Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce MŠ

Výsledek obrázku pro obrázek mš

Akce ve školním roce 2022/2023:

(Akce budou průběžně doplňovány)

ZÁŘÍ

5. 9. – Schůzka rodičů v MŠ

23. 9. – Divadlo v MŠ

26. 9.  – Podzimní výstava (SD Beseda)

 

ŘÍJEN

3. 10. – První lekce kroužku „Pastelka“

5. 10. – První lekce Edukativně stimulačních skupin

6. 10. – Dopravní výuka v Uherském Brodě (jen pro děti ze třídy Berušky a Motýlci)

10. 10. – Výstava hub (SD Beseda)

13. 10. – Strašidýlkový den v MŠ

13. 10. – Dýňová slavnost (odpolední akce s rodiči na zahradě MŠ od 16.00 hodin)

17. 10. – Kouzelnická show pana Šulaje (SD Beseda)

25. 10. – První lekce kroužku „Fazolinky“

31. 10. – Modelářská výstava (SD Beseda)

 

 

LISTOPAD

8. 11. – Vánoční fotografování (třída Myšky – Ateliér p. Novákové)

9. 11. – Vánoční fotografování (třídy Sluníčka a Včelky – Ateliér p. Novákové)

10. 11. – Vánoční fotografování (třídy Berušky a Motýlci – Ateliér p. Novákové)

21. 11. – Hudební pořad „Zpívánky“ (SD Beseda)

 

PROSINEC

1. 12. – Mikulášské dopoledne v MŠ (děti v kostýmech)

2. 12. – Obchůzka Mikuláše a anděla v MŠ

6. 12. – Výukový program „Adventní čas je tady zas“ v muzeu v přírodě Rochus UH (jen třídy Berušky a Motýlci)

13. 12. – Vánoční setkání v MŠ (odpolední akce s rodiči v jednotlivých třídách)

 • V 15.30 třídy Myšky, Sluníčka a Včelky
 • V 16.00 třídy Berušky a Motýlci

16. 12. – Vyšetření zraku v MŠ

Vánoční nadělování u stromečků ve třídách

 

*2023*

 

LEDEN

6. 1. – Prohlídka betlému v kostele

24. 1. – Náhradní termín vyšetření zraku v MŠ

25. 1. – Loutkové divadlo v SD Beseda „Popletené pohádky“

 

ÚNOR

6. 2. – Dentální hygiena – výukový program (Berušky + Motýlci)

8. 2. – Hudebně-soutěžní zábavná show „Bambino party“ ve SD Beseda

9. 2. – Karneval v MŠ (děti v kostýmech)

18. 2. – Vystoupení dětí ze třídy Berušky a Motýlci na obecní akci „Zabijačkové hody“

20. 2. – Dentální hygiena – výukový program (Sluníčka + Včeličky)

27. 2. – Program Zdravá 5 (třídy Berušky a Motýlci)

28. 2. – Divadelní představení ve SD Beseda divadelního souboru „Truhlík a Truhlička“ – pohádka „Správná hygiena“

 

BŘEZEN

 • V rámci akce „Čteme dětem“ Vás v měsíci březnu srdečně zveme do MŠ na poobědové čtení pohádek (rodiče a prarodiče).
 • Návštěva místní knihovny, rozhovor s paní knihovnicí.

16.  3. – Návštěva 1. tříd ZŠ (třídy Berušky a Motýlci)

28. 3. – Velikonoční tvořivé odpoledne (akce s rodiči)

DUBEN

12. 4. – Zápis do první třídy ZŠ (14.00 – 17.00 hodin na dolním stupni ZŠ)

13. 4. – Divadelní představení „O Budulínkovi“ ve SD Beseda (hrají žáci ZŠ)

17. 4. – 21. 4. – Barevný týden:

 • Pondělí: žlutá – symbol Slunce a zdroj tepla, světla
 • Úterý: červená – symbol srdce
 • Středa: bílá – symbol ledovce, největšího zdroje sladké vody
 • Čtvrtek: modrá – symbol vody
 • Pátek: zelená – symbol rostlin

21. 4. – Oslava Dne Země – úklid zahrady mateřské školy ve spolupráci se žáky ZŠ

24. 4. – Ekologický výukový program „Živá a mrtvá voda“ ve vzdělávacím centru VERONICA v Hostětíně (třídy Berušky a Motýlci)

27. 4. – „Rej čarodějnic“ v MŠ

 

KVĚTEN

2. 5. – Zápis do MŠ

11. 5. – Oslava Dne matek ve třídách MŠ: 15:30 třídy Myšky, Sluníčka, Včeličky; 16:00 Berušky, Motýlci

(datum bude upřesněno) – Návštěva charitního domu s programem k oslavě Dne matek (třídy Berušky a Motýlci)

18. 5. – Společné fotografování dětí

23. 5. a 24. 5. – Výlet na farmu do Vlčnova (třídy Myšky, Sluníčka, Včeličky)

24. 5. – Návštěva jídelny ZŠ + oběd (třídy Berušky a Motýlci)

25. 5. – Vystoupení ke Dni matek v Charitním domě pro seniory (třídy Berušky a Motýlci)

26. 5. – Čtení pohádek v jednotlivých třídách MŠ – žáci 9. tříd ZŠ

Oslava Mezinárodního Dne dětí – týden dětských radostí:

 • Pondělí 29. 5. – Den s hasiči
 • Úterý 30. 5. –     Zábavná show pana Hadaše
 • Středa 31. 5. –    Poznávací stezka s hledáním pokladu
 • Čtvrtek 1. 6. –     Maňáskové divadlo v MŠ 
 • Pátek 2. 6. –        Beseda s policií + zmrzlina

ČERVEN

12. 6. – SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ (dolní stupeň ZŠ)

13. 6. – Dopravní výuka na dopravním hřišti v Uh. Brodě (třídy Berušky a Motýlci)

14. 6. – Výlet všech tříd MŠ do ZOO Hodonín + „Pirátská plavba“ (třídy Berušky a Motýlci)

23. 6. – Rozloučení s předškoláky se spaním v MŠ

 

 

 

 

 

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek