Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

24. – 25. 6. 2021 – ŠKOLNÍ VÝLET 6. A+B

Datum: 29.06.21

Školní výlet strávily třídy 6. A a 6. B společně. Zahájily dopolednem plným her pod vedením organizace Šrumec z Uh. Brodu. Odpoledne pokračovaly stavěním stanů, opékáním, hrami a zpěvem. Po noci plné zážitků svůj výlet zakončily sledováním filmu na Orlovně.

Minivideo to vše shrnuje v obrazové podobě … Školní výlet 6. A + B

25. 6. 2021 – POMÁHÁME POTŘEBNÝM

Datum: 25.06.21

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

Živelná pohroma v obcích na Hodonínsku, která se odehrála 24. června, paralyzovala běžný život obyvatel. Jak situace v obcích vypadá, není třeba popisovat, jsou toho plná média. Lidé se během okamžiku ocitli v tak tíživé situaci, v jaké by jistě nechtěl ocitnout nikdo z nás. V obcích bude potřeba různorodá pomoc, především pak finanční.

Naše škola dobrovolnou finanční sbírkou podpoří postižené obce.

Jsme s vámi! Zaměstnanci a ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice

18. 6. 2021 – EXKURZE VE FIRMĚ RUMPOLD

Datum: 24.06.21

V pátek 18. června se třída 6. A zúčastnila exkurze v rámci eTwinningového projektu, který se zabývá recyklací. Navštívili jsme skládku komunálního odpadu na Prakšické, kde se žáci dověděli, jak se skládka zakládá, co se na ni vozí, jak se zhutňuje. Dále zjistili, že i tady se ještě třídí sklo, dřevo, upravuje kontaminovaná zemina a že zde „kalifornské žížaly“ pomáhají vyrobit vermikompost. Pak jsme se pěšky přesunuli do Uherského Brodu na Vazovou, kde jsme měli možnost vidět třídění plastů. To probíhá ručně. Po této návštěvě věříme, že už všichni budou vědět, co do plastů patří a co ne. A vážit si každé práce. Děkujeme firmě Rumpold a rodině Bobčíkové za zajištění této exkurze.

TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NIVNICKÉ RIVIÉŘE

Datum: 24.06.21

Žáci naší školy mají možnost strávit horké letní dny v areálu nivnického koupaliště. V rámci hodin tělesné výchovy a sportovních her si kromě plavání mohou zahrát i plážový volejbal, přehazovanou nebo zaskákat si na trampolíně.

SLOVÁCKO – ZEMĚPISNÝ PROJEKT V 8. ROČNÍKU

Datum: 24.06.21

Žáci osmého ročníku tvárnili v hodinách zeměpisu náš kraj Slovácko s tématikou tradic, jídla a nářečí.

PRVOUKA V 2. A

Datum: 24.06.21

V rámci prvouky žáci 2. A sbírali bez černý, který má velké využití v léčitelství. Naše třída si z bezu černého vyrobila sirup, který nás celý týden v těchto parných dnech osvěžil.

V prvouce se žáci seznámili s pokojovými rostlinami. Některé rostliny se dají rozmnožovat různými způsoby, naše třída si vyzkoušela řízkování u nejznámější africké fialky. Každý žák si nasadil svoji africkou fialku, o kterou se pak musí starat. Moc se těšíme na krásné květy, které nám pokvetou v našich pokojích.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek