Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Při ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice je zřízeno školní poradenské pracoviště.
Jeho hlavním cílem je poskytovat kvalitní poradenské a konzultační služby pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané a mimořádně nadané, dále při řešení problémů souvisejících se školní docházkou, při kariérním poradenství, při prevenci rizikového chování žáků aj.
 

Tým školního poradenského pracoviště tvoří:
 

Ředitelka školy PhDr. Šárka Mikesková

Školní metodička prevence Mgr. Yveta Michalcová

Výchovná poradkyně Mgr. Iva Slámová

Speciální pedagožka a logopedka Mgr. Jitka Jančová

Dyslektická asistentka Mgr. Karla Berecka
  

Minimální preventivní program

Kariérní poradenství

Odkazy pro rodiče vycházejících žáků

Jak napsat odvolání

Poradenská aplikace pro žáky základních a středních škol

Podpora řemesel – Zlínský kraj

Kalendář dnů otevřených dveří SŠ ve Zlínském kraji

 

© 2018 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek