Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuální sdělení

PROVOZ ZŠ a ŠD od 30. listopadu

1. – 5. a 9. ročník má prezenční výuku, tj. žáci chodí do školy.

6. – 8. ročník má tzv. rotační výuku, tj. třídy se po týdnu ve škole střídají. 

Informace k rotační výuce zde: Info k provozu od 30. 11._web

Rozvrh hodin pro rotační výuku zde: Rozvrh_ZŠ_online_rotační_2.stupeň_30.11.2020

Rouška je povinná ve všech prostorách po celou dobu. Obědy mají všichni žáci, kteří chodí do školy, přihlášeny.

Školní družina je pro žáky 1. a 2. ročníku v provozu. Pro žáky 3. a 4. ročníku po dobu platnosti omezení vydaných Vládou ČR z organizačních důvodů školní družina nebude v provozu.

 

 

PROVOZ ZŠ a ŠD od 23. listopadu

NIC SE NEMĚNÍ.

3. – 9. ročník pokračuje distančním vzdělávání podle online rozvrhu.

1. a 2. ročník pokračuje v prezenčním vzdělávání, tj. žáci chodí do školyRouška je povinná ve všech prostorách po celou dobu. 

 

 

PROVOZ ZŠ a ŠD od 18. listopadu

3. – 9. ročník pokračuje v distančním vzdělávání podle online rozvrhu.

1. a 2. ročník zahajuje přímou výuku ve škole, tj. žáci jdou do školy. Rouška je povinná ve všech prostorách po celou dobu. 

Obědy mají všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny.

Školní družina je pro žáky 1. a 2. ročníku v provozu.

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY HORNÍ ŠKOLY – ONLINE

Dne 10. listopadu se budou pro rodiče žáků horní školy konat  online třídní schůzky. Bližší informace o průběhu třídních schůzek budou rodičům zaslány mailem. Sledujte prosím svou mailovou poštu. Děkujeme za spolupráci.

 

 

ONLINE VÝUKA POKRAČUJE 

Od 2. listopadu všichni žáci ZŠ pokračují v online výuce podle online rozvrhu.

 

 

OŠETŘOVNÉ – aktuální informace

Podle nové právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Nově nepotřebujete potvrzení od školy o jejím uzavření. Stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Žádost se vyplňuje elektronicky. ČSSZ vydala nový formulář, který je zveřejněn na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu. Více informací zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 

CELÁ ŠKOLA ONLINE VÝUKA OD 14. ŘÍJNA

  • Od středy 14. října mají všichni žáci ZŠ online výuku podle online rozvrhu hodin.
  • Od 26. do 30. 10. 2020 jsou volné dny (prázdniny).
  • Obědy mají všichni žáci odhlášeny.
  • Družina není.
  • Online rozvrhy hodin zde:

Rozvrh_ZŠ_online_1.stupeň_1.9.2020

Rozvrh_ZŠ_online_2.stupeň_1.9.2020

 

Ošetřovné: Tiskopis „Žádost o ošetřovné“ vydá a potvrdí kancelář školy. Požádat o ošetřovné lze na mailu: zsnivnice@zsnivnice.cz nebo na tel. 572 693 225. Do mailu uveďte jméno, příjmení, třídu a rodné číslo dítěte.

Formulář je ke stažení zde: Žádost-o-ošetřovné

 

 

VÝUKA  V  ZŠ OD 12. ŘÍJNA 2020
 
HORNÍ ŠKOLA – zavádí se střídavá výuka, tj.:

12. – 16. října

Do školy chodí žáci: 6. B, 7. B, 8. B, 9. B

Distančně se vzdělávají žáci: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A (obědy jsou odhlášené)
19. – 23. října

Do školy chodí žáci: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A

Distančně se vzdělávají žáci: 6. B, 7. B, 8. B, 9. B (obědy jsou odhlášené)

  • Ve škole se žáci vzdělávají podle běžného rozvrhu, TV je zrušena, v HV se nezpívá.
  • Při distančním (domácím) vzdělávání žáci plní samostatně úkoly, které budou zadávány v Teams. Úkoly budou zveřejňovány pro každý konkrétní den vždy nejpozději ráno v době, kdy začíná vyučování. Splněné úkoly žák předloží ke kontrole při návratu do školy, kdy budou dovysvětleny a procvičeny.

DOLNÍ ŠKOLA – běžná výuka

Žáci chodí do školy, mají běžnou výuku podle rozvrhu hodin.

 

 

PÁTEK 25. ZÁŘÍ 

V naší základní škole se v pátek 25. září UČÍ, ŽÁCI JDOU DO ŠKOLY.

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na školní zahradě horní školy

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13.00 h proběhne komentovaná prohlídka přírodní školní zahrady na horní škole. Srdečně všechny zveme!

 

 

OTEVŘENÍ ŠKOLY – čtvrtek 10. září

Ve čtvrtek 10. září se otevírá škola. Žáci přijdou do školy s aktovkami, vyučování začíná v 7.40 h. Obědy mají všichni žáci automaticky přihlášené. Kdo nepůjde na oběd, musí si oběd odhlásit.

 

 
 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – změna času

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne 1. září formou online schůzky třídních učitelů a žáků v kmenových týmech v Teams, a to po skupinách ve dvou časech:

v  9.00 h žáci 2. stupně

v 10.00 h žáci 1. stupně

Žáci se do týmu přihlásí a čekají, až učitel zahájí schůzku.

 

OŠETŘOVNÉ

Při uzavření školy mají na ošetřovné nárok rodiče dětí do 10 let, nárok vzniká od zahájení školního roku, tedy od 1. září. Předběžně předpokládáme uzavření školy do 9. září. Formulář na ošetřovné a jeho potvrzení vydává ekonomka školy M. Šulová (budova horní školy, zadní vstup, zvoňte na kancelář, vstupujte s rouškou). Potvrzený formulář lze vyřídit také on-line formou. V tomto případě kontaktujte školu:

mailem: zsnivnice@zsnivnice.cz

telefonicky: 572 693 225

Více o ošetřovném zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Formulář zde: Žádost-o-ošetřovné

 

 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, DISTANČNÍ VÝUKA

Ředitelství Základní školy Nivnice informuje žáky a jejich rodiče, že na základě oznámení Krajské hygienické stanice Zlín je s okamžitou platností přerušen provoz základní školy, a to z důvodu rizikového kontaktu zaměstnanců školy s osobou pozitivně testovanou na COVID-19.

Provoz ZŠ se přerušuje na dobu nezbytně nutnou až do odvolání.

Od začátku školního roku až do odvolání bude výuka probíhat distančním způsobem, formou Microsoft TEAMS. O všech podrobnostech žáci a rodiče budou postupně informováni prostřednictvím webových stránek školy a Teams. Obědy mají žáci ZŠ po dobu distanční výuky automaticky odhlášeny.

SLEDUJTE PRAVIDELNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY a TEAMS.

Dne 1. září v 9.00 h proběhne zahájení školního roku formou online schůzky třídních učitelů a žáků v kmenových týmech.

Rodiče žáků 1. ročníků budou o postupu zahájení výuky informováni mailem.

Vážení rodiče, milí žáci, prosím vás všechny v této obtížné situaci o trpělivost a spolupráci. Děkuji za porozumění a přeji všem pevné zdraví.

PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na školní zahradě horní školy

1. září 2020 v 13.00 h proběhne komentovaná prohlídka přírodní školní zahrady na horní škole. Srdečně všechny zveme!

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Základní škola zahajuje od 1. září činnost v plném rozsahu běžným způsobem. Neplatí žádná organizační omezení ani povinnost roušky. Prohlášení o bezinfekčnosti se nevyžaduje.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne 1. září na nádvoří dolní školy po skupinách ve dvou časech:

v  9.15 h žáci 2. stupně

v 10.00 h žáci 1. stupně

Po slavnostním zahájení proběhne přivítání prvňáčků s paní učitelkou ve třídě. Do tříd spolu s prvňáčky je umožněn vstup pouze rodičům, kteří obdrží úvodní informace.

Během slavnostního zahájení se pro veřejnost koná prohlídka opravené učebny v bočním traktu dolní školy.

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2020/2021

Přihlášky ke stravování pro školní rok 2020/2021 se budou přijímat v kanceláři vedoucí školní jídelny:

v pondělí 17. 8. 2020 a 24. 8. 2020 od 12:00 h do 16:00 h

v úterý 18. 8. 2020 a 25. 8. 2019 od 8:00 h do 12:00 h

Přihláška pro školní rok 2020/2021, pokud jste uvedli kontakt v loňském roce, vám bude zaslána na vaši mailovou adresu, dále je umístěna na internetových stránkách školy nebo si ji můžete vyzvednout ve školní jídelně. Přihláška musí být řádně vyplněná, podepsaná a doručena osobně. Přihlášku stačí odevzdat v určenou dobu do schránky u dveří kanceláře vedoucí školní jídelny (vchod po kovovém schodišti, boční strana budovy). Na přihlášky zaslané mailem se nebude přihlížet.

Veškeré podrobnosti o úhradě a odhlašování obědů jsou součástí přihlášky ke stravování. Je nutné si tyto informace odstřihnout a uložit. Žáci 1. třídy a noví strávníci si při předání přihlášky musí zakoupit si pro školní stravování čip v ceně 120,- Kč.

Od úterý 1. 9. 2020 bude mít oběd přihlášen žák s odevzdanou přihláškou.

Dne 1. 9. 2020 se bude oběd vydávat od 11:00 do 12:00 hod. Odhlásit oběd si musí každý strávník sám.

Přihláška zde: Přihláška ke stravování_žáci v ZŠ_20-21

Ceny stravného od 1. 9. 2020

Zvýšení stravného_2020

 

 

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

13. a 27. července

10. a 24. srpna 

Kancelář v budově horní školy: 8.00 – 12.00 h

 

VYSVĚDČENÍ, ŘEDITELSKÉ VOLNO

Školní rok bude ukončen v úterý 23. 6. 2020. Na dobu od 24. 6. do konce června je vyhlášeno ředitelské volno. Společné slavnostní ukončení školního roku se letos vzhledem k mimořádné situaci nekoná. Vysvědčení bude žákům vydáváno ve třídách a po skupinách:

Vysvědčení 1. – 5. ročník – úterý 23. 6.

     8.30 – 12.30 h – žáci, kteří nyní chodí do školy  

    13.00 h – žáci, kteří nyní nechodí do školy

Vysvědčení 6. – 8. ročník – úterý 23. 6.

     7.40 h – dívky

     9.20 h – hoši  

Vysvědčení 9. ročník – středa 24. 6.

     9.15 h – obě třídy na obecním úřadě

 

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ve středu 17. června 2020 v 16.00 h se v budově dolní školy uskuteční informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Rodičům budou poskytnuty informace k zahájení školní docházky dětí (příprava školních pomůcek, organizační záležitosti atd).

Těšíme se na setkání.                                                                                   

 

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek