Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Při ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice je zřízeno školní poradenské pracoviště.
Jeho hlavním cílem je poskytovat kvalitní poradenské a konzultační služby pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané a mimořádně nadané, dále při řešení problémů souvisejících se školní docházkou, při kariérním poradenství, při prevenci rizikového chování žáků aj.

Tým školního poradenského pracoviště tvoří:
Vedoucí školního poradenského pracoviště PhDr. Šárka Mikesková

Školní metodička prevence Mgr. Yveta Michalcová

Výchovná poradkyně Mgr. Renata Charvátová

Kariérová poradkyně Mgr. Hana Strommerová

Speciální pedagožka a logopedka Mgr. Jitka Jančová

Dyslektická asistentka Mgr. Karla Berecka

 

Dokumenty k primární prevenci

Listina základních práv a svobod

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Netiketa

Kyberšikana

GDPR_Nařízení EP a Rady EU 2016-679

Zákon o zpracování osobních údajů

 

Dokumenty ke kariérovému poradenství

Konání dnů otevřených dveří 2021/2022 bude záležet na aktuální epidemiologické situaci a rozhodnutí ředitele školy. Sledujte prosím webové stránky příslušné školy.

Pro žáky 9. ročníku je v platformě Teams zřízen tým Volba povolání, kde najdou průběžně aktuality týkající se přijímacích zkoušek, nabídky oborů jednotlivých škol, prezentace škol, kalendář dnů otevřených dveří aj.

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji 2021-2022

Termíny přijímacích zkoušek pro rok 2021-2022

Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2021

Příprava na přijímací zkoušky 2022 – SCIO

Kariérní poradenství

Odkazy pro rodiče vycházejících žáků

Jak napsat odvolání

Poradenská aplikace pro žáky základních a středních škol

Podpora_remesel_letak_2022-2023

Informační portál www.infoabsolvent.cz

 

Dokumenty k výchovnému poradenství

Informace k výchovnému poradenství

Krajská pedagogicko-psychologická poradna

 

 

© 2022 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek