Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

O škole

 
Ředitelka školy:   PhDr. Šárka Mikesková
 
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ:   Mgr. Hana Ševčíková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ:  Mgr. Hana Damborská
Vedoucí učitelka 1. stupně:     Mgr. Jana Martináková
 
Školní metodička prevence:    Mgr. Yveta Michalcová
Výchovná poradkyně:             Mgr. Renata Charvátová
Kariérová poradkyně:             Mgr. Hana Strommerová
 

 
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace je škola s právní subjektivitou, zřizovatel je obec Nivnice.

 
Součástí školy je školní družina a školní jídelna, od 1. 1. 2003 i mateřská škola.

Počet tříd ZŠ: 17
Počet žáků: 334
Počet tříd MŠ: 5
Počet dětí: 105
Oddělení ŠD: 3
Počet strávníků: 415 dětí a žáků
 57 zaměstnanců
 66 cizích strávníků – občanů Nivnice důchodového věku.

 

Základní škola

Výuka na ZŠ probíhá ve dvou budovách. V budově 1. – 5. ročníku je 9 kmenových tříd, učebna pro výuku jazyku a tělocvična. Učebnu jazyku v bočním traktu budovy využívá ke své činnosti ZUŠ Uherský Brod pro výuku hry na klavír a housle. Třídy jsou vybaveny novou moderní technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače).

Ve školním areálu je hřiště s umělým povrchem a malý amfiteátr pro pořádání kulturních akcí.

V budově 6. – 9. ročníku je 8 kmenových tříd, odborná učebna fyziky, chemie, cizích jazyků, přírodopisu, výpočetní techniky a žákovská knihovna. Dále jsou zde dílny pro výuku praktických činností, cvičná kuchyň, prostorná školní jídelna a kuchyně s veškerým vybavením. V budově je umístěna i školní družina, která má tři oddělení.

Na školních chodbách jsou k oddychovému trávení volného času umístěny herní prvky. Je zde k dispozici stůl na stolní tenis, který mohou ke sportování využívat nejen družináři, ale ve volných hodinách i ostatní žáci školy

 

Mateřská škola

V mateřské škole je 5 tříd, provoz je zajištěn od 6:15 do 16:15 h.
 
Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, je zde moderní výdejna stravy, je zrekonstruováno sociální zařízení a další vnitřní vybavení, jsou zakoupeny protialergické lůžkoviny, nové matrace a lehátka, koberce, školka je v dostatečné míře vybavena hračkami a ostatním materiálem potřebným pro činnosti dětí.
K mateřské škole patří i rozsáhlá zahrada s moderními herními prvky.
 
Činnost mateřské školy se řídí vzdělávacím programem, který je v pravidelných cyklech aktualizován. Pro děti je připraven pestrý vzdělávací program včetně nabídky zájmových kroužků v odpoledních hodinách.
 
 

Školní družina

Školní družina se skládá ze 3 oddělení, která jsou situována v budově 2. stupně základní školy. Ranní provoz školní družiny je zajištěn v budově 1. stupně.

Družina slouží k výchově, vzdělávání, ale především k rekreační a sportovní činnosti žáků v době mimo vyučování. Družina funguje každý pracovní den v době od 6:00 do 7:00 h a od 11:20 do 16:00 h.

Žáky si vychovatelky vyzvedávají v budově 1. stupně a převádí na oběd do budovy 2. stupně.

Po obědě se pak už žáci věnují různým zájmovým činnostem.

 
© 2022 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek