Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Cesta za J. A. Komenským

Škola v době Komenského

„Škola v době Komenského nebyla vůbec žádný med…“

Zajímavosti o J. A. Komenském a jeho odkazu dnešní době si můžete poslechnout v rozhovoru pořadu Apetýt Český rozhlasu, který byl odvysílaný 28. března 2024 z vily  A. Bati ve Zlíně. 

Rozhovor o Komenském_Český rozhlas Zlín_Apetýt

 

Cesta za J. A. Komenským

Cesta za J. A. Komenským je tříletý cyklus vzdělávacích a kulturních akcí školy zaměřených na poznávání filozofie, života a díla J. A. Komenského za účelem rozšíření povědomí o pedagogovi světového významu a připravení důstojných oslav 430. výročí narození Učitele národů v roce 2022.

Cesta za J. A. Komenským_video z projektu

 

Ukončení národních oslav J. A. Komenského

Dne 15. 11. 2022 byly zakončeny Národní oslavy J. A. Komenského v koncertním sále Pražské konzervatoře. Slavnostní večer zahájil ministr školství Vladimír Balaš. Ředitelka NPMK J. A. K. Markéta Pánková shrnula tříleté období odborných národních i mezinárodních akcí, konferencí a seminářů pořádaných významnými vědeckými a kulturními institucemi. V průběhu prezentace byla oceněna aktivní práce nivnické školy a jarní oslavy „Nivnice žije Komenským“, které jsme v rámci projektu „Cesta za J. A. Komenským“ v ZŠ Nivnice realizovali. Událost byla zakončena koncertem „Pocta Komenskému“.

no images were found

 Celá tisková zpráva zde: Národní oslavy J.A.K.

 

Nivnická škola žije Komenským

Nivnická základní škola pod vedením paní ředitelky PhDr. Šárky Mikeskové se letos ujala oslav 430. výročí narození J. A. Komenského.

V sobotu 19. 3. 2022 se v Kostele Sv. Andělů strážných v Nivnici uskutečnil koncert Vivat Comenius. Myšlenky z díla Komenského přednesl a doplnil zpěvem a unikátní hrou na kytaru pan Štěpán Rak. Hudební pasáže ze suity Renesanční pokušení a Dávné tance doplnil zpěv a citace stěžejních myšlenek ze všech sedmi spisů Komenského filosofického díla „De rerum humanarum emendatione consultatio catholica“ – „Obecná porada o nápravě věcí lidských“. Koncert byl spolufinancován Zlínským krajem.

no images were found

https://uloz.to/tamhle/giaQrCRbp2nH#!ZGpjAGR2ZwH4AwZ1LmuvBJZlBTD4ZxuhZaN5E0u3AwAiYwuzZN==
 

V neděli 20. 3. 2022 potěšili a pobavili veřejnost svým pestrým kulturním programem Cesta za J. A. Komenským žáci nivnické základní školy. Vystoupením ve Společenském domě Beseda vyvrcholil dlouhodobý projekt školy, nad nímž měl záštitu Zlínský kraj. Plný sál návštěvníků mohl obdivovat šikovnost žáků nivnické základní školy během vystoupení pěveckého sboru, divadelní scénky, tance či zpěvu. Nechyběl ani společný kvíz, v němž své síly poměřili místní farář Otec Zděněk a pan ministr Mgr. Petr Gazdík, který byl pozvaným hostem jako garant projektu. Program doplnil pestrý jarmark žákovských výtvorů, videoprojekce a výstava prezentující činnost školy spolu s drobným občerstvením. Moderátoři zvládli všechno na jedničku. Účinkujícím a učitelům, kteří program připravovali, patří velké poděkování. Ideje Komenského byly oživeny přesně podle jeho principů – názorně, prakticky a s prožitkem.

https://uloz.to/tamhle/TitviAGkCJSt#!ZJEvMGR2AQuzBQNmZwDkZ2R5MzR3L3EGFxZhHKOAHT9AKmD0MN==
 
„Myšlenky Komenského jsou stále živé. Je zapotřebí dnes ukázat společnosti poměrně méně známou stránku Komenského, že celé životní snažení Komenského, ať již v oboru pedagogiky, filozofie nebo teologie, se neslo úsilím o zachování míru a vytvoření přijatelného způsobu soužití mezi národy. Celá jeho životní práce byla prodchnuta snahou, aby „rozsvítil nové světlo“ školám, církvím, národům, státům a aby ukázal všem lidem a národům cestu ke svobodě a míru, která vede jen přes vzdělávání a výchovu k obecnému dobrému. Takových vzorů jako je Komenský, je v našem světě stále příliš málo.“

Citace: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK J. A. Komenského v Praze

 

Oslavy 430. výročí narození J. A. Komenského

Přijměte srdečné pozvání na:

  • koncert Vivat Comenius dne 19.  3. 2022, 17.00 h, Kostel Sv. Andělů strážných v Nivnici a
  • kulturní program Cesta za J. A. Komenským dne 20. 3. 2022, 14.00 h, Beseda v Nivnici.

Obě akce pořádá ZŠ Nivnice u příležitosti 430. výročí oslav narození J. A. Komenského.

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná,

všech se týče.“      J. A. KOMENSKÝ              

              

 

 

Udělení Medaile Komenského paní ředitelce ZŠ Nivnice PhDr. Šárce Mikeskové

no images were found

Dne 2. července 2021 se uskutečnilo v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) v Praze slavnostní předávání Medailí J. A. Komenského.

Myšlenka udělovat Medaili J. A. Komenského osobnostem, které se významnou mírou podílejí na rozvoji vzdělání, výchovy a šíření myšlenek J. A. Komenského, vznikla v rámci příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského v roce 1992. NPMK uděluje tuto medaili významným tuzemským a zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj bádání v oblasti dějin školství, přispěly k rozvoji NPMK, zasloužily se o šíření odkazu J. A. Komenského či dosáhly mimořádných výsledků v pedagogické sféře.

Prestižní Medaili J. A. Komenského obdrželo v tomto roce osm významných osobností z oblasti historie pedagogiky a komeniologie.

Za mimořádné úsilí při šíření odkazu Komenského byla medailí oceněna také paní ředitelka PhDr. Šárka Mikesková.

Pozvánka

Diplom

Cesta za JAK_ZŠ Nivnice

 

J. A. Komenský inspirací pro třetí tisíciletí

no images were found

350. výročí úmrtí – 15. listopad 2020

Stejně jako na jaře nám ani nyní na podzim současná koronavirová situace neumožnila společně se setkat a sklonit před umem a velikostí Jana Amose Komenského. U příležitosti 350. výročí jeho úmrtí dne 15. listopadu bych ráda touto cestou alespoň nepatrně oživila některá jeho poselství, která pro nás i ve třetím tisíciletí mohou být inspirující.

Ze školních lavic jsme si odnesli vědomost, že Komenský byl Učitel národů. Pamatujeme si jeho „školu hrou“, mravoučné desatero či Orbis pictus. Bylo by však pošetilé zúžit prezentaci jeho osobnosti pouze na oblast pedagogickou, tedy výchovnou a vzdělávací.

Byl to člověk všestranně orientovaný a velmi vzdělaný. Byl obdařen velkým darem slova a obrovskými přesvědčovacími schopnostmi. Zajímal se o filozofii v mnoha oborech, od pohybů astronomických těles až po duševní moudro. Jeho záběr byl ohromující, neustále se zabýval několika věcmi současně. Dřel do úmoru. Vstával před šestou, uléhal po půlnoci. Svůj život bral jako službu. 

Celý článek zde: J.A.K._350. výročí úmrtí_článek

 

Uctění památky Jana Amose Komenského 

no images were found

15. listopadu 2020 uplynulo 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Uctění jeho památky položením kytice a zapálením svíčky u pomníku se vzhledem k nouzovému stavu neslo v komorním duchu. Pro oblast školství a vzdělávání je Komenský naprosto klíčovou postavou, jejíž věhlas daleko přesáhl hranice českých zemí. Nechť jsou nám jeho ideály i nadále inspirací!

 

Ohlédnutí za besedou „Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“

no images were found

Čtvrtek 7. listopadu 2019 byl pro nivnickou základní školu velkým dnem. Konala se beseda na téma „Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“. Beseda byla ochutnávkou ze stejnojmenné mezinárodní konference, která se konala na jaře v Praze. Nespočetné hodiny práce, které zabraly přípravy, se vyplatily. Úsměv na tváři posluchačů a děkovné vyjádření svědčí o tom, že se dílo vydařilo. Pozvána byla široká veřejnost a celá řada čestných hostů. Tím hlavním byla PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, která koordinuje národní oslavy k nadcházejícímu výročí Komenského.

Co všechno beseda nabídla?

Setkání zástupců školy a veřejnosti jsme zahájili kulturním programem, který si připravil školní pěvecký sbor. Libé písničky s hudebním doprovodem byly příjemným pohlazením na duši a vytvořily příjemnou náladu. Následovalo přivítání a představení hlavního hosta. PhDr. Markéta Pánková zaujala posluchače spotem „Komenský do škol“, na který navázala referátem „J. A. Komenský v paměti a výtvarném umění“, v němž prezentovala stručnou historii a trendy výtvarného zobrazování učitele národů od roku 1642 do současnosti. Poté představila projekty českých muzeí a paměťových institucí komeniologického zaměření, které jsou součástí národních oslav výročí. Své vystoupení kolorovala zdravicí Alfreda Strejčka a jeho vzkazem Komenského národu.

Další vedení besedy bylo pod taktovkou ředitelky školy PhDr. Šárky Mikeskové. Svým referátem Umění a rozvoj dítěte očima Komenského zmapovala vývoj dětské kresby. Poukázala na hloubku myšlenek Komenského a na to, jak velký filozofický a antropologický význam v dětské kresbě viděl. Následně paní ředitelka představila ideje a směřování nivnické školy. Seznámila posluchače s projektem „Cesta za J. A. Komenským“ a prezentovala již realizované aktivity. Závěr patřil zhudebněné prezentaci, která mapovala rozsáhlou vzdělávací činnost a úspěchy nivnické školy v minulém školním roce.

Součástí besedy byl volný prodej knih a dárkových předmětů s tematikou Komenského, individuální prohlídka výstavních panelů s obrázky o činnosti nivnické školy a volný vstup do pamětní síně. Pro návštěvníky besedy byl připraven šálek kávy nebo čaje a drobné občerstvení, které upekly žákyně školy.

V závěrečném děkování paní ředitelka PhDr. Markéta Pánková ocenila činnost a důležitost naší nivnické školy v prezentaci filozofie a odkazu J. A. Komenského a udělila nám souhlas s užíváním loga Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 – 2022.

„Děkuji paní ředitelce PhDr. Markétě Pánkové, že zavítala do naší nivnické školy, zavzpomínala s námi na osobnost J. A. Komenského a obohatila náš vhled do jeho životní filozofie. Děkuji všem místním i přespolním, kteří si našli čas a přišli s námi strávit příjemné odpoledne a besedovat o našem rodákovi, na kterého můžeme být právem hrdi.“

                                                                   PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy

 

Realizace projektu Cesta za J. A. Komenským

V souvislosti s 350. výročím úmrtí (v roce 2020) a 430. výročím narození J. A. Komenského (v roce 2022) probíhá v naší nivnické škole dlouhodobý projekt „Cesta za J. A. Komenským“. Autorkou a koordinátorkou projektu je ředitelka školy PhDr. Šárka Mikesková. Záštitu převzal radní pro oblast školství Zlínského kraje Mgr. Petr Gazdík.

Projekt má konkrétní zaměření. Jedná se o tříletý cyklus vzdělávacích a kulturních akcí školy zaměřených na poznávání filozofie, života a díla J. A. Komenského. Šíření povědomí o osobnosti Komenského a jeho duchovního odkazu koresponduje se vzdělávací filozofií školy. Svou podstatou má projekt celostátní a rovněž mezinárodní charakter, neboť škola se nachází v rodišti J. A. Komenského. Proto aktivity probíhající v rámci projektu přesahují regionální působení školy. Projekt ve škole probíhá už od podzimu 2019, je časově vymezen a vyvrcholí oslavou 430. výročí narození J. A. Komenského v roce 2022.       

Během prvního roku realizace projektu proběhlo mnoho zajímavých činností, které našim žákům osobnost Komenského přiblížily – sdílené vzdělávání v Nadačním domě Dr. Kachníka, poznávací výjezdy žáků do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, exkurze do Bartkova mlýna, pietní akt 28. března, projektový den Škola hrou na dolní i horní škole, výtvarné tvoření s Komenským, zapojení do 17. ročníku soutěže Komenský a my, účast ředitelky školy na mezinárodní komeniologické konferenci v Praze, beseda pro veřejnost Odkaz Komenského v umění a další akce.

Tady v Nivnici ideály školy podporuje Nadace Dr. Kachníka. Úzce spolupracuji s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě a s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Podařilo se mi navázat spolupráci s polskou základní školou přímo v Lešně. Ráda bych činnost naší školy propojila s kulturním a vzdělávacím děním týkajícím se Komenského v rámci České republiky i za jejími hranicemi.“

PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek