Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Při ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice je zřízeno školní poradenské pracoviště.
Jeho hlavním cílem je poskytovat kvalitní poradenské a konzultační služby pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané a mimořádně nadané, dále při řešení problémů souvisejících se školní docházkou, při kariérním poradenství, při prevenci rizikového chování žáků aj.

Tým školního poradenského pracoviště tvoří:
Vedoucí školního poradenského pracoviště PhDr. Šárka Mikesková

Školní metodička prevence Mgr. Yveta Michalcová

Výchovná poradkyně Mgr. Renata Charvátová

Kariérová poradkyně: Mgr. Hana Strommerová

Speciální pedagožka a logopedka Mgr. Jitka Jančová

Dyslektická asistentka Mgr. Karla Berecka

 

Dokumenty k primární prevenci

Listina základních práv a svobod

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Netiketa

Kyberšikana

GDPR_Nařízení EP a Rady EU 2016-679

Zákon o zpracování osobních údajů

 

Dokumenty ke kariérovému poradenství

Konání dnů otevřených dveří 2020/2021 bude záležet na aktuální epidemiologické situaci a rozhodnutí ředitele školy. Sledujte prosím webové stránky příslušné školy.

Burza škol online – možnost zvolit výstavu v městech ZL kraje nebo i jinde

Kalendar_dnu_otevrenych_dveri_strednich_skol_ve_Zlinskem_kraji_2020-2021

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2021

Burza škol ve Zlínském kraji

Kariérní poradenství

Odkazy pro rodiče vycházejících žáků

Jak napsat odvolání

Poradenská aplikace pro žáky základních a středních škol

Podpora_remesel_letak_2021-2022

Informační portál www.infoabsolvent.cz

 

Dokumenty k výchovnému poradenství

Informace k výchovnému poradenství

Krajská pedagogicko-psychologická poradna

 

 

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek