Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

28. 6. 2019 – UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Datum: 01.07.19

V pátek 28. června jsme slavnostně ukončili školní rok.

Ve čtvrtek 27. června jsme se na obecním úřadě rozloučili s deváťáky a předali ocenění dětem za reprezentaci školy a obce v soutěžích.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

Datum: 27.06.19

Základní informace

Termín: 6. 6. – 11. 6. 2019

Program:

  1. den – cesta autobusem, následně trajektem
  2. den – prohlídka města Canterbury, odjezd do Oxfordu k hostitelským rodinám
  3. den – hrad Warwick se strašidelným podzemím, odpoledne Stratford upon Avon – rodiště W. Shakespeara
  4. den – královské městečko Windsor, odpoledne prohlídka Oxfordu (mj. jídelna z filmu o Harry Potterovi)
  5. den – Londýn – lodí i pěšky, ale za vydatného deště
  6. den – cesta zpět Eurotunelem ve vlaku i autobusem

24. 6. 2019 – IWALK V UHERSKÉM BRODĚ

Datum: 27.06.19

Že je možné mapovat historii i pomocí moderních technologií se přesvědčili žáci 9. ročníku v poslední hodině dějepisu. Společně se studenty Gymnázia v Uh. Brodě, kteří tuto aktivitu dělají zcela dobrovolně, si prošli pět míst v Uh. Brodě, která se pojí s židovskou otázkou     za 2. světové války. Studenti prokládali svůj výklad právě odkazem na aplikaci IWalk v mobilním telefonu, kde si žáci mohli prohlédnout dobové fotografie a poslechnout očitá svědectví lidí, kteří tuto děsivou dobu přežili. Kéž bychom nic podobného nemuseli v budoucnosti zažít!

ŠKOLA HROU – CELOROČNÍ PROJEKT

Datum: 26.06.19

Ve výtvarné výchově se v tomto školním roce osmé třídy názorně seznamovaly s dějinami umění v duchu zásady „učitele národů“ Jana Amose Komenského.

Žáci si prošli dějinami českého i světového výtvarného umění od pravěku až po modernu. Seznámili se se známými i méně známými osobnostmi a prakticky si vyzkoušeli některé techniky z daného období, např. kresby starověkého Egypta, iniciála a středověké písmo (přepisování knih ve středověkých klášterech), renesanční „sgrafito“, benátské masky, gotická vitráž, mozaiku, přenesení malby pomocí čtverečkové sítě, portrét ve stylu pop artu, koláž atd. 

20. 6. 2019 – HODINA LITERATURY V CHARITNÍM DOMĚ

Datum: 26.06.19

Žáci 7. A se v rámci projektu Europa reads rozhodli, že půjdou předčítat klientům charitního domu. Dlouho přemýšleli nad výběrem textu, ale nakonec zvítězily pověsti z našeho okolí. Nivnická děvčica a Černý Janek se ukázaly jako dobrá volba a přítomné babičky a dědeček nám pověděli ještě jinou variantu těchto příběhů. Všichni byli velice spokojení a už teď se těšíme na další setkání. Děti si uvědomily, jak je těžké, když člověk neslyší – musely při čtení hodně přidat na hlase, ale byly též překvapeny zájmem a moudrostí, která krásní staré lidi.

20. 6. 2019 – PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO

Datum: 26.06.19

Ve čtvrtek 20. června navštívil naši školu král Knihomil z Království příběhů a pohádek se svojí družinou, aby se osobně přesvědčil, jak si prvňáčci osvojili čtení, psaní a počítání. Své schopnosti žáčci předvedli při plnění různých úkolů na stanovištích. Obě třídy z rukou krále obdržely poslední třetí zlatý klíč od jeho království.

Našim deváťákům se odpočítávají poslední dny na nivnické škole a pomalu přichází čas loučení. Pomyslnou tečkou za roky prožitými na prvním stupni bylo uspořádání soutěžního dopoledne pro mladší kamarády. Všech 160 dětí se vystřídalo na jednotlivých stanovištích a po nalezení pana krále je čekala sladká odměna. Je třeba pochválit žáky devátého ročníku, protože byli velice šikovní.

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek