Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

E-Twinning

2023/2024

The Trees of Our Lives

E-twinningový projekt, do kterého se pustili žáci 7. A, se zabývá ochranou přírody. Doposud jsme zvládli představování pomocí avatarů, zamyšlení nad netiketou, na kterou je v ETW projektech kladen důraz, a v předvánočním čase jsme tvořili elektronická přáníčka pro naše partnery. Dokonce jsme od některých dostali reálná i s malým dárkem v podobě napečených perníčků – moc děkujeme našim sousedům ze Slovenska.

Před Vánoci se nám podařilo i první online setkání s partnery z Řecka, Makedonie, Slovenska a Polska. Věříme, že projekt pomůže nejenom k procvičení angličtiny a dovednostem informatiky, ale i k zamyšlení se nad významem přírody v našem životě.

Etwinningový projekt TWINBUS

Šesťáci nasedli do virtuálního autobusu, aby díky eTwinningovému projektu procestovali kus světa. V úvodní části si vytvořili cestovní pas a v mezinárodním kvízu prohloubili znalosti správného používání internetu. A co je během cestování čeká? Poznání nových kultur, zlepšení jazykových dovedností, možnost pracovat v týmu, naučí se nové aplikace … držte si klobouky, odjíždíme 🙂

 

2022/2023

Etwinning má stále zelenou

Evropská komise vybrala pro rok 2022 téma Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná. Nivnická škola byla se svým projektem úspěšná, proto se dostala do brožury, která představuje tyto projekty. Je známé, že mezinárodní online spolupráce eTwinning obohacuje výuku o témata, která jsou obzvláště v této době klíčová.

Vzhledem k distanční výuce byla většina aktivit v projektech realizována na dálku a eTwinning se opakovaně ukázal jako užitečný nástroj do výuky, který se přizpůsobí potřebám žáků, ať už jsou ve školních lavicích, či doma.

eTwinning_nase_budoucnost_krasna_udrzitelnsa_spolecna_2022

eTwins Reflection

Projekt žáků sedmé třídy se zabývá světlem a odrazem v různých interpretacích.  Klíčovým slovem je slovo ODRAZ. Děti budou mít za úkol reflektovat přírodu, umění, kulturu, vědu a přátelství. Budou se řídit heslem: DÍVEJ SE A VNÍMEJ SVĚT KOLEM SEBE.

V prvním úkolu měli žáci vytvořit avatary, kterými se představili.

 

2021/2022

Our town, our region: we are all European citizens

Je projekt, kterého se účastnili žáci ze 7. A společně se školami ze Španělska, Itálie, Chorvatska a Řecka. Projekt už podle názvu probíhal v angličtině a snahou bylo předat informace o našem regionu a naopak poznat kraj či zemi, ve které žijí naši partneři. Po vzájemném představení se pustili do tvoření a následně vybírání vítězného loga. Za pomoci IT nástrojů tvořili prezentace nebo minividea o Nivnici či partnerské zemi. Ve fóru, kde se mohou vyjadřovat všichni účastníci projektu, si navzájem sdíleli, co je jejich oblíbené jídlo, komentovali si navzájem zjištěné informace. Společně se pustili také do překladu dvou typických jídel – vepřo, knedlo, zelo a obložené chlebíčky. Při práci bylo třeba vzájemné koordinace a spolupráce. Sami byli překvapeni, jaké informace o České republice naši partneři zjistili. Projekt jsme ukončili sdílenou knihou receptů. Pokud o nadcházejících prázdninách nebudeme  vědět, co vařit, máme kam sáhnout pro inspiraci. 😊

Deutsche Sprache, schöne Sprache 

Osmáci intenzivně po celý rok pracovali na tom, aby si zdokonalili nebo zautomatizovali znalosti nejen němčiny, ale i ovládání různých IT nástrojů. Spolupracovali s partnery z Chorvatska, Turecka a Španělska. Navzájem se představili, tvořili logo projektu, vytvářeli kvízy pro partnery, kolem Vánoc si vyměnili recepty a reálně vyzkoušeli, jak chutnají chorvatské „fritule“. Naše vánoční úlky se snažili popsat, vytvořit a předat našim partnerům v podobě videoreceptu. Na začátku, ale i v průběhu každého projektu je stále třeba připomínat zásady netikety – tedy chování na internetu a používání autorských práv. Spolu s partnery si pak navzájem nasdíleli ty „nej“ osobnosti, které každá země má. Mezi Komenským, Masarykem se objevil i Krpálek, Tesla či Modrić. Podělili se také o své rozvrhy a mohli tak poznat, jaké předměty se učí v té které zemi. Závěrečným společným dílem byl mezinárodní slovník, kdy se nechali inspirovat Komenským a jeho „Orbis pictus“. Věříme, že i toto je cesta, jak probudit v žácích touhu najít si nové přátele a propojit teoretické znalosti z hodin s realitou života.

Prezentace eTwinningových projektů

V rámci oslav výročí 430. výročí narození J. A. Komenského proběhlo v našem kulturním domě slavnostní odpoledne spojené s výstavou prací žáků. V rámci této výstavy byla jedna část věnovaná i eTwinningovým projektům.

 

JSME eTWINNINGOVÁ ŠKOLA

S radostí jsme se rozjeli do Prahy, abychom se účastnili slavnostního předávání ocenění eTwinningová škola, které pro letošní rok získalo 9 škol z celé České republiky. Tímto titulem se pyšní školy, které aktivně propagují hodnoty a pedagogické postupy eTwinningu. Toto  ocenění získala naše škola již podruhé.

ETWINNINGOVÝ PROJEKT ZÍSKAL EVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY

Naší škole byl za eTwinningový projekt „A Kaleidoscope of Children’s Favourites“ udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem kvalitní práce studentů, celé školy a odpovídá vysokým evropským měřítkům. Máme velkou radost, že se eTwinningu v Nivnici daří.

ZÍSKALI JSME DVA CERTIFIKÁTY QUALITY LABEL 2021

S radostí oznamujeme, že se i přes komplikace způsobené distanční výukou nivnická škola nedala zahanbit a uskutečnila několik eTwinningových  projektů, z nichž dva získaly certifikát Quality Label 2021. Hodnocení probíhá na základě kritérií stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning pro všechny zúčastněné země. Každá přihláška je hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli. V letošním roce se sešlo 111 žádostí a projekty realizované s žáky 7. ročníků patřily k těm oceněným. Oba projekty spojovala aktivní spolupráce se zahraničními partnery, využití moderních technologií, online setkání a zlepšování jazykových schopností. Všem zúčastněným patří velké poděkování a přání: s chutí do dalších výzev 🙂

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021

JSME ETWINNINGOVÁ ŠKOLA          

S radostí oznamujeme, že 2935 škol získalo ve dvoukolovém řízení certifikát eTwinningová škola a mezi nimi je i nivnická škola. Ocenění eTwinning School Label jsme získali již dvakrát a letos toto ocenění obdrželo jen 9 škol v rámci celé České republiky. Oceněné školy jsou v tomto směru průkopníky a ocenění získaly za příkladnou práci např. v těchto oblastech:

  • digitální postupy
  • postupy v oblasti e-bezpečnosti
  • inovativní a tvůrčí přístupy k pedagogice
  • podpora průběžného profesního rozvoje zaměstnanců
  • podpora společného učení členů sboru a žáků

Nejedná se pouze o ocenění osobního úspěchu jednotlivých učitelů, ale i obrovského úspěchu celých eTwinningových týmů na těchto školách.

Jsme rádi, že se naše škola i v této nelehké době nenechá zahanbit a dokáže držet krok s moderními trendy. Jen tak dál..

The Guardians of the Local Heritage

Žáci šestého ročníku se v tomto projektu stanou strážci místní historie a památek. V úvodních aktivitách se pomocí avatarů vzájemně představili a vytvořili prezentaci o své škole. Při online setkání měli možnost své projektové partnery vidět „naživo“ a procvičit svoji angličtinu. Zvládli to na výbornou😊 V další části projektu pracovali na tvorbě loga, následně hlasovali pro to nejlepší. Logo, které vyhrálo, bude motivem pro společný odznak. Nositel odznaku jej bude nosit se ctí a bude zastávat roli anděla dědictví. Co nás v projektu dále čeká? Studenti připraví zprávu o kulturním dědictví naší vesnici. Každá škola připraví prezentaci míst, která jsou pro ni a historii důležitá. Když se shromáždí prezentace, partneři vytvoří virtuální výstavu pomocí Emaze, aby ji mohli představit zúčastněným školám a místním komunitám.

Tak snad to vše zvládneme😊

Blížíme se do cílové rovinky…

Ochránci kulturního dědictví zapracovali na společné knize legend. Naši žáci si vymysleli povídání o J. A. Komenském a svoji literární část doplnili obrázky.

Aby se posunuli dál ve svých jazykových znalostech, bylo uskutečněno online setkání s francouzským rodákem Hubertem, který nám popsal, jak se žije ve Francii. Setkání bylo opravdu zajímavé.

Milým překvapením bylo, když se v naší schránce objevila obálka. Co v ním bylo? Dopisy od našich polských partnerů a dárek – odznak pro strážce kulturního dědictví, kterým se pyšní všichni účastníci projektu. Na odznaku je vítězné logo celého projektu.

Závěr projektu se nese ve společné prezentaci významných historických památek v našem regionu. Jsme rádi, že jsme se mohli tohoto projektu účastnit, protože jsme se dozvěděli zajímavé věci z jiných kultur, poznali nová místa, procvičili jsme se v angličtině, seznámili jsme se s novými přáteli a až pojedeme na dovolenou třeba do Španělska, budeme vědět, která místa máme navštívit.

Videoprůběh: ukázka

A Kaleidoscope of Children’s Favourites

Projekt je sondou do dětského světa. Naši šesťáci v projektu prezentují sebe sama, své zájmy a mohou je srovnat s projektovými partnery. Osobní rozvoj je klíčovým prvkem úspěchu ve všech oblastech života a umožňuje dětem optimálně poznat a rozvíjet svůj potenciál. Povzbuzování studentů, aby vyjádřili své preference a znalosti, usnadní vzdělávací proces a každý z jednotlivců zažije pocit úspěchu. Projekt je zaměřen na poznání, komunikaci a učení se novým dovednostem v oblasti ICT.

Abychom mohli vytvářet vztahy, musíme se znát. Proto prvotní aktivita vedla k seznámení s projektovými partnery. Osvědčila se nám aplikace avatarmaker.com, na mapě můžeme vidět, s kým máme tu čest pracovat.

A co se dělo dál? Následoval plakát projektu, který zrcadlil svět dětských radovánek- oblíbené zvíře, oblíbená pohádková postava.

Děti prokázaly, že virtuální svět jim není cizí, že si s novými aplikacemi dokáží lehce poradit. Ještě nás čeká práce v mezinárodních týmech, kde procvičíme svoje jazykové dovednosti a schopnosti spolupracovat.

Opět finišujeme…

Tento velice pestrý projekt nakoukl do všech možných zákoutí dětské duše. Žákům byly nabídnuty aktivity spojené s oblíbenými dětskými hračkami, příběhy a pohádkami, děti se staly kuchaři, připravily oblíbený ovocný nápoj, představily své oblíbené domácí zvíře, naučily se základní fráze z jazyků našich projektových partnerů, vymyslely společný příběh s ilustrací. Jednou z nejatraktivnějších aktivit bylo setkání s rumunským hercem, kdy děti tancovaly, kreslily a hodně se nasmály. Celý projekt děti hodnotily velice kladně, protože se naučily nové aplikace a pochopily, že jsme všichni na jedné lodi – na jazyku, národnosti, věku nezáleží. Všichni jsme prostě tým.

Malé ohlédnutí se za projektem: Projekt ve zkratce

The life with Comenius

Sedmáci se zapojili do projektu o J. A. Komenském. Hlavní myšlenkou je poznání života a práce našeho rodáka. Rádi bychom propojili místa, kde Komenský působil. V současné době spolupracujeme s polskou školou (Szkoła Podstawowa nr. 10 im. Świętego Jana Pawła II w Lesznie) a chceme naši řadu rozšířit o další  partnery.

Projekt vychází z názoru důležitosti vzdělávání, nabádá k rozvoji a posílení lidství každého z nás. Pomocí nástrojů ICT budou partneři sdílet své závěry z poznávání J. A. Komenského.

Wir lernen „Deutsch“. Brieffreunde gesucht!

Na tomto projektu spolupracují tři země – Česká republika, Turecko a Chorvatsko. Z naší školy jsou to zástupci 7. ročníku, kteří začínají letos s němčinou. Navzájem se představujeme, tvořili a sdíleli jsme vánoční přáníčka. V plánu máme ještě představení naší vesnice či města. Uvidíme, co na dálku – nejen s našimi partnery, ale i v rámci distanční výuky – ještě zvládneme.

Končí školní rok a s ním uzavíráme i náš projekt. Podařilo se nám vytvořit a vybrat vítězné logo projektu. Nakoukli jsme do našich měst, co v nich najdeme zajímavého, zamysleli jsme se i nad důležitými dny v kalendáři, jako je Den internetové bezpečnosti nebo Den Země, Vánoce či Velikonoce. Ale hlavně snažili jsme se procvičit si němčinu a přesto, že jsme teprve na začátku a umíme pár vět, tak jsme se toho nebáli.

Zkrácený průběh projektu: Unser ETW Projekt – Wir lernen Deutsch

Important personalities in Physics and Chemistry throughout the ages

Žáci 8. A. se v tomto projektu snaží poznat nejrůznější vědce a důležité osobnosti z oblasti fyziky a chemie. Jako v každém projektu dochází nejdříve k představení – ať už žáků či učitelů. Také téma a průběh projektu je potřeba probrat předem – k tomu slouží v dnešní době videokonference. Spolupráci se snažíme prohlubovat nejen s našimi zahraničními partnery, ale také mezi žáky navzájem – každý tvoří část celku a dohromady vzniká třeba prezentace školy. Děcka byla aktivní a tvořila také logo projektu. Člověk až žasne, jaké mají nápady. Také vyhledávají zajímavosti ze života vybraných vědců. Snahou bude také vyzkoušet nějaký jednoduchý pokus.

3R for a better world

Na tomto projektu začíná pracovat skupinka žáků z 6. A společně z partnery z Itálie, Španělska a Turecka. Jeho cílem by mělo být poznání, jak se třídí odpady v různých státech, které se přihlásily do projektu, a jak také co nejlépe recyklovat odpady. Snad se nám dílo podaří.

 

Online Conference 2020 – Shared leadership: towards an eTwinning School approach

Ve dnech 12. – 14. listopadu měla v Praze proběhnout tematická konference pro eTwinningové školy, ale z důvodu pandemické situace se konference konala pouze on-line. Hlavním cílem setkání více než 200 účastníků z různých částí světa bylo pochopení inovativních přístupů eTwinningových škol. Jaké jsou hlavní priority těchto škol? Sdílené vedení, vzájemné propojení žáků, učitelů, rodičů, různých spolků, vedení obcí a měst, které přinese profit pro celou společnost. Díky otevřenosti názorů, schopnosti spolupráce, vzájemné komunikace, prohlubování jazykové vybavenosti, využití nových ICT budou naši žáci schopni dobře obstát v konkurenci svých vrstevníků, učitelé zvýší svoji profesionalitu na úroveň evropských standardů a dojde k celkovému zlepšení vzájemné interakce všech účastníků společenského dění. Setkání se zúčastnili také zástupci Evropské komise, kteří se věnují oblasti vzdělávání a realizace projektu Erasmus, díky němuž dochází k vzájemné výměně účastníků partnerských zemí tzv. mobilit ať už na straně učitelů nebo i studentů. Kromě zajímavých přenášek jsme mohly své zkušenosti obohatit v různých workshopech. Bylo velmi motivující slyšet, jak probíhají eTwinningové projekty u našich evropských partnerů, díky příkladům dobré praxe jsme načerpaly ze studnice nových aplikací, které se velmi vhodně dají využít třeba při distanční formě vzdělávání.

Věříme, že nezůstane jen u myšlenek, ale že nabyté zkušenosti posunou naši nivnickou školu dál, aby mohla s hrdostí nést jméno J. A. Komenského.

Renata Charvátová, Hana Strommerová

Hned na začátku nového školního roku nás potěšila dvě národní ocenění Quality Label, která získali žáci – teď už 7. B – za práci na dvou e-twinningových projektech: ETWINNING TV CH@NNEL a THE BOOK OF THE FOUR SEASONS. Gratulujeme a přejeme další úspěšné projekty! Díky vám za spolupráci.

V říjnu se k těmto národním úspěchům přidala ještě i dvě evropská ocenění kvality práce žáků, učitelů a vzájemné spolupráce mezi zúčastněnými školami. Jsme moc rádi.

2019/2020

THE BOOK OF THE FOUR SEASONS

Celoroční projekt realizovali žáci 6. B. Zabývali jsme se ročními obdobími. Mezi zúčastněnými zeměmi byly např. Itálie, Polsko, Ukrajina, Turecko a další. Po počátečním seznámení se s projektem jsme se pustili do díla. Každé období jsme zpracovávali trochu jinak. Žáci pracovali i v mezinárodních týmech.

Ze všech příběhů vznikla ke každému ročnímu období  jedna e-kniha. Vzájemnou spolupráci a obohacování se navzájem vědomostmi jsme si mohli vyzkoušet i v několika hrách, které se týkaly oslav a svátků, které v průběhu roku prožíváme.

Spolupráce a učení se navzájem probíhalo i prostřednictvím několika videí – nahrávali jsme měsíce a roční období v angličtině a také v češtině. Projekt jsme uzavírali videem, kde jsme nejdříve přeložili partnerův příběh z angličtiny do češtiny, pak jej nahráli, a dokonce jsme se učili i měsíce a roční období v partnerově jazyku (pro nás to byla italština).

Postup, jak celý projekt probíhal, můžete zhlédnout na https://twinspace.etwinning.net/90022/home.

Věříme, že i tato zkušenost s cizím jazykem může být motivací pro žáky, aby rozšiřovali své znalosti. Projekt samozřejmě podporuje i ICT (počítačové) dovednosti našich žáků.

Závěrečné shrnutí našeho projektu:Video mapující průběh projektu

 

CREATIVELY ABOUT ARTISTIC AND ENTERTAINING HERITAGE

Etwinningový projekt žáků 6. B byl zaměřený na poznávání kulturního dědictví různých zemí. Partneři projektu pocházeli z mnoha evropských států.

Když si uvědomíme své vlastní kořeny, dokážeme pochopit, kam patříme a čeho si máme vážit.

Úkoly projektu byly rozmanité a měly vést k toleranci, k pochopení odlišnosti a nalezení toho, co lidi spojuje – jídlo, hudba, hračky, tanec, stavby, bylinky, tradice. To byly hlavní body, které jsme podrobně zkoumali. Děti byly rozděleny do skupinek a pracovaly na daném tématu. Výsledek sdílely, aby jej představily ostatním kamarádům. Kromě této hlavní aktivity probíhaly doprovodné hry, aktivity a komunikace v prostředí Twinspace.

Na závěr vznikla společná e-kniha, která je okénkem do světa jiných kultur. Děti kladně zhodnotily celý projekt, protože se v něm naučily využívat nové IT nástroje, procvičily se v angličtině, poznaly neznámé a zdokonalily se ve spolupráci.

Jak projekt probíhal, zjistíte zde: https://twinspace.etwinning.net/91892/home

 

THIS IS THE WAY HOW CLIL WE ARE

Tento projekt bude přínosný v oblasti zavádění metody CLIL do výuky.

Bude probíhat napříč všemi třídami druhého stupně.

 

MOUNTAINS ARE LIFE, LET´S KEEP THEM SAFE

 Žáci 7. B nejsou v eTwinningu žádnými nováčky. V letošním roce dokončili svůj třetí projekt a ukázali, že jim to opravdu jde. Cílem ekologicky zaměřeného projektu bylo uvědomit si důležitost hor a přírody vůbec. Během celého roku se postupně zabývali, co všechno nám toto bohatství přináší. Seznámili své evropské partnery s našimi Bílými Karpatami, v mezinárodních týmech vytvářeli prezentaci o španělské La Sénii. Naučili se využívat IT nástroje, zlepšili své znalosti angličtiny a hlavně: uvědomili si, že je třeba o zeleň pečovat, protože je nedílnou součástí našeho života.

Více na: https://twinspace.etwinning.net/91902/home

 

ETWINNING TV CH@NNEL

Koronavirová doba ukázala, že eTwinning má zelenou. V době, kdy se nemohlo chodit do školy, se počítač stal výborným pomocníkem pro komunikaci. Na konci května se třída 6. B zapojila do mezinárodního projektu eTwinning TV Ch@nnel, který byl zaměřený na sdílení talentů našich žáků. Bylo to velmi příjemné osvěžení pro tuto nelehkou dobu. Během několika týdnů děti vytvořily avatary, seznámily se se svými tureckými a českými partnery, natočily videa, kde představily svoje koníčky. Videa se následně sdílela v prostředí Twinspace. To největší překvapení však přišlo v podobě online setkání. Super! Děti naživo anglicky komunikovaly s tureckými partnery. Jsme rádi, že se projekt vydařil a těšíme se na další.

Nakouknout do projektu můžete zde: https://twinspace.etwinning.net/115415/home

https://etwinningtv.blogspot.com/

ukázka

 

 

2018/2019

Osm škol v rámci  České republiky získalo prestižní evropské ocenění eTwinning School Label 2018.

Toto významné ocenění, které  poukazuje na úspěšnou realizaci projektů mezinárodní spolupráce, získala také naše škola. Realizace mezinárodních projektů online vyžaduje velké úsilí ze strany zapojených žáků, ale především spoustu času a energie koordinujících učitelů (Mgr. Renaty Charvátové a Mgr. Hany Strommerové).

Každá oceněná škola si zajistí v Evropě větší viditelnost, společně vytvoří evropskou síť předních eTwinningových škol a stane se inspirací pro další vývoj eTwinning.

Velice si tohoto ocenění vážíme a věříme, že bude motivací pro další výzvy.

TU SME DOMA

Tento projekt realizují holky 8. ročníku ve spolupráci se slovenskou školou. Poznáváme města na obou stranách, připravujeme pro sebe navzájem kvízy, nahráváme písničky. Cílem je porozumět našim podobným jazykům, pro dnešní děti ale už i hůře srozumitelným. A nezůstáváme jen u slovanských jazyků, ale snažíme se navzájem sdílet i pomoci jazyků, které se děti na školách učí – angličtina, němčina.

 

LET´S DISCOVER OUR HIDDEN TREASURES (OBJEVME NAŠE SKRYTÉ POKLADY)

Na tomto projektu se podílí žáci 6. A za Českou republiku a dalších sedm států – Ukrajina, Slovensko, Polsko, Itálie, Řecko, Španělsko a Turecko. Navzájem si představujeme školy, kde působíme, objevujeme různé zvyky a tradice v našich státech, nahráváme písničky, kreslíme loga, zpracováváme prezentace.

 

DEMOKRACIE V NÁS

Tohoto projektu se účastní dva týmy z naší školy Ámosci a Nivmáci. Ve třech krocích postupně zpracováváme témata, která souvisí s fungováním demokratického státu.

  1. O naší obci tvoříme koláž
  2. Stříháme, popisujeme, ozvučujeme video o tom, jak funguje Parlament ČR
  3. Vytváříme myšlenkové mapy, plakáty s tématem Evropské Unie a co nám přináší.

Při zpracování poznáváme spoustu nových nástrojů a aplikací.

 

TVORIVÉ PISANIE – KRIMINÁLNY PRÍBEH

Tento projekt je zaměřen na rozvoj tvořivého psaní.  Žáci 7. A mají za úkol spolu se zahraničními partnery vytvářet kriminální příběh se zvolenými klíčovými slovy. Partneři se v psaní střídají a též každá skupina vymýšlí zajímavá slova, která zakomponují do příběhu. Kromě napínavého děje etwinnery čeká transformace textu do e-knihy nebo komiksu. Držte našim detektivům palce, ať je projekt baví a něco skvělého vytvoří.

 

THE TEENAGER´S LIFE

Kukátkem do života našich „náctiletých“ je mezinárodní projekt realizovaný s partnery ze Slovenska a Chorvatska. Kromě užívání nových ICT nástrojů, které se využijí při zpracování úkolů, budou žáci devátého ročníku mapovat shodné prvky zájmů, koníčků, názorů…Čeká je i spolupráce na ebooku, účastní se videokonferece a poznají jiné kultury.

 

EVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY

Není to tak dávno, co jsme psali o tom, že se naše škola zapojila do eTwinningových projektů. To jsme ještě netušili, jaký úspěch nás čeká. Jednou za rok se podává žádost o Quality Label – to je cena, která vyjadřuje kvalitu daného projektu. Pokud projekt takovou cenu získá, znamená to, že je výborný a může být dobrou inspirací pro druhé. V Plzni na Národní eTwinningové konferenci byla třem našim projektům Quality Label udělena. Velmi si tohoto ocenění vážíme a velké díky patří všem, kteří na těchto projektech pracovali. Se žáky 7. A., se skupinkou žáků ze  6. A a se žáky z 9. ročníku na projektech pracovala paní učitelka Renata Charvátová.

Radost byla ještě větší, protože dva z oceněných projektů získaly i evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že projekt, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Evropský certifikát kvalityEvropský certifikát kvality2

 

2017/2018

VALUES SHAPE THE QUALITY OF OUR LIVES

HODNOTY UTVÁŘÍ KVALITU NAŠICH ŽIVOTŮ

Jaký je žebříček hodnot lidí v dnešní době? Co je v životě důležité a bez čeho bychom se mohli obejít? Tématem životních hodnot se zabývá tento celoroční projekt, který žáci 6.A realizují spolu s partnery z Ukrajiny, Polska, Tunisu, Rumunska a Turecka.

V průběhu projektu se zamýšlíme nad tím, zda je dobré být spravedlivý, čestný, poctivý a zda má smysl respektovat druhého. Děti svorně uznaly, že mít správný žebříček životních hodnot má pro každého člověka velký význam, nehledě na věk, pohlaví a národnost.

 

JOINED HANDS

SPOJENÉ RUCE

Cílem projektu, který se uskutečňuje s žáky osmého ročníku, je vzájemné propojení generací, bourání předsudků mladých o stáří, vybízení k solidaritě, k naslouchání, k pomoci. Naši žáci celoročně navštěvují nivnický charitní dům. Během této doby navázali nové vztahy, byli svědky neopakovatelných zážitků a vyposlechli zajímavé životní zkušenosti, které je motivovali ke srovnání doby minulé a dnešní.

Každé setkání má své téma – Vánoce, Velikonoce, moje obec, válka, hrajeme si… Pomyslnou třešničkou na dortu bude „akce“, kdy se mladí pokusí něco naučit obyvatele charitního domu. Našimi zahraničními partnery jsou přátelé z Bulharska, Turecka a Ukrajiny.

Prezentace: Joined_Hands

 

TRAVELLING TO THE CHILDHOOD OF MY GRANDPARENTS

CESTOVÁNÍ DO DĚTSTVÍ MÝCH PRARODIČŮ

Děti milují hraní, to je jasná věc. Tak proč toho nevyužít! Každý národ má svoje typické hry, s těmi jsou spojené různé říkanky či pohybové aktivity. Právě prostřednictvím hry nahlédneme pod pokličku jiných národů.

Žáci 6. B se v něm setkali s partnery z Moldávie a Turecka. Během projektu si vyměnili vánoční a velikonoční přáníčka. Děti byly nadšené z krásných dárků, které pro ně v Turecku vlastnoručně vyrobili.

 

EUROPEAN PENPAL CLUB

Tento mezinárodní projekt je realizován s dětmi pátého ročníku. Po celý rok budou komunikovat na daná témata s partnery ze Slovenska, Francie a Chorvatska. Hlavním cílem projektu není jenom zlepšení jazykových dovedností, ale také vzájemná spolupráce, poznávání cizích zemí,  jejich kultur a všeobecný osobnostní posun.

Průběh projektu můžete sledovat na uvedených stránkách: https://twinspace.etwinning.net/42941

 

2016/2017

LITERATREE

Tento mezinárodní projekt, na kterém pracují žáci 9. ročníku, prověřuje schopnosti komunikovat a spolupracovat navzájem. Je rozdělen do několika částí: představení ostatním zúčastněným, tvorba stromu s pozdravy a srovnání existence  rčení, citátů v češtině a v jiných jazycích.

Více najdete na:

https://twinspace.etwinning.net/39162/home

 

FREE TIME 

Je projektem žáků 4. třídy a české školy v Mikulovicích. V jednotlivých krocích se obě strany vzájemně motivují v práci na téma Volný čas. Vymýšlí různé aktivity pro své nové kamarády a současně plní úkoly zadané partnerskou školou.

Jestli vás zajímá, jak to vypadá v praxi, jděte na:

https://twinspace.etwinning.net/37983

 

EASTER CONNECTS US ALL

Žáci sedmého ročníku se v rámci eTwinningu zapojili do mezinárodního projektu o velikonočních tradicích. Jedná se o projekt, který je zaměřený na vzájemnou spolupráci mezi evropskými školami.

Nejprve jsme vyrobili 70 přáníček, která spolu s průvodním dopisem byla odeslána do 27 evropských zemí. Pak jsme čekali na odpovědi a seznamovali se s kulturou jiných národů. Jsme rádi, že jsme mohli navázat nová přátelství a naše škola není jen obyčejnou tečkou na mapě České republiky.

Více na: https://twinspace.etwinning.net/38229/home

 

2015/2016

KDO JE KDO?

Naše škola se zapojila do projektu, který byl realizován v mezinárodní spolupráci se zahraničními školami. V konverzaci jsme se zapojili do projektu „Kdo je kdo?“, kdy žáci popisovali svoji postavu či fotografii a partnerská škola měla uhádnout, který popis patří které osobě. Obdobnou aktivitu si připravila i škola z Francie.

 

 

MOJE DOVOLENÁ ČI PRÁZDNINY

Dalším projektem byla „Moje dovolená či prázdniny“. Tento projekt byl časově náročnější – žáci měli za úkol popsat prázdniny loňského roku, vymyslet dotazník o 10 větách, na obdobný dotazník zahraničních škol odpovědět, vybrat 20 aktivit, které je možné realizovat v místě bydliště a jeho nejbližším okolí a namalovat obrázek „vysněných“ prázdnin. O spolupráci jsme požádali i žáky-informatiky, kteří nám pomohli s výslednou prezentací.

Ukázka práce: Lea Dudkova  DominikaVykydalova

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek