Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

30. 6. 2021 – SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Datum: 03.07.21

Ve středu 30. června jsme se při slavnostním shromáždění rozloučili se školním rokem, který byl neobyčejně náročný a plný změn. Přesto byli naši žáci úspěšní v mnoha soutěžích a olympiádách. Z celkového počtu 323 žáků prospělo s vyznamenáním 228 žáků.

Pochvalu ředitelky školy a Nivnický oříšek získalo 9 žáků. Gratulujeme a všem přejeme krásné prázdniny!

Rozloučení s deváťáky a ocenění žáků úspěšně reprezentujících naši školu proběhlo tradičně na obecním úřadě.

29. 6. 2021 – ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY

Datum: 01.07.21

V úterý 29. června proběhlo na Nivnické riviéře rozloučení žáků 5. B a jejich rodičů s třídní učitelkou. Byl to krásný podvečer plný pohody, radosti i dojetí. Nechyběl dort, opékání špekáčků, hry, u některých i koupání. Všichni jsme si to krásně užili, děti byly nadšené. Moc děkuji dětem i rodičům za krásné dárky a vynikající dort, na kterém si všichni pochutnali.

24. 6. 2021 – OKOLO NIVNICE ANEB SEDMÁCI NA VÝLETĚ

Datum: 01.07.21

Závěr školního roku patří výletování. Sedmáci se společně vydali do nedalekých Lipin, kde prožili prima chvíle. Cestou potkali žirafu a zatančili si s ní, vymysleli úžasné pokřiky, při hrách si vyzkoušeli,  jestli umí táhnout za jeden provaz.  Ani nám nevadilo, že jsme byli jen za humny, protože dobrá nálada nás neopouštěla. Bylo nám spolu dobře … a co víc si člověk může přát.

A ještě malé ohlédnutí „na živo“: Výlet

24. – 25. 6. 2021 – ŠKOLNÍ VÝLET 6. A+B

Datum: 29.06.21

Školní výlet strávily třídy 6. A a 6. B společně. Zahájily dopolednem plným her pod vedením organizace Šrumec z Uh. Brodu. Odpoledne pokračovaly stavěním stanů, opékáním, hrami a zpěvem. Po noci plné zážitků svůj výlet zakončily sledováním filmu na Orlovně.

Minivideo to vše shrnuje v obrazové podobě … Školní výlet 6. A + B

18. 6. 2021 – EXKURZE VE FIRMĚ RUMPOLD

Datum: 24.06.21

V pátek 18. června se třída 6. A zúčastnila exkurze v rámci eTwinningového projektu, který se zabývá recyklací. Navštívili jsme skládku komunálního odpadu na Prakšické, kde se žáci dověděli, jak se skládka zakládá, co se na ni vozí, jak se zhutňuje. Dále zjistili, že i tady se ještě třídí sklo, dřevo, upravuje kontaminovaná zemina a že zde „kalifornské žížaly“ pomáhají vyrobit vermikompost. Pak jsme se pěšky přesunuli do Uherského Brodu na Vazovou, kde jsme měli možnost vidět třídění plastů. To probíhá ručně. Po této návštěvě věříme, že už všichni budou vědět, co do plastů patří a co ne. A vážit si každé práce. Děkujeme firmě Rumpold a rodině Bobčíkové za zajištění této exkurze.

TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NIVNICKÉ RIVIÉŘE

Datum: 24.06.21

Žáci naší školy mají možnost strávit horké letní dny v areálu nivnického koupaliště. V rámci hodin tělesné výchovy a sportovních her si kromě plavání mohou zahrát i plážový volejbal, přehazovanou nebo zaskákat si na trampolíně.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek