Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

23. – 25. 9. 2019 – SBĚR PAPÍRU

Datum: 15.09.19

V pondělí 23. září od 13 do 16 hodin, v úterý 24. září od 7 do 7.30 hod. a od 13 do 16 hod. a ve středu 25. září od 7.00 do 7.30 hodin se ve škole uskuteční sběr papíru.

Výtěžek bude věnován na charitativní účely a pro podporu financování akcí pro žáky.

SBÍRÁME NOVINY, ČASOPISY, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, LETÁKY, KNIHY BEZ DESEK, SEŠITY, DROBNÉ KRABIČKY (od čaje, rýže, apod.)……

NESMÍ TAM BÝT: LEPENKA, PLASTOVÉ PŘÍMĚSI, ŠANONY, FOLIE, KOPÍRÁKY, SAMOLEPKY, TVRDÉ KNIŽNÍ VAZBY, TEXTIL, DŘEVO, KOV, SKLO, PROVÁZKY, LEPICÍ PÁSKY……= vše, co není tiskový papír

SOUTĚŽÍME O NEJLEPŠÍ SBĚRAČE !

13 .9. 2019 – CYKLISTICKÝ VÝLET

Datum: 15.09.19

V pátek 13. září měla děvčata ze 7. tříd netradiční tělesnou výchovu. Vydala se na kolech ulicí Hoštáky na cyklostezku do Suché Lozi. První zastávka byla u rybníku a druhá na dětském hřišti. Některá děvčata si zajela až na sucholožskou slatinu.

12. 9. 2019 – Havárie odpadu ŠJ

Datum: 14.09.19

Na horní škole opět čelíme havárii odpadů! Tento týden nás nečekaně překvapila voda v suterénu v dílnách, na chodbě a ve školní družině. Příčinou je nefunkční odpad a kanalizace ve školní jídelně. Ihned jsme museli zahájit opravu, aby bylo možné zajistit školní stravování dětí a žáků – školní kuchyně bez vody a odpadů nemůže fungovat! Pomohli všichni, kdo mohli. Během jednoho dne jsme odhalili příčiny poruchy, navrhli nejoptimálnější řešení a pustili se do práce. Naše paní kuchařky vaří ve velmi extrémních podmínkách, zvládají to statečně!  Školní družina je dočasně přesunuta do žákovské kuchyňky. Stavební práce probíhají co nejrychleji… Velmi děkuji všem, kteří nám pomáhají.

Paní ředitelka.

6. 9. 2019 – ŠKOLNÍ DRUŽINA V AKCI

Datum: 06.09.19

Ve školní družině se děti nenudí. Skupinka výtvarníků zkrášlila svými veselými obrázky chodník a skupinka zahradníků sklidila dorostlou zeleninu a poryla zahrádku.

6. 9. 2019 – DOSKOČIŠTĚ NA DOLNÍ ŠKOLE

Datum: 06.09.19

Na dolní škole mohou žáci po dlouhé době zase poměřit své výkony při skoku do dálky. Zarostlé a dlouho nepoužívané hřiště pomohli obnovit naši kluci ze šesté třídy. Horní vrstvu starého písku jsme vyvezli, zbývající část doskočiště jsme zbavili prorostlých kořenů a doplnili jsme nový písek. Někteří kluci pracovali a pomáhali panu školníkovi dobrovolně i po vyučování. Za to jim patří velké poděkování!!!  Užili jsme si společně i legraci, zmrzlinu a došlo i na skok do nadýchané vrstvy nového písku. 

5. 9. 2019 – UKLÍZÍME SPOLU

Datum: 05.09.19

Žáci 2. stupně se v rámci předmětu Pracovní činnosti aktivně zapojili do úklidu školy a přilehlého sportovního hřiště.

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek