Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: ZÁŘÍ V 1. B

Datum: 08.10.22

Děti z 1. B se velmi rychle zadaptovaly na nové školní prostředí a aktivně pracovaly při různých činnostech. Např. v českém jazyce si osvojily první písmena a také některé slabiky, které si zkoušely vymodelovat z plastelíny. V matematice si vlastnoručně vyrobily početní divadélko, na němž si vyzkoušely pravo-levou orientaci, orientaci v prostoru a číselnou řadu 1 – 5. Dále si zahrály hru na kalkulačky a naučily se písničku ,,O Rybáři“, ve které počítaly rybičky. 

Ve výtvarné výchově kreslily naši školu a vyzkoušely si různými technikami malovat ovoce. V hudební výchově si zpívaly a povídaly o hudebních nástrojích, např. hudebně – pohybovou činností ztvárnily písničku ,,Měla babka čtyři jabka“. V tělesné výchově je zabavily míčové hry a úspěch měla také překážková dráha. 

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek