Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Edukační individuální aktivity

Mateřská škola nabízí pro rok 2023/2024 tyto individuální edukační aktivity:

  • Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

    Kdy a kde probíhá: 1 x za 14 dní ve středu od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Berušky 

    Vedoucí učitelka: Bc. Martináková Kateřina, Pavelková Simona

    První lekce začíná 

    Program byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí požadovaného trivia – čtení, psaní, počítání. Je sestaven z 10 lekcí, které systematicky rozvíjejí jednotlivé oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchovou diferenciaci, paměť, analýzu a syntézu slova, zrakové vnímání, zrakovou diferenciaci, prostorovou a pravolevou orientaci, orientaci v čase, početní představy. Při tomto programu je velmi důležitá přítomnost rodiče. Rodič získává náměty pro práci s dítětem a formou praktických ukázek konkrétní inspiraci pro domácí aktivity spojené s přípravou na školu. Současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, vidí, jak reaguje, jak se zapojuje do úkolů, poznává jeho slabé i silné stránky, pozitivně jej stimuluje a povzbuzuje. Kroužek bude probíhat zdarma.

  • Logopedická prevence

         Kdy a kde probíhá: po odpočinku dětí ve třídě Berušky a Motýlci

         Vedoucí učitelka: Ing. Koktavá Eva, Pakostová Marcela, Trtková Hana, Bc. Volná Kateřina

 

 

Související obrázek

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek