Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

16. 4. 2019 – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Datum: 08.04.19

 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 16. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v budově 1. stupně.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Další informace najdete na webových stránkách školy na záložce Úřední deska.

JAN AMOS KOMENSKÝ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Datum: 08.04.19

Naše škola se připojila k oslavám narozenin nivnického rodáka J. A. Komenského. Ve VV ho žáci osmých a sedmých tříd zvěčnili hned ve dvou různých podobách. Dívky z osmých tříd vytvořily kolektivní mozaiku. Všichni se pak seznámili s osobností Andyho Warhola a zhotovili portrét ve stylu pop artu.

Všichni žáci si zaslouží pochvalu, protože i přes počáteční nedůvěru některých v sebe sama, se práce všem velmi podařily. 

3. 4. 2019 – ČESNEKOVÁ VÝPRAVA

Datum: 08.04.19

Ve středu jsme opět po roce vyrazili na česnekovou výpravu. Děti se těšily na dobrou svačinku už od rána (některé už od večera). Nasbírali jsme každý kytičku do ruky, mamince na doma do baťůžku, rozložili jsme se na odpočivadle Čupák a už jen mastili chleba a pochutnávali si na zdravé dobrotě. Spotřebovali jsme skoro tři pecny chleba, protože rekordmani zvládli sníst 6 krajíců.

PREVENTIVNÍ BESEDY

Datum: 07.04.19

V rámci prevence se během roku účastní naši žáci různých besed. Letos čekalo každý ročník 2. stupně nějaké téma, které žákům přiblížilo danou problematiku, aby se v ní lépe orientovali.

Proběhly následující besedy: v 6. ročníku Kyberšikana, v 7. ročníku Prevence patologických jevů, v 8. a 9.ročníku Jak se efektivně učit, Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež, v 9. ročníku Sex, AIDS, vztahy.

29. 3. 2019 – UKLIĎME ČESKO

Datum: 02.04.19

Žáci 2. stupně v pátek vyrazili do přírody a uklízeli v okolí škol a potoka.

DEN KOMENSKÉHO NA 1. STUPNI

Datum: 02.04.19

Žáci 5. třídy si na den učitelů  připravili netradiční program pro žáky ostatních tříd na téma Jan Amos Komenský. Vyzkoušeli si, jaké je to být  učitelem. Program byl opravdu bohatý.  Žáci vymysleli křížovky, doplňovačky, hry, puzzle a jiné  aktivity. Mladší žáci se tak mohli dozvědět spoustu informací o J. A. Komenském.

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek