Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

19. 6. 2019 – EXKURZE FIRMA HOLÍK UH. BROD

Datum: 26.06.19

Děvčata 8. ročníku v rámci pracovních činností vyrazila na exkurzi do šicí dílny Holík           v Uh. Brodě. Seznámila se s provozem šicí dílny a ty nejodvážnější si mohly vyzkoušet i práci na šicím stroji. Děkujeme za zprostředkování exkurze.

17. 6. 2019 – GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA

Datum: 18.06.19

Žáci 9. ročníku zakončili učivo přírodopisu přednáškou, vycházkou a plněním úkolů na téma georeliéf a jeho proměny.

31. 5. 2019 – NOČNÍ FILMOVÁ ŠKOLA VE 4. A

Datum: 18.06.19

V pátek 31. května se ve 4. A uskutečnila 1. noční filmová škola na téma Doba rytířů a doba Karla IV. Nejdříve proběhla beseda o rytířích, jejich vlastnostech, způsobu života, zbraních a erbech. Děti měly možnost si vyrobit a namalovat svůj vlastní erb podle toho, co mají rády a co je charakterizuje. Následovaly pohádky Pravý rytíř, Korunní princ, Kozí příběh a pro zatvrzelé nespáče ještě Noc na Karlštejně. Večer a noc rychle utekla i díky horám popcornu a chutnému občerstvení od maminek. Moc jim za to děkujeme. Kino a spaní ve škole bylo vzrušující i dobrodružné a už se těšíme na další.

1. 6. 2019 – AKCE PUNŤA KLUBU

Datum: 03.06.19

V sobotu 1. června jsme jeli potěšit děti z azylového domu v Uh. Brodě. Po ukázkách agility si všichni mohli tento úžasný sport vyzkoušet. Pejskové spolupracovali s nadšením, počasí nám přálo – prostě pohádkový den.

3. 6. 2019 – Hurá do dílen

Datum: 03.06.19

Přípravy na zprovoznění žákovských dílen zabírají spoustu času a práce, ale postupně se blížíme do  finále…

3. 6. 2019 – VESELÁ A HRAVÁ

Datum: 03.06.19

Veselá a hravá je nová chodba u šaten v suterénu horní školy. Oprava nefunkční kanalizace a sociálního zařízení je hotová a novou PVC podlahu rozveselují herní prvky. Žáci si tak mohou volné chvíle mezi vyučováním a během pobytu ve školní družině krátit zábavnými aktivitami.

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek