Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Školní jídelna

 INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Přihlášky ke stravování pro školní rok 2024/2025 pro žáky 2. – 9. tříd je možné podat elektronicky na https://app.strava.cz/ v termínu od 19. 8. 2024 do 29. 8. 2024.

Veškeré informace o stravování najdete ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na internetových stránkách školy.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2024_25 – další informace

 

Jídelníček

JÍDELNÍČEK

 

Telefon: 572 693 177

E-mail: jidelna@zsnivnice.cz

Číslo účtu pro platbu stravného: 1541301329/0800

Inkaso zavádějte bez variabilního symbolu. Pokud platba inkasa neprojde, přijde vám email se zadáním variabilního symbolu pro správné spárování platby.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den nemoci.

V době předem známé nepřítomnosti ve škole (objednané návštěvy u lékaře, dovolená, přijímací zkoušky apod.) se musí oběd odhlásit minimálně den dopředu do 14:00 h.

Pouze první den nemoci lze odhlásit od 7:00 h do 7:30 h téhož dne.

Na druhý a následující dny nemoci se musí oběd odhlásit nejpozději den dopředu do 14:00 h

 Způsoby odhlášení stravy:

 

Vyzvedávání obědů

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout za dotovanou cenu do jídlonosiče ve školní jídelně u malého okénka od 11:00 h do 11:30 h. Po uplynutí této doby nebude během klasického výdeje jídlo do jídlonosiče vydáno.

Odhlašování školních akcí

Odhlášení v době školních akcí (výlety, exkurze, soutěže, olympiády, sportovní turnaje) provádí učitel podle seznamu zúčastněných žáků.

Školní prázdniny

Školní prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

 

Aplikace Strava.cz

Výběr jídelny: 7682

Uživatelské jméno uvádějte nejprve příjmení potom jméno a vše dohromady – např. zacekjiri

Heslo: u nových strávníků je nutná registrace u vedoucí ŠJ, která vydá potřebné heslo. Heslo si může strávník změnit. V případě kdy jej zapomene, může si nové heslo sám vygenerovat.

Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.

Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete stáhnout z Google Play.     

 

Čip

Jako stravenka slouží čip, který si žák zakoupí ve školní jídelně. Pokud čip někdo ztratí nebo poškodí, musí si zakoupit nový.

 

DOKUMENTY

Informace ke školnímu stravování

Přihláška ke strav._žáci v ZŠ_2023-2024

Přihláška ke stravování_děti v MŠ

Alergeny

Stanovení plateb ŠJ_od 1. 4. 2024

Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád ŠJ-V v MŠ

 

 

 

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek