2023 – ŠESŤÁCKÝ ADAPŤÁK

Datum: 10.09.23

První středu nového školního roku naše šesťáky čekalo adaptační dopoledne. Necelá čtyřicítka dívek a kluků prožila na školním hřišti čas plný her, vzájemného poznávání a zábavy. Snad se jim společně strávený čas líbil a přispěl k tomu, aby jim během následujících měsíců bylo ve škole fajn.

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek