Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Zaměstnanci

Ředitelka školy:                     PhDr. Šárka Mikesková

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ:    Mgr. Hana Ševčíková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ:   Mgr. Hana Damborská
Vedoucí učitelka 1. stupně:      Mgr. Jana Martináková

Vedoucí školního stravování:    Dana Krchňáčková
Školník:                                   Miroslav Sobotka
Ekonomka:                              Marie Šulová

 

Základní škola

 Třídní učitelé

I. A         Mgr. Ivana Nováková
I. B         Mgr. Veronika Zetková
II. A         Mgr. Jitka Jančová
II. B         Mgr. Erika Štěpáníková
III. A        Mgr. Jana Martináková
III. B        Mgr. Jarmila Basariková
IV. A         Mgr. Jana Formánková                      
IV. B         Mgr. Lenka Miškarová                      
V. A          Mgr. Karla Berecka                            
V. B         Mgr. Marcela Bochinová                   
VI. A        Mgr. Ondřej Maňák                        
VI. B        Mgr. Renata Charvátová                    
VII. A       Mgr. Petr Hejda                             
VII. B       Mgr. Jitka Miklášová                       
VIII. A      Mgr. Andrea Miškarová                     
VIII. B      Mgr. Yveta Michalcová         
IX. A        Mgr. Hana Strommerová            
IX. B        Mgr. Miroslava Mikulcová               
                  
Netřídní učitelé

Ing. Věra Kročová
Mgr. Irena Mahdalová  
Mgr. Alena Potapenko
Mgr. Tereza Provodovská
Mgr. Michal Sláma
Mgr. Hana Ševčíková
PhDr. Šárka Mikesková
Bc. Lucie Flasarová – asistent pedagoga
Barbora Klusáková – asistent pedagoga
Michaela Straňáková – asistent pedagoga

 

Školní družina

I. odd.    Markéta Kubišová 
II. odd.   Romana Drobná
III. odd.  Bc. Tereza Stašková
ranní ŠD  Bc. Lucie Flasarová

 

Mateřská škola

I. třída    Myšky         Bc. L. Strnadová, Mgr. et Mgr. M. Vaculová  
II. třída   Sluníčka     Ing. E. Koktavá, M. Pakostová 
III. třída  Včelky        Mgr. H. Damborská, G. Beníčková
IV. třída  Berušky       Bc. K. martináková, S. Pavelková
V. třída    Motýlci       Bc. K. Volná, H. Trtková

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek