Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Školní jídelna

Aktuální sdělení

OZNÁMENÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Školní jídelna pro cizí strávníky do konce roku nevaří – z vážných provozních a organizačních důvodů. Školní jídelna zahájí vaření pro cizí strávníky od 3. ledna. Platby za obědy budou vyrovnány v lednu 2023.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2022_23

 

Jídelníček

JÍDELNÍČEK

Telefon: 572 693 177

E-mail: jídelna@zsnivnice.cz

Číslo účtu pro platbu stravného: 1541301329/0800

Inkaso zavádějte bez variabilního symbolu. Pokud platíte individuálně, je nutné se domluvit s vedoucí školní jídelny na zadání variabilního symbolu pro správné spárování platby.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti (nemoci).

V době předem známé nepřítomnosti ve škole (objednané návštěvy u lékaře, dovolená, přijímací zkoušky apod.) se musí oběd odhlásit minimálně den dopředu do 14:00 h.

Způsoby odhlášení stravy:

  • online na strava.cz, nejpozději den dopředu do 14:00 h.
  • e-mailem jidelna@zsnivnice.cz, nejpozději den dopředu do 14:00 h. Odhlášení po 14:00 h na následující den jen v případě prvního dne náhlého onemocnění a s uvedením  důvodu.
  • telefonicky na tel. 572 693 177, nejpozději den dopředu do 14:00 h. Ráno od 7:00 h do 7:30 h se odhlašuje strava na tentýž den jen v případě prvního dne náhlého onemocnění a s uvedením důvodu.

Na druhý a následující dny nemoci se musí oběd odhlásit nejpozději den dopředu do 14:00 h.

 

Vyzvedávání obědů

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout za dotovanou cenu do jídlonosiče ve školní jídelně u malého okénka od 11:00 h do 11:30 h. Po uplynutí této doby nebude během klasického výdeje jídlo do jídlonosiče vydáno.

 

Odhlašování školních akcí

Odhlášení v době školních akcí (výlety, exkurze, soutěže, olympiády, sportovní turnaje ) provádí učitel podle seznamu zúčastněných žáků.

 

Školní prázdniny

Školní prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

 

Aplikace Strava.cz

Jako uživatelské jméno uvádějte nejprve příjmení potom jméno a vše  dohromady – např. zacekjiri.

U nových strávníků je nutná registrace u vedoucí ŠJ, která vydá potřebné heslo. Heslo si může strávník změnit. V případě kdy jej zapomene, může si nové heslo sám vygenerovat.

Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store. 

Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete stáhnout z Google Play.    

 

 Čip

Jako stravenka slouží čip, který si žák zakoupí ve školní jídelně. Pokud čip někdo ztratí nebo poškodí, musí si zakoupit nový.

 

DOKUMENTY

Informace ke školnímu stravování

Přihláška ke stravování_žáci v ZŠ_2022-2023

Přihláška ke stravování_děti v MŠ

Alergeny

Stanovení plateb za stravování_od 1. 4. 2023

Ceny stravného_od 1. 4. 2023

Vnitřní řád_ŠJ

Vnitřní řád_ŠJ-V_MŠ

 

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek