Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

ERASMUS MÁ ZELENOU

Datum: 29.09.23

Pod tímto titulkem se skrývá další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci programu Erasmus. Nivnická škola získala i do dalších let akreditaci na mobility, a proto se pětice nivnických pedagogů o prázdninách rozjela do světa za vzděláním. Protože je Velká Británie    po odchodu z EU k tomuto programu nepřidružena, cílovou destinací se stala Malta, kde je angličtina jedním z oficiálních jazyků. Během týdenních programů naši učitelé prošli různými kurzy, které byly zaměřené na zlepšení jazykových kompetencí, inovativní metody ve výuce a využití ICT při hodinách. Touhu po jejich sebevzdělávání podpořila i věta Henryho Forda, která visí jako jedna z mnoha na chodbách školy ETI Malta a má za cíl motivovat ke vzdělání: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Nejúžasnější věcí v životě je udržet si mladou mysl.“ Věříme, že nabyté zkušenosti budou přínosem i pro naše žáky.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Datum: 29.09.23

Dne 26. září si připomínáme Evropský den jazyků. Nad důležitostí a významem cizích jazyků a jejích učení se zamýšleli sedmáci a osmáci v hodině němčiny. Pomocí kvízu a svých zkušeností odpovídali na nejrůznější otázky kolem jazyků.


Deváťáci pak zpracovali krátkou informační koláž na jimi vybraný stát.

25. 9. 2023 – PROJEKTOVÁ VÝUKA V 2. B

Datum: 27.09.23

V rámci projektového vyučování si žáci vyzkoušeli vzdělávací aktivity s námořnickým námětem. Tou nejzajímavější a nejzábavnější pro ně byla práce ve výtvarné výchově, kdy měli možnost pracovat s pěnou na holení. Další vzdělávací aktivity se prolínaly také matematikou, čtením a pracovními činnostmi. Žáci si zhotovili plachetnici z plat od vajíček, skládali lodičky, vyráběli námořníka, v matematice tvořili příklady z lodiček atd. S projektem budeme pokračovat ještě v dalším měsíci. 

25. 9. 2023 – PODZIMNÍ VÝSTAVA

Datum: 26.09.23

V pondělí 25. září se žáci dolního stupně zúčastnili voňavé podzimní výstavy v prostorách Besedy.

22. 9. 2023 – SPORTOVNÍ HRY – CYKLISTICKÝ VÝLET

Datum: 26.09.23

Cesta do Suché Lozi byla pro dívky a kluky z 8. ročníku zkouškou odolnosti. Foukal silný protivítr a nezbývalo než doufat, že cestou zpět to bude naopak. Někteří si zajezdili na pump tracku, někteří jen odpočívali, ale našli se i takoví, kteří se vydali až na slatinu. Cesta zpět ubíhala rychle a všichni se v pořádku vrátili do školy na oběd.

21. 9. 2023 – PICASSO VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Datum: 26.09.23

Žáci 4. A se ve výtvarné výchově seznámili s prvky kubismu a zkusili namalovat obyčejnou kočku jako Picasso. 

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek