Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Zaměstnanci

Ředitelka školy:                     PhDr. Šárka Mikesková

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ:   Mgr. Hana Ševčíková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ:   Mgr. Hana Damborská
Vedoucí učitelka 1. stupně:      Mgr. Jana Martináková

Vedoucí školního stravování:    Dana Krchňáčková
Školník:                                    Josef Jurásek
Ekonomka:                              Marie Šulová

 

Mateřská škola

Mgr. Hana Damborská 
Berta Bačíková
Bc. Gabriela Beníčková
Marie Beníčková
Jaroslava Mahdalová
Marcela Pakostová
Simona Pavelková
Jana Polanská
Mgr. Marie Vaculová

 

Základní škola

Třídní učitelé

I. A       Mgr. Ivana Karlíková
I. B       Mgr. Marcela Bochinová
II.         Mgr. Jitka Jančová
III. A     Mgr. Jana Martináková
III. B     Mgr. Jarmila Basariková
IV. A     Mgr. Jana Formánková
IV. B     Mgr. Lenka Miškarová
V.         Mgr. Karla Berecka
VI. A      Ing. Věra Kročová
VI. B      Mgr. Jitka Miklášová
VII. A     Mgr. Andrea Miškarová
VII. B     Mgr. Yveta Michalcová – školní metodička prevence
VIII. A    Ing. Mgr. Hana Strommerová
VIII. B    Mgr. Iva Slámová – výchovná poradkyně
IX.         Mgr. Renata Charvátová

Ostatní učitelé

PhDr. Šárka Mikesková
Mgr. Hana Ševčíková
Mgr. Irena Mahdalová
Mgr. Ondřej Maňák
Bc. Radana Navláčilová
Mgr. Michal Sláma
Mgr. Bc. Jana Solníková
Mgr. Josef Talaš

Školní družina

Bc. Radana Navláčilová
Mgr. Bc. Jana Solníková

 

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek