Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Zaměstnanci

Ředitelka školy:                     PhDr. Šárka Mikesková

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ:    Mgr. Hana Ševčíková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ:   Mgr. Hana Damborská
Vedoucí učitelka 1. stupně:      Mgr. Jana Martináková

Vedoucí školního stravování:    Dana Krchňáčková
Školník:                                   Miroslav Sobotka
Ekonomka:                              Marie Šulová

 

Mateřská škola

Mgr. Hana Damborská 
Bc. Gabriela Beníčková
Ing. Eva Koktavá
Bc. Kateřina Martináková 
Simona Pavelková
Marcela Pakostová
Eliška Stojaspalová
Hana Trtková
Bc. Kateřina Volná
Mgr. Marie Vaculová
Bc. Lucie Flasarová

 

Základní škola

 

Třídní učitelé

I. A             Mgr. Jana Formánková                      
I. B             Mgr. Lenka Miškarová                      
II. A            Mgr. Karla Berecka                            
II. B            Mgr. Marcela Bochinová                   
III. A           Mgr. Ivana Karlíková                        
III. B           Mgr. Veronika Zetková                     
IV.              Mgr. Jitka Jančová                             
V. A            Mgr. Jana Martináková                      
V. B            Mgr. Jarmila Basariková          
VI. A           Ing. Mgr. Hana Strommerová            
VI. B           Mgr. Miroslava Mikulcová                
VII. A          Mgr. Ondřej Maňák                           
VII. B          Mgr. Renata Charvátová                    
VIII. A         Ing. Věra Kročová                             
VIII. B         Mgr. Jitka Miklášová                         
IX. A           Mgr. Andrea Miškarová                    
IX. B           Mgr. Yveta Michalcová                                                                                                                                           

Netřídní učitelé

Mgr. Veronika Gazdíková
Lola Bauer
Mgr. Petr Hejda
Mgr. Irena Mahdalová  
Mgr. Michal Sláma
Mgr. Hana Ševčíková
PhDr. Šárka Mikesková

 

Školní družina

I. odd.    Markéta Kubišová 
II. odd.   Bc. Nikola Chovancová
III. odd.  Mgr. Jana Solníková

 

Mateřská škola

I. třída    Myšky         Ing. Eva Koktavá, Hana Trtková 
II. třída   Sluníčka      Eliška Stojaspalova, Mgr. Marie Vaculová
III. třída  Včelky         Bc. Kateřina Martináková, Simona Pavelková
IV. třída  Berušky       Mgr. Hana Damborská, Marcela Pakostová, Bc. Lucie Flasarová
V. třída    Motýlci       Bc. Gabriela Beníčková, Bc. Kateřina Volná

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek