Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktuality

ERASMUS V NIVNICI

Datum: 20.09.21

Snad každý z nás slyšel české přísloví: Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Nivnická škola se již řadu let zapojuje do eTwinningových projektů, ale v loňském roce postoupila do další výzvy a projektem Učíme se cizí jazyky se zapojila do dotačního programu Erasmus+ školní vzdělávání ve Výzvě 2020 – KA1 zaměřeného na jazykové vzdělávání pedagogů v zahraničí. Symbolicky se tak otevřela brána jazyků.

O letošních prázdninách se pedagožky rozjely do zahraničí, aby zlepšily své jazykové dovednosti a načerpaly novou inspiraci pro svoji práci. Pět jazykově-metodických kurzů probíhalo v Německu a v Irsku. Přestože svým obsahem byly kurzy rozmanité, přinesly všem zúčastněným jednoznačný profit: zkvalitnění jazykových dovedností, poznání nových vyučovacích metod při výuce jazyků, uplatnění nových ICT, spolupráci s lidmi odlišných národností, poznání jiných kultur a reálií, osobností rozvoj a hlavně chuť nabyté zkušenosti aplikovat ve svých hodinách.

Kéž v duchu myšlenky J. A. Komenského: „Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“ – nacházíme nové cesty za poznáním.

1. 9. 2021 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Datum: 01.09.21

Zahájení školního roku 2021/2022, které proběhlo ve středu 1. září na nádvoří dolní školy, mělo slavnostní atmosféru. Prvňáčky jsme přivítali a šerpovali ve třídách. Přejeme všem hodně školních úspěchů a radostí.

 

23. 7. 2021 – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ZŠ NIVNICE

Datum: 28.07.21

V naší škole je rušno i o prázdninách. V červenci se uskutečnilo 5 turnusů příměstských táborů s názvem „Letní výzva“. Obsahem táborů byly  hry, soutěže, sportovní a tvořivé aktivity a také  procvičování učiva zábavnou formou. Příměstské tábory byly pořádány v rámci dotačního projektu MŠMT „Letní kempy“ a pro žáky byly zcela zdarma včetně celodenního stravování.

28. 6. 2021 – PODĚKOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ UČITELŮM

Datum: 03.07.21

Žáci devátého ročníku se rozloučili s učiteli krásnými slovy a kytičkou. Přejeme našim deváťákům hodně radosti při dalším studiu na středních školách.

25. 6. 2021 – POMÁHÁME POTŘEBNÝM

Datum: 25.06.21

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

Živelná pohroma v obcích na Hodonínsku, která se odehrála 24. června, paralyzovala běžný život obyvatel. Jak situace v obcích vypadá, není třeba popisovat, jsou toho plná média. Lidé se během okamžiku ocitli v tak tíživé situaci, v jaké by jistě nechtěl ocitnout nikdo z nás. V obcích bude potřeba různorodá pomoc, především pak finanční.

Naše škola dobrovolnou finanční sbírkou podpoří postižené obce.

Jsme s vámi! Zaměstnanci a ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice

10. 6. 2021 – KRÁSY KVĚTNATÉ LOUKY

Datum: 13.06.21

Květnatá louka naší školní zahrady je krásně rozkvetlá. Podívat se na její krásu přišly i děti z mateřské školy. 

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek