Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuality

28. 3. 2023 – PETER BLACK

Datum: 30.03.23

Na Den učitelů tedy 28. 3. 2023 měli žáci 7. a 8. ročníku možnost zhlédnout divadelní představení v angličtině. Peter Black jim ukázal, že začít znovu se dá vždycky, i když se situace jeví jako bezvýchodná. Autobus žákům uhradilo SRPŠ. Děkujeme.

SBĚR PAPÍRU – 19. 4. – 21. 4. 2023

Datum: 24.03.23

Ve středu 19. dubna od 13.30 do 16 hodin, ve čtvrtek 20. dubna od 7 do 7.30 hod. a od 13.30 do 16 hod., v pátek 21. dubna od 7.00 do 7.30 hodin se na dvoře obou budov školy uskuteční sběr papíru.

Výtěžek bude věnován na charitativní účely a pro podporu financování akcí pro žáky.

SBÍRÁME NOVINY, ČASOPISY, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, LETÁKY, KNIHY BEZ DESEK, SEŠITY …

NESMÍ TAM BÝT: LEPENKA, KARTON, PLASTOVÉ PŘÍMĚSI, ŠANONY, FOLIE, KOPÍRÁKY, SAMOLEPKY, TVRDÉ KNIŽNÍ VAZBY, TEXTIL, DŘEVO, KOV, SKLO, PROVÁZKY, LEPICÍ PÁSKY … = vše, co není tiskový papír

SOUTĚŽÍME O NEJLEPŠÍ SBĚRAČE

ETWINNING MÁ STÁLE ZELENOU

Datum: 09.02.23

Evropská komise vybrala pro rok 2022 téma Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná. Nivnická škola byla se svým projektem úspěšná, proto se dostala do brožury, která představuje tyto projekty. Je známé, že mezinárodní online spolupráce eTwinning obohacuje výuku o témata, která jsou obzvláště v této době klíčová.

Vzhledem k distanční výuce byla většina aktivit v projektech realizována na dálku a eTwinning se opakovaně ukázal jako užitečný nástroj do výuky, který se přizpůsobí potřebám žáků, ať už jsou ve školních lavicích, či doma.

eTwinning_nase_budoucnost_krasna_udrzitelna_spolecna_2022

HAVÁRIE NA DOLNÍ ŠKOLE

Datum: 19.12.22

Nepříjemné překvapení si připravila budova dolní školy ve čtvrtek 15. prosince. Došlo k prasknutí topenářského potrubí a následnému vytopení třídy 4. B včetně poškození stropu v tělocvičně. Žáci 4. B mají dočasně přesunutou výuku do budovy horní školy.

6. 12. 2022 – VÁNOČNÍ JARMARK S KONCERTEM

Datum: 01.12.22

UKONČENÍ NÁRODNÍCH OSLAV J. A. KOMENSKÉHO

Datum: 17.11.22

Dne 15. 11. 2022 byly zakončeny Národní oslavy J. A. Komenského v koncertním sále Pražské konzervatoře. Slavnostní večer zahájil ministr školství Vladimír Balaš. Ředitelka NPMK J. A. K. Markéta Pánková shrnula tříleté období odborných národních i mezinárodních akcí, konferencí a seminářů pořádaných významnými vědeckými a kulturními institucemi. V průběhu prezentace byla oceněna aktivní práce nivnické školy a jarní oslavy „Nivnice žije Komenským“, které jsme v rámci projektu „Cesta za J. A. Komenským“ v ZŠ Nivnice realizovali. Událost byla zakončena koncertem „Pocta Komenskému“.

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek