Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

15. 11. 2020 – Uctění památky J. A. Komenského

Datum: 16.11.20

15. listopadu 2020 uplynulo 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Uctění jeho památky položením kytice a zapálením svíčky u pomníku se vzhledem k nouzovému stavu neslo v komorním duchu. Pro oblast školství a vzdělávání je Komenský naprosto klíčovou postavou, jejíž věhlas daleko přesáhl hranice českých zemí. Nechť jsou nám jeho ideály i nadále inspirací!

Naši prvňáci a druháci nastoupili ve středu do školy a jejich první vycházka vedla do parku k pomníku J. A. Komenského, kde uctili jeho památku položením svíček a malých kytiček.

Pozorně sledovali paní učitelku, jak zapaluje svíčky a poslouchali, proč se Komenskému říká „učitel národů“, kde se narodil, kde zemřel a co to je „škola hrou“ podle Komenského. Dětské reakce a otázky byly spontánní a úsměvné, ale podstatu Komenského myšlenky prvňáčci pochopili. Když jsme odcházeli, zaslechla jsem: „Ještěže to tak vymyslel!“ 

28. 10. 2020 – EVROPSKÉ OCENĚNÍ KVALITY ETWINNINGOVÝCH PROJEKTŮ

Datum: 29.10.20

Naše škola je již delší dobu aktivní v eTwinningových projektech a můžeme s hrdostí říci, že se jí v této oblasti daří. V září získaly dva projekty národní cenu kvality a v říjnu se k těmto úspěchům přidala ještě i dvě evropská ocenění kvality. Toto ocenění je důkazem toho, že práce všech zúčastněných odpovídá vysokým evropským měřítkům. Upřímně se z ocenění radujeme a věříme, že eTwinning nás bude pořád bavit a povede k našemu osobnostnímu růstu.

12. 10. 2020 – HASÍK

Datum: 21.10.20

V rámci projektových dnů navštívil žáky druhých tříd tento školní rok už druhý příslušník IZS – profesionální hasič.

Cílem návštěvy bylo osvojit si bezpečné chování v krizových situacích a postup v případě ohrožení. V průběhu povídání se žáci dozvěděli spoustu nových informací, ale oživili si i ty dříve získané. Žáky povídání hodně bavilo a jen neradi se s panem hasičem loučili.

5. 10. 2020 – VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ V 9. ROČNÍKU

Datum: 19.10.20

V pondělí 5. října dívky z 9. ročníku vyřezávaly v pracovních činnostech dýně. Byly velmi kreativní a šikovné. Svými výtvory následně vyzdobily vchod do školy.

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Datum: 16.10.20

24. září se uskutečnil projektový den Podzimní výzdoba interiéru s paní Olgou Kočicovou. Cílem bylo seznámit děti s barvami podzimu, naučit děti vázat podzimní kytice a následně vyzdobit interiér školy. Činnost probíhala na školní zahradě, kde paní zahradnice ukázala, jak se kytice váže, a poté se děti pustily do činnosti už samy. Byly využity různé metody a formy práce: informace, dotazování, pozorování, tvoření…

6. října se v I. oddělení školní družiny konala přednáška Obvazová technika se zdravotní sestřičkou. Zdravotní sestřička děti seznámila s teoretickou částí, kdy jim ukázala jednotlivé typy obinadel a výbavu lékárničky, poté dětem ukázala, jak se správně obvazují jednotlivé částí těla – zápěstí, paže, koleno, chodidlo a hlava. Následně si mohly děti ve dvojici všechno vyzkoušet. 

8. října se konala přednáška Zásady zdravé hygieny a prevence nemocí. Přišla za námi zdravotní sestřička, která poučila děti o vhodné hygieně rukou, následovalo povídání o vlivu stravovacích návyků na lidské zdraví. Nakonec proběhla ochutnávka vitamínů v podobě potravin, které prospívají našemu zdraví.

13. 10. 2020 – PEČEME …

Datum: 15.10.20

Ještě před uzavřením škol stihla děvčata z 8. ročníku upéct z podzimního ovoce pečený čaj a obrácenou buchtu. Dílo se podařilo a ochutnalo!

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek