Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Olympiády a soutěže

6. 2. 2024 – MLADÝ CHEMIK

Datum: 08.02.24

Jiří Miškar v krajském regionálním finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR obsadil skvělé 2. místo a postupuje do CELOSTÁTNÍHO FINÁLE. Národní kolo se uskuteční 13. června 2024 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 

Velká gratulace patří také Vítu Zálešákovi (6. místo) a Elišce Popelkové (10. místo). V regionálním finále na SPŠ Otrokovice muselo nejlepších 30 žáků z regionu předvést zručnost v praktických chemických dovednostech v laboratoři a také důvtip při řešení záludných chemických výpočtů.  

V našem regionu se soutěže zúčastnilo téměř 1 000 žáků devátých ročníků.

JAZYKOVÉ SOUTĚŽE

Datum: 26.01.24

V prosinci a lednu probíhaly na naší škole dvě jazykové olympiády – z angličtiny a němčiny.     Po úspěšném zvládnutí písemné části bylo třeba ještě v ústní části prokázat schopnost pohotové reakce a šíři slovní zásoby.

Anglické olympiády se zúčastnilo ve dvou kategoriích od 5. do 9. třídy celkem 66 vybraných žáků. Německé olympiády se zúčastnili žáci 9. ročníku.

V mladší kategorii se se svou angličtinou na 1. místě umístil Petr Vaškových ze 7. A následován Davidem Ondrou z téže třídy a Lucií Mahdalovou z 6. B.

U starších zabodoval Jiří Miškar z 9. B na 1. místě a dále Stella Hanáková z 8. B a Ivo Gregůrek z 9. A.

Němčinu ovládli Jiří Miškar (9. B) na 1. místě, dále Eliška Bobčíková (9. A) a Pavel Feltl (9. B).

Všem gratulujeme a postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí.

SOUTĚŽ VE SBĚRU KAŠTANŮ

Datum: 05.01.24

Žáky dolní školy navštívili myslivci, aby vyhodnotili sběr kaštanů. Do sběru se zapojilo 94 žáků, kteří nasbírali 2817 kg kaštanů. Místní myslivci si pochvalovali, že lesní zvířata mají o potravu velmi dobře postaráno.

Nejvíce kaštanů nasbírala třída 2. A, 2. místo obsadily třídy 3. A a 3. B a 3. místo třída 2. B

V kategorii jednotlivců bylo umístění následující: 1. místo: Stolařová Dominika (3. B), 2. místo: Ihnátová Sára, Klimek Viktor a Michalec Norbert (2. A), 3. místo: Holbojová Mia (2. B), 4. místo: Mikulec Filip (2. B), 5. místo: Richtrová Zoja (3. A). 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Datum: 05.01.24

V závěru roku 2023 proběhl 50. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce. Vybraní soutěžící z 9. tříd mohli prokázat své znalosti mateřského jazyka. První část byla zaměřena na gramatiku, druhá část testovala, jak si soutěžící umí vyhrát s mateřským jazykem. Ve volném slohovém útvaru zpracovali téma Poprvé sám.

Nejlépe si vedli Jiří Miškar a Jolana Volná, kteří budou reprezentovat naši školu v okresním kole, na 3. místě se umístila Eliška Popelková. Gratulujeme a přejeme hodně příjemných chvil s češtinou.

20. 12. 2023 – VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ

Datum: 22.12.23

Ve středu proběhl tradiční mezitřídní turnaj ve florbalu, na který se prakticky celý podzim týmy z jednotlivých tříd připravovaly. Hrálo se ve dvou skupinách. Jednu tvořily třídy mladší kategorie a druhou starší ročníky. První dvě družstva ze skupin sehrála křížem semifinále, ze kterého vítězové postoupili do finále. Tam se očekávaně probojovaly třídy 9. A a 8. A.

Ve skupině osmáci dokázali deváťáky porazit 2 : 1, ale ve finále 9. A vyhrála 4 : 2 a stala se celkovým vítězem. Na třetím místě skončila třída 6. B, která porazila 7. B 3 : 2, o šesté místo 9. B porazila 6. A 4 : 0 a o sedmé místo 8. B vyhrála nad 7. A 5 : 0.

Celkové pořadí: 1. 9. A, 2. 8. A, 3. 6. B, 4. 7. B, 5. 9. B, 6. 6. A, 7. 8. B, 8. 7. A

12. 12. 2023 – MLADÝ CHEMIK

Datum: 20.12.23

Stejně jako vloni, i letos se naše škola zapojila do celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky. Ze školního kola postoupili 3 nejlepší žáci do kola krajského, které se konalo 12. prosince na SPŠ v Otrokovicích.

Do regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti soutěžících, postupuje 30 nejlepších řešitelů chemických úkolů (z 90 účastníků) a pro naši školu je výbornou zprávou, že všichni tři naši žáci postupují – Jiří Miškar ze 4. místa, Eliška Popelková5. místa a Vít Zálešák z 16. místa.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském regionálním finále!

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek