Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Olympiády a soutěže

KOMENSKÝ A MY

Datum: 15.11.20

Také v loňském roce jsme se zúčastnili soutěže Komenský a my, kterou pořádá Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Práce našich žáků zaznamenala úspěch, a dokonce TOMÁŠ TOMANEC získal v ústředním kole literárně historické části čestní uznání. Blahopřejeme a jsme zvědaví, jak pro naši školu bude další ročník této soutěže úspěšný.

15. 10. 2020 – SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ 2020

Datum: 15.10.20

V říjnu proběhlo on-line  vyhlášení krajské soutěže školních časopisů. Nivnický  ČAPROŠ  ve své kategorii získal 2. místo a postupuje do celostátního kola této soutěže. Gratulujeme a děkujeme všem novinářům za skvělou práci.

 

PÍŠU POVÍDKY, PÍŠU BÁSNĚ

Datum: 25.06.20

Do 22. ročníku literární soutěže se každoročně zapojuje i naše škola. Tentokrát se téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek zalíbilo 188 literátům a hned tři žáci naší školy patřili mezi oceněné – Zuzka Petrášová získala ve své kategorii 2. místo, Anička Skybová obdržela Čestné uznání a Jirka Charvát ve své kategorii obsadil 3. místo.

Při běžném školním režimu by se slavnostní vyhlášení konalo v rámci Hradišťského sluníčka 2020, ale COVID-19 vše změnil, a tak byly výsledné práce vyhlášeny virtuálně – https://youtu.be/PYoTsm9TYco

Úspěšným literátům gratulujeme a máme radost, že odkaz našeho rodáka putuje světem dál.

JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY

Datum: 07.03.20

V průběhu měsíce ledna a února probíhala i na naší škole olympiáda z anglického jazyka. Ve školním kole se v kategorii 7. tříd umístila na 1. místě Brigita Velecká (7.B) před sestrami Krenželokovými (7.A) a kategorii 8. a 9. tříd nám obsadili chlapci – Tomáš Tomanec (9.A) zvítězil před Martinem Dvořáčkem (8.A) a Lukášem Kurucem (9.B). Brigita Velecká a Tomáš Tomanec nás jeli reprezentovat i do okresního kola v Uh. Hradišti. Tomášovi děkujeme za krásné 8. místo v konkurenci asi 30 soutěžících.

Okresního kola olympiády z německého jazyka se v Uherském Brodě zúčastnila Katka Strommerová z 9.B.

Všem zúčastněným děkujeme za odvahu, pohotovost a reprezentaci školy. Ať jim jazyky dělají stále radost.

11. 2. 2020 – PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

Datum: 14.02.20

HLEDÁME MLADÉHO CHEMIKA

Koncem listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili školního kola celorepublikové soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do 2. kola postoupili Zuzana Petrášová (9. A), Kateřina Strommerová a Ondřej Kozelek (oba 9. B). Zde formou písemného testu prokázali patřičné vědomosti z oboru chemie a všichni tři se probojovali mezi nejlepší mladé chemiky do regionálního finále, které proběhlo 11. února v laboratořích SPŠ Otrokovice. Tentokrát se soutěžilo v praktických chemických dovednostech.

Po splnění nelehkého laboratorního úkolu se Zuzana Petrášová umístila na 9. místě, Kateřina Strommerová na 14. místě a Ondřej Kozelek na 18. místě.

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

V pátek 24. ledna se konalo okresní kolo fyzikální olympiády. I letos jsme navázali na úspěchy z posledních let. V kategorii F žáků 8. ročníku obsadil 4. místo Matěj Trtek z 8. A, 6. místo Jakub Karlík z 8. B, 9. místo Aneta Jančová z 8. A a dalšími úspěšnými řešiteli se stali Josef Mikulec a Petra Chvílová. V kategorii E žáků 9. ročníku se úspěšnou řešitelkou stala Zuzana Petrášová z 9. A.

Vzhledem k tomu, že dalšími účastníky byli převážně žáci gymnázií, je to velký úspěch.

 

SPEEDMAT

V 21. kole celostátní matematické soutěže Speedmat se mezi nejúspěšnějšími počtáři umístili ve svých kategoriích Pavla Julia Jančová a Marek Reich z 6. A, Dominik Škrabálek z 6. B, Jakub Karlík z 8. B a Matěj Trtek z 8. A, který se stal 4. nejúspěšnějším počtářem v republice v této soutěži a získal batůžek, který může dostat jen 10 nejlepších soutěžících.

5. 2. 2020 – STŘELECKÁ LIGA

Datum: 06.02.20

Ve středu se v Uherském Brodě uskutečnila Střelecká liga žáků ZŠ. Z naší školy jela reprezentovat dvě družstva ve složení Filip Škuláň (9.A), Karel Podlas (9.B), Petr Smutný (7.B) a Ondřej Haluza (8.B), Václav Straňák a Matyáš Škrabálek – oba ze 7.A. Kluci stříleli vzduchovkou 631 ve dvou disciplínách – vleže bez opory a vestoje. Dle nastřílených bodů dokázali, že do střeleckého kroužku nechodí jen tak pro nic za nic. A vyneslo je to na 1. a 2 místo v družstvech a na 2. (Filip Škuláň) a 3. místo (Karel Podlas) v jednotlivcích. GRATULUJEME!!! Zároveň děkujeme panu Haluzovi, který na kluky dohlížel.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek