Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Olympiády a soutěže

27. 9. 2023 – KRAJSKÉ KOLO BRANNÉ SOUTĚŽE

Datum: 28.09.23

Ve středu 27. září se nejlepší osmáci zúčastnili krajského kola branně vědomostní soutěže „O pohár ředitele krajského vojenského velitelství Zlín“. Bylo pro ně připraveno 9 stanovišť: střelba vzduchovou zbraní, hod granátem na cíl, zdravověda, silovka, labyrint, překážková dráha, vědomosti z dějepisu, občanské výchovy a zeměpisu a jako bonus prohlídka vojenského vozidla Kajman.

Žáci si ověřili své fyzické i vědomostní dovednosti. Důležité také bylo spolupracovat v týmu. Hezké dopoledne doprovázené slunečným počasím si děti užily a odcházely s novými poznatky a zážitky. 

Děkujeme vojenskému velitelství Zlín, že jsme se mohli této akce zúčastnit.

28. 6. 2023 – MEZITŘÍDNÍ ZÁVODY V ATLETICE

Datum: 30.06.23

Ve středu proběhly tradiční mezitřídní závody v atletice. Počasí bylo takřka ideální, boje byly napínavé a i několik pěkných výkonů se urodilo. Každý závodník přinášel třídě za svůj výkon body, které se pak sečetly a vyšlo pořadí tříd. Hodnotila se také zvlášť družstva chlapců a děvčat. A jak to skončilo?

Pořadí družstev děvčat: 1. místo 9. B, 2. místo 8. B, 3. místo 6. A, 4. místo 9. A, 5. místo 8. A, 6. místo 7. B, 7. místo 7. A a 8. místo 6. B.

Pořadí družstev chlapců: 1. místo 8. A, 2. místo 9. B, 3. místo 8. B, 4. místo 9. A, 5. místo 7. A, 6. místo 6. B, 7. místo 7. B, 8. místo 6. A.

Celkově třídy: 1. místo 9. B, 2. místo 8. A, 3. místo 8. B, 4. místo 9. A, 5. místo 7. A, 6. místo 6. B, 7. místo 7. B, 8. místo 6. A

Nejlepší atleti: 60m – O. Karlík 8. A a K. Bartošová 6. A, skok daleký – J. Volná 8. B a O. Karlík 8. A, skok vysoký – D. Škrabálek 9. B a K. Bartošová 6. A, hod míčkem – M. Zetík 6. B a A. Pražanová 7. B, vrh koulí – K. Juráková 9. A a A. Zálešák 9. A, 600m – K. Kapsová 9. B, 1000m – A. Petráš 9. B, štafeta děvčata – 9. B, štafeta chlapci – 8. A

Celkově sportovalo 106 žáků druhého stupně.

Děkujeme sponzorům: Linea Nivnice, Nivnické riviéře a Brejnově zmrzlině.

28. 6. 2023 – POOD

Datum: 30.06.23

Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže (POOD), které se zúčastnila naše děvčata z 8. ročníku v rámci hodin informatiky, nám přinesla pěkné ocenění. Eliška Bobčíková (8. A) získala 1. místo v okrese a 2. místo v kraji. Barbora Vaškových (8. B) se umístila na 2. příčce v okrese následována Lenkou Sychrovou (8. A). Všem jmenovaným děkujeme za pěknou reprezentaci školy v tvorbě digitální prezentace na téma „Hasič a komíny“. Vzhledem k tomu, že v době předávání ocenění se holky účastnily školního výletu, převzaly si je se zpožděním na Obecním úřadě v Nivnici.

27. 6. 2023 – ZÁTOPKOVA OLYMPIJSKÁ MÍLE

Datum: 29.06.23

Jak už název napovídá, jednalo se o běh na dlouhou trať. Žáci 1. a 2. třídy běželi 2 kola na fotbalovém hřišti, 3. – 5. třídy terénem trať dlouhou přibližně 1,5 km. Vyhodnocovali se zvlášť ročníky a děvčata a chlapci. V každé obsazené kategorii byli naši žáci na stupních vítězů.

1. místo: Karolína Bulejková (1. B), Robin Kment (2. A), Ondřej Mikulčík (3. B), Nikol Lukešová (4. A), Patrik Úředníček (4. B)

2. místo: Ondřej Bulejko (1. B), Edita Kmentová (4. B)

3. místo: Zoja Richtrová (2. A)

4. místo: Dominika Dědáková (1. A), Lucie Orlovská (2. B), Jakub Kratěna (2. A),

5. místo: Dominik Ligas (1. A), Štěpán Ryška (3. A), Tadeáš Láska (4. B)

ÚSPĚCHY V PŘÍRODOVĚDNÝCH SOUTĚŽÍCH

Datum: 29.06.23

MATEMATIKA

V dubnu se žáci naší školy zúčastnili okresního kola matematické olympiády. Úspěšnými řešiteli se v kategorii 7. tříd stali na 11. místě Anna Kapsová, Metoděj Ondra a Alice Škrabálková, v kategorii 8. tříd na 14. místě Jiří Miškar a Eliška Popelková, na 20. místě Vojtěch Karlík a Matouš Orlovský. V kategorii 6. tříd patří pochvala Veronice Popelkové.

Už v lednu Dominik Škrabálek obsadil v kategorii 9. tříd 4. místo v okresním kole a postoupil do kola krajského.

FYZIKA

V březnu se konalo okresní kolo fyzikální olympiády. Naši školu výborně reprezentovali a úspěšnými řešiteli se stali žáci 8. ročníku Jiří Miškar (3. místo), Eliška Popelková (8. místo), Matouš Orlovský (9. místo), Ivo Gregůrek (13. místo) a Vít Zálešák (17. místo).

V květnu se sedmáci zúčastnili okresního kola Archimediády. Mezi svými vrstrevníky dosáhli výborných výsledků – Metoděj Ondra zvítězil, Alice Škrabálková obsadila 3. místo, Josef Charvát 6. místo, Marek Zálešák 8. místo a Matěj Ryška byl 12.

Gratulujeme!

CHEMIE

Dominik Škrabálek se v červnu zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR.

Celkově se do soutěže zapojilo rekordních 22 00 žáků devátých tříd ze základních škol napříč celou republikou, kteří se postupně prokousávali školními, krajskými a finálovými regionálními koly. 38 nejlepších ze všech krajů České republiky změřilo své síly v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 

Soutěžící bojovali s chemickými rovnicemi, názvoslovím, zapeklitými výpočty i teoretickými otázkami. V laboratořích, pak s chemikáliemi a chemickým nádobím.

Dominikovi gratulujeme k velkému úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.

14. 6. 2023 – A – WE – WO – PO – PA – NE

Datum: 18.06.23

SOUTĚŽ V BĚHU – ŽÁCI 9. TŘÍDY PROTI ZASTUPITELŮM OBCE NIVNICE

Název běhu (soutěže) je podle Indiánů z jihu USA a můžeme se jenom domnívat, co ten název znamená. Co ovšem víme, jsou pravidla tohoto běhu. Žáci devátého ročníku rozestavili sto značek v podobě nabarvených kamínků metr od sebe. Dalo to tedy délku 100 m. První běžec vyběhl a sebral stý kamínek, doběhnul s ním do cíle a předal štafetu dalšímu běžci, který běžel pro devadesátý devátý kámen a tak to šlo pořád dokola, až všechny kameny byly doneseny do cíle. Celkem žáci uběhli deset kilometrů.

Společně s prvním běžcem deváťáků vyrážel běžec z družstva zastupitelů. Ten vyběhnul do terénu a zdolával první úsek v délce 1600m. Celkem těch úseků bylo pět, tedy osm kilometrů.

Podařilo se deváťákům odnosit kamínky dříve, než zastupitelé doběhli přespolní běh?

Družstvo zastupitelů bylo složeno ze samých sportovců, včetně pana starosty. Proto mezi deváťáky panovala mírná obava, že prohrají, což umocnilo i to, jak byli všichni z obce nahecovaní. I fandy si pozvali, kteří ale povzbuzovali všechny.

A jak to dopadlo? Vyhráli deváťáci, kteří uběhli 10 kilometrů za 32 minut. Zastupitelé zvládli osm kilometrů za 34 minut. Je nutné dodat, že zastupitelé to měli těžší, protože běželi v členitém terénu.

Všichni po závodě dostali pamětní medaile a drobné občerstvení. Bylo to pěkné odpoledne a zpestření tělocviku deváťáků.

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek