Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuality

4. 4. 2023 – PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Datum: 07.04.23

V poslední době se hodně skloňuje slovní spojení přijímací zkoušky, protože právě měsíc duben se nese ve znamení první zátěžové zkoušky našich nejstarších žáků.

Přestože termín přijímacích zkoušek je až 13. dubna, atmosféra přijímaček vypukla již tento den, kdy se konaly přijímačky nanečisto. Deváťáci si zkusili zvyknout na stres, který je jistě bude provázet, a tak jim přejeme, ať ty opravdické přijímací zkoušky proběhnou co nejlépe. Držíme vám pěsti, milí deváťáci!

28. 3. 2023 – DEN UČITELŮ

Datum: 04.04.23

Den narození J. A. Komenského uctili žáci, učitelé a vedení obce položením kytice.

ETWINNING MÁ STÁLE ZELENOU

Datum: 09.02.23

Evropská komise vybrala pro rok 2022 téma Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná. Nivnická škola byla se svým projektem úspěšná, proto se dostala do brožury, která představuje tyto projekty. Je známé, že mezinárodní online spolupráce eTwinning obohacuje výuku o témata, která jsou obzvláště v této době klíčová.

Vzhledem k distanční výuce byla většina aktivit v projektech realizována na dálku a eTwinning se opakovaně ukázal jako užitečný nástroj do výuky, který se přizpůsobí potřebám žáků, ať už jsou ve školních lavicích, či doma.

eTwinning_nase_budoucnost_krasna_udrzitelna_spolecna_2022

HAVÁRIE NA DOLNÍ ŠKOLE

Datum: 19.12.22

Nepříjemné překvapení si připravila budova dolní školy ve čtvrtek 15. prosince. Došlo k prasknutí topenářského potrubí a následnému vytopení třídy 4. B včetně poškození stropu v tělocvičně. Žáci 4. B mají dočasně přesunutou výuku do budovy horní školy.

6. 12. 2022 – VÁNOČNÍ JARMARK S KONCERTEM

Datum: 01.12.22

UKONČENÍ NÁRODNÍCH OSLAV J. A. KOMENSKÉHO

Datum: 17.11.22

Dne 15. 11. 2022 byly zakončeny Národní oslavy J. A. Komenského v koncertním sále Pražské konzervatoře. Slavnostní večer zahájil ministr školství Vladimír Balaš. Ředitelka NPMK J. A. K. Markéta Pánková shrnula tříleté období odborných národních i mezinárodních akcí, konferencí a seminářů pořádaných významnými vědeckými a kulturními institucemi. V průběhu prezentace byla oceněna aktivní práce nivnické školy a jarní oslavy „Nivnice žije Komenským“, které jsme v rámci projektu „Cesta za J. A. Komenským“ v ZŠ Nivnice realizovali. Událost byla zakončena koncertem „Pocta Komenskému“.

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek