Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 31_VÝUKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU VE ŠKOLE

Datum: 04.05.20

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

Vážení rodiče,

vláda ČR umožnila osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, tzv. KONZULTACE. Naše škola bude konzultace zajišťovat, pokud bude ze strany žáků zájem. Docházka na konzultace bude nepovinná, ve skupinách v maximálním počtu 15 osob, ve čtvrtek v dopoledních hodinách.

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě účastnilo konzultací ve škole, seznamte se vymezením pojmu „Osoba s rizikovými faktory“, ke stažení zde:

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby rodiče (zákonní zástupci) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a ROZHODLI o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

První konzultace proběhne 14. 5. 2020 od 8:00 h. Po celou dobu pobytu ve škole musí všichni žáci dodržovat hygienická a organizační pravidla stanovená v metodickém pokynu MŠMT viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss    

Žák s sebou do školy přinese vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“, ve kterém zákonný zástupce podpisem potvrdí seznámení s vymezením rizikových skupin a prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení je ke stažení zde:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek