Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuální sdělení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na školní zahradě horní školy

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 13.00 h proběhne komentovaná prohlídka přírodní školní zahrady na horní škole. Srdečně všechny zveme!

 

 

OTEVŘENÍ ŠKOLY – čtvrtek 10. září

Ve čtvrtek 10. září se otevírá škola. Žáci přijdou do školy s aktovkami, vyučování začíná v 7.40 h. Obědy mají všichni žáci automaticky přihlášené. Kdo nepůjde na oběd, musí si oběd odhlásit.

 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – změna času

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne 1. září formou online schůzky třídních učitelů a žáků v kmenových týmech v Teams, a to po skupinách ve dvou časech:

v  9.00 h žáci 2. stupně

v 10.00 h žáci 1. stupně

Žáci se do týmu přihlásí a čekají, až učitel zahájí schůzku.

 

 

OŠETŘOVNÉ

Při uzavření školy mají na ošetřovné nárok rodiče dětí do 10 let, nárok vzniká od zahájení školního roku, tedy od 1. září. Předběžně předpokládáme uzavření školy do 9. září. Formulář na ošetřovné a jeho potvrzení vydává ekonomka školy M. Šulová (budova horní školy, zadní vstup, zvoňte na kancelář, vstupujte s rouškou). Potvrzený formulář lze vyřídit také on-line formou. V tomto případě kontaktujte školu:

mailem: zsnivnice@zsnivnice.cz

telefonicky: 572 693 225

Více o ošetřovném zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Formulář zde: Žádost-o-ošetřovné

 

 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, DISTANČNÍ VÝUKA

Ředitelství Základní školy Nivnice informuje žáky a jejich rodiče, že na základě oznámení Krajské hygienické stanice Zlín je s okamžitou platností přerušen provoz základní školy, a to z důvodu rizikového kontaktu zaměstnanců školy s osobou pozitivně testovanou na COVID-19.

Provoz ZŠ se přerušuje na dobu nezbytně nutnou až do odvolání.

Od začátku školního roku až do odvolání bude výuka probíhat distančním způsobem, formou Microsoft TEAMS. O všech podrobnostech žáci a rodiče budou postupně informováni prostřednictvím webových stránek školy a Teams. Obědy mají žáci ZŠ po dobu distanční výuky automaticky odhlášeny.

SLEDUJTE PRAVIDELNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY a TEAMS.

Dne 1. září v 9.00 h proběhne zahájení školního roku formou online schůzky třídních učitelů a žáků v kmenových týmech.

Rodiče žáků 1. ročníků budou o postupu zahájení výuky informováni mailem.

Vážení rodiče, milí žáci, prosím vás všechny v této obtížné situaci o trpělivost a spolupráci. Děkuji za porozumění a přeji všem pevné zdraví.

PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na školní zahradě horní školy

1. září 2020 v 13.00 h proběhne komentovaná prohlídka přírodní školní zahrady na horní škole. Srdečně všechny zveme!

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Základní škola zahajuje od 1. září činnost v plném rozsahu běžným způsobem. Neplatí žádná organizační omezení ani povinnost roušky. Prohlášení o bezinfekčnosti se nevyžaduje.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne 1. září na nádvoří dolní školy po skupinách ve dvou časech:

v  9.15 h žáci 2. stupně

v 10.00 h žáci 1. stupně

Po slavnostním zahájení proběhne přivítání prvňáčků s paní učitelkou ve třídě. Do tříd spolu s prvňáčky je umožněn vstup pouze rodičům, kteří obdrží úvodní informace.

Během slavnostního zahájení se pro veřejnost koná prohlídka opravené učebny v bočním traktu dolní školy.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2020/2021

Přihlášky ke stravování pro školní rok 2020/2021 se budou přijímat v kanceláři vedoucí školní jídelny:

v pondělí 17. 8. 2020 a 24. 8. 2020 od 12:00 h do 16:00 h

v úterý 18. 8. 2020 a 25. 8. 2019 od 8:00 h do 12:00 h

Přihláška pro školní rok 2020/2021, pokud jste uvedli kontakt v loňském roce, vám bude zaslána na vaši mailovou adresu, dále je umístěna na internetových stránkách školy nebo si ji můžete vyzvednout ve školní jídelně. Přihláška musí být řádně vyplněná, podepsaná a doručena osobně. Přihlášku stačí odevzdat v určenou dobu do schránky u dveří kanceláře vedoucí školní jídelny (vchod po kovovém schodišti, boční strana budovy). Na přihlášky zaslané mailem se nebude přihlížet.

Veškeré podrobnosti o úhradě a odhlašování obědů jsou součástí přihlášky ke stravování. Je nutné si tyto informace odstřihnout a uložit. Žáci 1. třídy a noví strávníci si při předání přihlášky musí zakoupit si pro školní stravování čip v ceně 120,- Kč.

Od úterý 1. 9. 2020 bude mít oběd přihlášen žák s odevzdanou přihláškou.

Dne 1. 9. 2020 se bude oběd vydávat od 11:00 do 12:00 hod. Odhlásit oběd si musí každý strávník sám.

Přihláška zde: Přihláška ke stravování_žáci v ZŠ_20-21

Ceny stravného od 1. 9. 2020

Zvýšení stravného_2020

 

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

13. a 27. července

10. a 24. srpna 

Kancelář v budově horní školy: 8.00 – 12.00 h

 

VYSVĚDČENÍ, ŘEDITELSKÉ VOLNO

Školní rok bude ukončen v úterý 23. 6. 2020. Na dobu od 24. 6. do konce června je vyhlášeno ředitelské volno. Společné slavnostní ukončení školního roku se letos vzhledem k mimořádné situaci nekoná. Vysvědčení bude žákům vydáváno ve třídách a po skupinách:

Vysvědčení 1. – 5. ročník – úterý 23. 6.

     8.30 – 12.30 h – žáci, kteří nyní chodí do školy  

    13.00 h – žáci, kteří nyní nechodí do školy

Vysvědčení 6. – 8. ročník – úterý 23. 6.

     7.40 h – dívky

     9.20 h – hoši  

Vysvědčení 9. ročník – středa 24. 6.

     9.15 h – obě třídy na obecním úřadě

 

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ve středu 17. června 2020 v 16.00 h se v budově dolní školy uskuteční informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Rodičům budou poskytnuty informace k zahájení školní docházky dětí (příprava školních pomůcek, organizační záležitosti atd).

Těšíme se na setkání.                                                                                   

 

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek