Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

16. 9. 2021 – PROJEKTOVÝ DEN – PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

Datum: 20.09.21

Pro žáky 9. ročníku byl připraven projektový den zaměřený na volbu povolání. Jsme rádi, že naše pozvání přijaly i pracovnice Úřadu práce v Uh. Hradišti a neziskové organizace Šrumec v Uh. Brodě. Žáci se zamýšleli nad svými vlastnostmi, silnými a slabými stránkami, zda je možné využít těchto vlastností ve svém budoucím povolání. Odpovídali na otázky v dotazníku, vyhodnocovali jej, zkoušeli hledat „svůj“ obor nebo školu v Atlase školství. Je před nimi velmi důležitý rok, proto držíme palce, aby vysněná škola či obor byl zároveň i šťastnou a správnou volbou.

ERASMUS V NIVNICI

Datum: 20.09.21

Snad každý z nás slyšel české přísloví: Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Nivnická škola se již řadu let zapojuje do eTwinningových projektů, ale v loňském roce postoupila do další výzvy a projektem Učíme se cizí jazyky se zapojila do dotačního programu Erasmus+ školní vzdělávání ve Výzvě 2020 – KA1 zaměřeného na jazykové vzdělávání pedagogů v zahraničí. Symbolicky se tak otevřela brána jazyků.

O letošních prázdninách se pedagožky rozjely do zahraničí, aby zlepšily své jazykové dovednosti a načerpaly novou inspiraci pro svoji práci. Pět jazykově-metodických kurzů probíhalo v Německu a v Irsku. Přestože svým obsahem byly kurzy rozmanité, přinesly všem zúčastněným jednoznačný profit: zkvalitnění jazykových dovedností, poznání nových vyučovacích metod při výuce jazyků, uplatnění nových ICT, spolupráci s lidmi odlišných národností, poznání jiných kultur a reálií, osobností rozvoj a hlavně chuť nabyté zkušenosti aplikovat ve svých hodinách.

Kéž v duchu myšlenky J. A. Komenského: „Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“ – nacházíme nové cesty za poznáním.

14. 9. 2021 – CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

Datum: 16.09.21

V úterý jsme si vyzkoušeli evakuaci školy při cvičném požárním poplachu.

1. 9. 2021 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Datum: 01.09.21

Zahájení školního roku 2021/2022, které proběhlo ve středu 1. září na nádvoří dolní školy, mělo slavnostní atmosféru. Prvňáčky jsme přivítali a šerpovali ve třídách. Přejeme všem hodně školních úspěchů a radostí.

 

30. 6. 2021 – SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Datum: 03.07.21

Ve středu 30. června jsme se při slavnostním shromáždění rozloučili se školním rokem, který byl neobyčejně náročný a plný změn. Přesto byli naši žáci úspěšní v mnoha soutěžích a olympiádách. Z celkového počtu 323 žáků prospělo s vyznamenáním 228 žáků.

Pochvalu ředitelky školy a Nivnický oříšek získalo 9 žáků. Gratulujeme a všem přejeme krásné prázdniny!

Rozloučení s deváťáky a ocenění žáků úspěšně reprezentujících naši školu proběhlo tradičně na obecním úřadě.

29. 6. 2021 – ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY

Datum: 01.07.21

V úterý 29. června proběhlo na Nivnické riviéře rozloučení žáků 5. B a jejich rodičů s třídní učitelkou. Byl to krásný podvečer plný pohody, radosti i dojetí. Nechyběl dort, opékání špekáčků, hry, u některých i koupání. Všichni jsme si to krásně užili, děti byly nadšené. Moc děkuji dětem i rodičům za krásné dárky a vynikající dort, na kterém si všichni pochutnali.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek