Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

E-Twinning

2018/2019

TVORIVÉ PISANIE – KRIMINÁLNY PRÍBEH

Tento projekt je zaměřen na rozvoj tvořivého psaní.  Žáci 7. A mají za úkol spolu se zahraničními partnery vytvářet kriminální příběh se zvolenými klíčovými slovy. Partneři se v psaní střídají a též každá skupina vymýšlí zajímavá slova, která zakomponují do příběhu. Kromě napínavého děje etwinnery čeká transformace textu do e-knihy nebo komiksu. Držte našim detektivům palce, ať je projekt baví a něco skvělého vytvoří.

 

THE TEENAGER´S LIFE

Kukátkem do života našich „náctiletých“ je mezinárodní projekt realizovaný s partnery ze Slovenska a Chorvatska. Kromě užívání nových ICT nástrojů, které se využijí při zpracování úkolů, budou žáci devátého ročníku mapovat shodné prvky zájmů, koníčků, názorů…Čeká je i spolupráce na ebooku, účastní se videokonferece a poznají jiné kultury. 

 

EVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY

Není to tak dávno, co jsme psali o tom, že se naše škola zapojila do eTwinningových projektů. To jsme ještě netušili, jaký úspěch nás čeká. Jednou za rok se podává žádost o Quality Label – to je cena, která vyjadřuje kvalitu daného projektu. Pokud projekt takovou cenu získá, znamená to, že je výborný a může být dobrou inspirací pro druhé. V Plzni na Národní eTwinningové konferenci byla třem našim projektům Quality Label udělena. Velmi si tohoto ocenění vážíme a velké díky patří všem, kteří na těchto projektech pracovali. Se žáky 7. A., se skupinkou žáků ze  6. A a se žáky z 9. ročníku na projektech pracovala paní učitelka Renata Charvátová.

Radost byla ještě větší, protože dva z oceněných projektů získaly i evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že projekt, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Evropský certifikát kvalityEvropský certifikát kvality2

 

2017/2018

VALUES SHAPE THE QUALITY OF OUR LIVES

HODNOTY UTVÁŘÍ KVALITU NAŠICH ŽIVOTŮ

Jaký je žebříček hodnot lidí v dnešní době? Co je v životě důležité a bez čeho bychom se mohli obejít? Tématem životních hodnot se zabývá tento celoroční projekt, který žáci 6.A realizují spolu s partnery z Ukrajiny, Polska, Tunisu, Rumunska a Turecka.

V průběhu projektu se zamýšlíme nad tím, zda je dobré být spravedlivý, čestný, poctivý a zda má smysl respektovat druhého. Děti svorně uznaly, že mít správný žebříček životních hodnot má pro každého člověka velký význam, nehledě na věk, pohlaví a národnost.

 

JOINED HANDS

SPOJENÉ RUCE

Cílem projektu, který se uskutečňuje s žáky osmého ročníku, je vzájemné propojení generací, bourání předsudků mladých o stáří, vybízení k solidaritě, k naslouchání, k pomoci. Naši žáci celoročně navštěvují nivnický charitní dům. Během této doby navázali nové vztahy, byli svědky neopakovatelných zážitků a vyposlechli zajímavé životní zkušenosti, které je motivovali ke srovnání doby minulé a dnešní.

Každé setkání má své téma – Vánoce, Velikonoce, moje obec, válka, hrajeme si… Pomyslnou třešničkou na dortu bude „akce“, kdy se mladí pokusí něco naučit obyvatele charitního domu. Našimi zahraničními partnery jsou přátelé z Bulharska, Turecka a Ukrajiny.

Prezentace: Joined_Hands

 

TRAVELLING TO THE CHILDHOOD OF MY GRANDPARENTS

CESTOVÁNÍ DO DĚTSTVÍ MÝCH PRARODIČŮ

Děti milují hraní, to je jasná věc. Tak proč toho nevyužít! Každý národ má svoje typické hry, s těmi jsou spojené různé říkanky či pohybové aktivity. Právě prostřednictvím hry nahlédneme pod pokličku jiných národů.

Žáci 6. B se v něm setkali s partnery z Moldávie a Turecka. Během projektu si vyměnili vánoční a velikonoční přáníčka. Děti byly nadšené z krásných dárků, které pro ně v Turecku vlastnoručně vyrobili.

 

EUROPEAN PENPAL CLUB

Tento mezinárodní projekt je realizován s dětmi pátého ročníku. Po celý rok budou komunikovat na daná témata s partnery ze Slovenska, Francie a Chorvatska. Hlavním cílem projektu není jenom zlepšení jazykových dovedností, ale také vzájemná spolupráce, poznávání cizích zemí,  jejich kultur a všeobecný osobnostní posun.

Průběh projektu můžete sledovat na uvedených stránkách: https://twinspace.etwinning.net/42941

 

2016/2017

LITERATREE

Tento mezinárodní projekt, na kterém pracují žáci 9. ročníku, prověřuje schopnosti komunikovat a spolupracovat navzájem. Je rozdělen do několika částí: představení ostatním zúčastněným, tvorba stromu s pozdravy a srovnání existence  rčení, citátů v češtině a v jiných jazycích.

Více najdete na: 

https://twinspace.etwinning.net/39162/home

 

FREE TIME 

Je projektem žáků 4. třídy a české školy v Mikulovicích. V jednotlivých krocích se obě strany vzájemně motivují v práci na téma Volný čas. Vymýšlí různé aktivity pro své nové kamarády a současně plní úkoly zadané partnerskou školou.

Jestli vás zajímá, jak to vypadá v praxi, jděte na: 

https://twinspace.etwinning.net/37983

 

EASTER CONNECTS US ALL

Žáci sedmého ročníku se v rámci eTwinningu zapojili do mezinárodního projektu o velikonočních tradicích. Jedná se o projekt, který je zaměřený na vzájemnou spolupráci mezi evropskými školami.

Nejprve jsme vyrobili 70 přáníček, která spolu s průvodním dopisem byla odeslána do 27 evropských zemí. Pak jsme čekali na odpovědi a seznamovali se s kulturou jiných národů. Jsme rádi, že jsme mohli navázat nová přátelství a naše škola není jen obyčejnou tečkou na mapě České republiky.

Více na: https://twinspace.etwinning.net/38229/home

 

2015/2016

KDO JE KDO?

Naše škola se zapojila do projektu, který byl realizován v mezinárodní spolupráci se zahraničními školami. V konverzaci jsme se zapojili do projektu „Kdo je kdo?“, kdy žáci popisovali svoji postavu či fotografii a partnerská škola měla uhádnout, který popis patří které osobě. Obdobnou aktivitu si připravila i škola z Francie.

 

 

MOJE DOVOLENÁ ČI PRÁZDNINY

Dalším projektem byla „Moje dovolená či prázdniny“. Tento projekt byl časově náročnější – žáci měli za úkol popsat prázdniny loňského roku, vymyslet dotazník o 10 větách, na obdobný dotazník zahraničních škol odpovědět, vybrat 20 aktivit, které je možné realizovat v místě bydliště a jeho nejbližším okolí a namalovat obrázek „vysněných“ prázdnin. O spolupráci jsme požádali i žáky-informatiky, kteří nám pomohli s výslednou prezentací.

Ukázka práce: Lea Dudkova  DominikaVykydalova

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek