Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuality

15. 11. 2020 – Uctění památky J. A. Komenského

Datum: 16.11.20

15. listopadu 2020 uplynulo 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Uctění jeho památky položením kytice a zapálením svíčky u pomníku se vzhledem k nouzovému stavu neslo v komorním duchu. Pro oblast školství a vzdělávání je Komenský naprosto klíčovou postavou, jejíž věhlas daleko přesáhl hranice českých zemí. Nechť jsou nám jeho ideály i nadále inspirací!

Naši prvňáci a druháci nastoupili ve středu do školy a jejich první vycházka vedla do parku k pomníku J. A. Komenského, kde uctili jeho památku položením svíček a malých kytiček.

Pozorně sledovali paní učitelku, jak zapaluje svíčky a poslouchali, proč se Komenskému říká „učitel národů“, kde se narodil, kde zemřel a co to je „škola hrou“ podle Komenského. Dětské reakce a otázky byly spontánní a úsměvné, ale podstatu Komenského myšlenky prvňáčci pochopili. Když jsme odcházeli, zaslechla jsem: „Ještěže to tak vymyslel!“ 

12. – 14. 11. 2020 – ETWINNINGOVÁ KONFERENCE ONLINE

Datum: 16.11.20

Online Conference 2020 – Shared leadership: towards an eTwinning School approach

Ve dnech 12. – 14. listopadu měla v Praze proběhnout tematická konference pro eTwinningové školy, ale z důvodu pandemické situace se konference konala pouze on-line. Hlavním cílem setkání více než 200 účastníků z různých částí světa bylo pochopení inovativních přístupů eTwinningových škol. Jaké jsou hlavní priority těchto škol? Sdílené vedení, vzájemné propojení žáků, učitelů, rodičů, různých spolků, vedení obcí a měst, které přinese profit pro celou společnost. Díky otevřenosti názorů, schopnosti spolupráce, vzájemné komunikace, prohlubování jazykové vybavenosti, využití nových ICT budou naši žáci schopni dobře obstát v konkurenci svých vrstevníků, učitelé zvýší svoji profesionalitu na úroveň evropských standardů a dojde k celkovému zlepšení vzájemné interakce všech účastníků společenského dění. Setkání se zúčastnili také zástupci Evropské komise, kteří se věnují oblasti vzdělávání a realizace projektu Erasmus, díky němuž dochází k vzájemné výměně účastníků partnerských zemí tzv. mobilit ať už na straně učitelů nebo i studentů. Kromě zajímavých přenášek jsme mohly své zkušenosti obohatit v různých workshopech. Bylo velmi motivující slyšet, jak probíhají eTwinningové projekty u našich evropských partnerů, díky příkladům dobré praxe jsme načerpaly ze studnice nových aplikací, které se velmi vhodně dají využít třeba při distanční formě vzdělávání.

Věříme, že nezůstane jen u myšlenek, ale že nabyté zkušenosti posunou naši nivnickou školu dál, aby mohla s hrdostí nést jméno J. A. Komenského.

2020_Omlazení topolů

Datum: 12.11.20

V areálu školy bylo velmi rušno. Topoly byly po letech opět omlazeny. Tři stromy ohrožovaly bezpečnost, proto musely být odstraněny. Určitě vysadíme nové, aby okolí naší školy bylo krásně zelené.

28. 10. 2020 – EVROPSKÉ OCENĚNÍ KVALITY ETWINNINGOVÝCH PROJEKTŮ

Datum: 29.10.20

Naše škola je již delší dobu aktivní v eTwinningových projektech a můžeme s hrdostí říci, že se jí v této oblasti daří. V září získaly dva projekty národní cenu kvality a v říjnu se k těmto úspěchům přidala ještě i dvě evropská ocenění kvality. Toto ocenění je důkazem toho, že práce všech zúčastněných odpovídá vysokým evropským měřítkům. Upřímně se z ocenění radujeme a věříme, že eTwinning nás bude pořád bavit a povede k našemu osobnostnímu růstu.

ŠKOLNÍ SBĚR PAPÍRU

Datum: 28.09.20

Z důvodu nepříznivé hygienické situace tradiční sběr papíru letos neproběhne.

10. 9. 2020 – VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Datum: 10.09.20

Naši prvňáčci se konečně dočkali. Ve čtvrtek 10. září nastal slavnostní den. Prvňáčci poprvé přišli do školy, proběhlo šerpování a přivítání s paní učitelkou. Byl to den opravdu slavnostní. Dokonce přijela i Česká televize! Reportáž, živý televizní vstup a rozhovor můžete zpětně zhlédnout zde:

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek