Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Filozofie a historie školy

Filozofie školy

Vzdělávání ve škole vychází z myšlenek J. A. Komenského, z jeho pedagogického optimismu, podle nějž se člověk stává člověkem jedině výchovou, a pedagogického humanismu, který pojímá školu jako „dílnu lidskosti“.

Komenského pedagogika je charakteristická myšlenkou vzdělávat „všechny ve všem všestranně“.

Komenského návod jak dobře učit (rychle, s chutí a napevno), se slučuje s dnešním pojetím moderní pedagogiky – racionálností, adekvátní motivací a efektivností veškeré výuky. Proto stavíme na Komenského didaktických principech, které jsou stále platné.

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzděláváni, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“

J. A. Komenský

Historie

Horní školaNelze bezpečně zjistit, kdy byla v Nivnici zřízena první obecná škola. Nejstarší písemná zmínka z roku 1403 připomíná farní kostel archanděla Michaela, a tak lze u něj předpokládat i školu. Další stopa vede do roku 1666, kdy je v úmrtní matrice zaznamenáno úmrtí dítěte Pavla Ostrovského, učitele. Dá se předpokládat, že tato škola zanikla po válce s Uhry – v roce 1663. V té době byly v nejbližším okolí pouze školy v Uherském Brodě, Šumicích, Vlčnově a Březové. Koncem 17. století je však již Nivnice jmenována mezi obcemi, které mají školu.

Roku 1804 byla škola vystavena na místě bývalého národního výboru. Této budovy bylo užíváno ke školním účelům až do roku 1900. Stavba nové obecné školy byla zahájena v roce 1898 stavitelem Šaňákem z Uherského Hradiště. Hlavní zásluhu na postavení této školy měl nivnický nadučitel Jakub Opletal, byla však otevřena až za jeho nástupce nadučitele Josefa Řeháka dne 8. září roku 1900. Školu navštěvovalo 400 žáků. Později, roku 1901/1902, byla povýšena na pětitřídní. Vyučovalo se ve školní budově č.p. 181 a nouzově ve staré škole č.p. 180 a taktéž ve výpomocné učírně č.p. 177. V kronice školy bylo zapsáno „Nová škola hlásá obětavost občanů zdejších, jsou první nejen v okrese, nýbrž i v širokém okolí.“ Škola dostala jména dvou znamenitých mužů – Jana Ámose Komenského a Tomáše ze Štítného.

 Poválečná doba

Dolní školaPoválečná doba přinesla i Nivnici čilý stavební ruch, značný přírůstek obyvatelstva a dětí. Nivnická mládež musela svou touhu po vyšším vzdělání uspokojit docházkou do okolních měšťanských škol. Tak byli rodiče nuceni ke značným finančním výdajům. Ale nejen tyto důvody daly popud k rychlejšímu jednání o zřízení měšťanské školy. Jednalo se o nutnou věc, která měla být významným mezníkem ve vývoji kulturním, hospodářském a sociálním. V roce 1932 byla jmenována komise, jejímž prvním úkolem bylo postarat se o stavební místo. Tím se stalo místo v trati „Zemanská zahrada“.

Dne 7. března 1935 byl slavnostně položen základní kámen. Dne 1. dubna 1935 stavitel Stanislav Kotek z Uherského Brodu se stavbou započal. Při stavbě se ukázalo, že původně projektovaná jednopatrová budova nepostačí, proto bylo schváleno provedení přístavby 2. patra. Dne 1. září 1935 byla škola, po 242 dnech, slavnostně otevřena a přivítala 176 žáků prvních čtyř tříd.

Novou nivnickou školu také navštěvovalo 63 žáků z okolních vesnic: Korytné, Suché Loze, Horního a Dolního Němčí, Bánova, Bystřice pod Lopeníkem, Drslavic, Slavkova, Březové a Strání, Květné.

V sousedství školy vyrostlo nové školní hřiště, hlavně zásluhou učitele Jiřího Stojana, který učil v obci od roku 1950. Současnou podobu dostalo hřiště v roce 1973.

Pro zlepšení sociálních a učebních prostor v horní škole, došlo k zahájení přístavby budovy. Stavba byla zahájena v srpnu 1989 a dokončena 6. září 1992. V nové budově jsou centrální šatny, nová kuchyně a jídelna a čtyři odborné učebny. Ve vstupní hale přístavby byl umístěn reliéf J. A. Komenského akademického sochaře Bořka Zemana a dobudována pamětní síň tomuto významnému rodákovi.

V roce 2022 proběhla rozsáhlá modernizace vnitřních prostor budovy horní školy a její přístavby v rámci projektu „Oprava základní školy J. A. K. Nivnice“ financovaného z dotačního titulu.

 

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek