Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

PŘÍRODOPISNÉ PROJEKTY

Datum: 16.05.21

V šestém ročníku se žáci seznamují s bezobratlými organismy. Nejoblíbenější živočichy zobrazili ve svých projektech. 

Žáci osmého ročníku poznávají lidské tělo. Vybrali si oblíbenou soustavu, kterou ztvárnili.

DEN MATEK V 5. B

Datum: 11.05.21

I v 5. B se minulý týden myslelo na maminky.  Probíhala příprava na to, aby děti maminky v neděli potěšily. Zamýšlely se nad tím, jaká jejich maminka je a co všechno pro ně dělá. Jako poděkování pro maminky vytvořily krásná přání.

MEDICÍNA PRO MAMINKU

Datum: 05.05.21

Děti v 1. A pro své maminky ke Dni matek připravily medicínu pro dobrou náladu. Namíchaly ji z lásky a přidaly špetku štěstí. Milé maminky, ať Vás dobrá nálada nikdy neopouští.

30. 4. 2021 – ČARODĚJNÁ ŠKOLA

Datum: 02.05.21

ČARODĚJNÁ ŠKOLA V 1. B

Dvoudenní projekt s tématem čarodějnic, pálení strachů, vaření lektvarů, různých čar a kouzel si užili dráčci z 1. B. Téma i práce je zaujala a bavila. Nechyběl recept na lektvar síly ani čarodějné kostýmy. Byly to nádherné dna dny velmi zajímavé on-line výuky.

ČARODĚJNÁ ŠKOLA V 2. B

Žáci z 2. B zjistili, že nepozornost ve škole, porušování pravidel a neposlouchání dospělých se nevyplácí nikomu, ani čarodějnicím. Přesvědčily je o tom dvě nejznámější čarodějnice – Saxana, která musela být za trest 100 roků po škole a Malá čarodějnice od Otfrieda Preusslera. Ta dostala rok na to, aby nastudovala kouzelnickou knihu a stala se z ní dobrá čarodějnice. Příští rok 30. dubna ji čeká těžké přezkoušení před kouzelnickou radou.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Ve školní družině se děti nenudí, zábava je čeká každý den. Pálení čarodějnic je takovou typickou událostí, kterou děti milují. A ani letos jsme si to nemohli nechat ujít. Děti si vyrobily nádherné čarodějnice z plastových kelímků, nakreslily si tu nejděsivější čarodějnici, vyslechly si čarodějnické historky a na školní zahradě je čekaly úkoly na jednotlivých stanovištích. Počasí vyšlo nádherně, a tak si děti tento den mohly naplno užít.

28. 4. 2021 – VYCHÁZKA DO LIPIN

Datum: 02.05.21

Ve středu po dobrém obědě jsme se s žáky 5. A vydali v rámci hodiny Tv až do Lipin. První část byla sice do kopce a proti větru, ale u posedu nad Slavkovem se nám za odměnu naskytly krásné výhledy. Chvíli jsme si odpočinuli, doplnili energii lehkou svačinkou a zpátky už to šlo lehce.

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA ZAHRADĚ

Datum: 28.04.21

Návrat do školní družiny byl pro děti radostný. Děti se těšily, jak na své kamarády, tak i na paní vychovatelky. 
První týden nás čekalo společné sázení s paní zahradnicí, kdy si mohly děti vyzkoušet zasadit vlastní zeleninu. Jelikož nám počasí přálo, každý den jsme byli na zahradě. Dětem se moc líbila hra “ Setonovka“, u které si procvičily nejen paměť, ale i vytrvalost v běhu. 

Školní družina se rozhodla oslavit Den Země. Země dává vše potřebné pro člověka, a tak se žáci rozhodli jí to nějak oplatit. Nejdříve proběhla beseda na téma tříděný odpad. Žáci si s paní vychovatelkami popovídali, co všechno se nesmí do přírody vyhazovat a jak dlouho trvá rozklad odpadu v přírodě. Své nové vědomosti si ověřili v jednoduchém kvízu. Poděkování Zemi dále pokračovalo přípravou půdy na sadbu plodin. V záhoncích tak vyrostou cukety, dýně nebo třeba hrášek. Zpestřením byla také návštěva u holubáře, který žákům holuby ukázal a vysvětlil vše, co se chovu týče. Žákům se program moc líbil.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek