Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Náměty pro domácí činnosti s dětmi, Distanční vzdělávání pro předškoláky, Zájmové aktivity

Náměty pro domácí činnosti s dětmi

Vážení rodiče,

při uzavření MŠ budeme postupně zde na stránky vkládat náměty na zábavné činnosti, kterým se doma s dětmi můžete věnovat. Budeme Vám přinášet tipy na tvoření, pohybové nebo smyslové hry, básničky, hádanky, logopedická cvičení, grafomotorické listy, pracovní listy na předmatematické představy, kvízy, tipy na rozvoj paměti nebo slovní zásoby, odkazy na zajímavé enviromentální aktivity atd. Bude zde též pro předškolní děti distanční výuka.

Pokud budete s dětmi doma tvořit výrobek nebo obrázek z nabízených tipů na výtvarné činnosti, budeme rádi, když ho pak děti přinesou do školky ukázat a společně si dílka prohlédneme.

A ještě několik zajímavých odkazů:

 

Distanční výuka, pracovní listy a jiné náměty ke stažení zde:

 • Jaro 2021:

Distanční výuka – týden 1.3.-5.3. Zimo, zimo, táhni pryč

Distanční výuka – týden 8.3.-12.3. Máme jaro,máme

Distanční výuka – týden 15.3.-19.3. Domácí zvířata a mláďata

Distanční výuka – týden 22. 3. – 26. 3. Kniha je můj kamarád

Distanční výuka – dva týdny 29.3. – 9.4. Velikonoce

 

Jarní inspirace pro činnosti s dětmi

Environmentalni-aktivity-jaro

10 rozdílů

Grafomotorika_beruška

Grafomotorika_uvolňovací cviky

Hmyzíci_rozvoj postřehu

Kvíz_rostliny

Kvíz_zvířátka

 • Podzim 2020:

Podzimni-sesit-1

Distanční výuka 1.týden – Dýně, strašidla

Distanční výuka 2.týden – Podzim v lese

distanční výuka 3.týden – Vyletěl si pyšný drak

 

Mateřská škola nabízí pro rok 2020/2021 tyto zájmové aktivity:

 • Výtvarný kroužek „Pastelka“

  Kdy a kde probíhá: 1 x za 14 dní v pondělí od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Berušky (každý sudý týden)

  Vedoucí učitelka: Pakostová Marcela

  První lekce začíná 12. 10. 2020

  Kroužek je určen k rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí pomocí široké škály výtvarných technik a s použitím rozmanitých a netradičních materiálů. Kroužek bude probíhat za poplatek 300,-Kč.

 •  Národopisný kroužek „Fazolinky“

  Kdy a kde probíhá1 x za 14 dní v úterý od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Myšky (každý sudý týden)
  Vedoucí učitelka: Bc. Beníčková Gabriela, Mahdalová Gabriela, Mgr. Škrabálková Kristýna, Mgr. Žajdlíková Anna

  První lekce začíná – bude ještě upřesněno!

  Národopisný kroužek „Fazolinky“ – kroužek bude probíhat ve spolupráci s Nadačním fondem Dr. Kachníka a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Dětem nabízí zpívání lidových písní, tancování dětských tanců, seznámení s tradičním krojem, besedy, ukázky lidových řemesel apod. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

  Kdy a kde probíhá: 1 x za 14 dní ve středu od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Motýlci (každý lichý týden)

  Vedoucí učitelka: Bc. Martináková Kateřina, Pavelková Simona

  První lekce začíná – bude ještě upřesněno!

  Program byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí požadovaného trivia – čtení, psaní, počítání. Je sestaven z 10 lekcí, které systematicky rozvíjejí jednotlivé oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchovou diferenciaci, paměť, analýzu a syntézu slova, zrakové vnímání, zrakovou diferenciaci, prostorovou a pravolevou orientaci, orientaci v čase, početní představy. Při tomto programu je velmi důležitá přítomnost rodiče. Rodič získává náměty pro práci s dítětem a formou praktických ukázek konkrétní inspiraci pro domácí aktivity spojené s přípravou na školu. Současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, vidí, jak reaguje, jak se zapojuje do úkolů, poznává jeho slabé i silné stránky, pozitivně jej stimuluje a povzbuzuje. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Logopedická prevence

         Kdy a kde probíhá: v úterý a ve středu po odpočinku dětí ve třídě Berušky a Motýlci

         Vedoucí učitelka: Mgr. Damborská Hana, Ing. Koktavá Eva, Mgr. Vaculová Marie, Bc. Volná Kateřina

 • Využití ICT ve vzdělávání (TABLETY)

  Kdy a kde probíhá: ve čtvrtek a pátek po odpočinku dětí ve třídě Berušky a Motýlci

  Vedoucí učitelka: Mgr. Damborská Hana, Pakostová Marcela, Bc. Volná Kateřina, Bc. Beníčková Gabriela

Po dobu trvání kroužků přebírají výše uvedení učitelé za děti odpovědnost. Jakmile kroužek skončí, předají dítě jeho zákonnému zástupci nebo osobě pověřené vyzvednout dítě.

 

Související obrázek

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek