Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: ERASMUS V NIVNICI

Datum: 20.09.21

Snad každý z nás slyšel české přísloví: Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Nivnická škola se již řadu let zapojuje do eTwinningových projektů, ale v loňském roce postoupila do další výzvy a projektem Učíme se cizí jazyky se zapojila do dotačního programu Erasmus+ školní vzdělávání ve Výzvě 2020 – KA1 zaměřeného na jazykové vzdělávání pedagogů v zahraničí. Symbolicky se tak otevřela brána jazyků.

O letošních prázdninách se pedagožky rozjely do zahraničí, aby zlepšily své jazykové dovednosti a načerpaly novou inspiraci pro svoji práci. Pět jazykově-metodických kurzů probíhalo v Německu a v Irsku. Přestože svým obsahem byly kurzy rozmanité, přinesly všem zúčastněným jednoznačný profit: zkvalitnění jazykových dovedností, poznání nových vyučovacích metod při výuce jazyků, uplatnění nových ICT, spolupráci s lidmi odlišných národností, poznání jiných kultur a reálií, osobností rozvoj a hlavně chuť nabyté zkušenosti aplikovat ve svých hodinách.

Kéž v duchu myšlenky J. A. Komenského: „Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“ – nacházíme nové cesty za poznáním.

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2022 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek