Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Zaměstnanci

Ředitelka školy:                     PhDr. Šárka Mikesková

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ:    Mgr. Hana Ševčíková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ:   Mgr. Hana Damborská
Vedoucí učitelka 1. stupně:      Mgr. Jana Martináková

Vedoucí školního stravování:    Dana Krchňáčková
Školník:                                   Miroslav Sobotka
Ekonomka:                              Marie Šulová

 

Základní škola

Třídní učitelé

I. A         Mgr. Ivana Nováková
I. B         Mgr. Veronika Zetková
II. A         Mgr. Jitka Jančová
II. B         Mgr. Erika Štěpáníková
III. A        Mgr. Jana Martináková
III. B        Mgr. Jarmila Basariková
IV. A         Mgr. Jana Formánková                      
IV. B         Mgr. Lenka Miškarová                      
V. A          Mgr. Karla Berecka                            
V. B         Mgr. Marcela Bochinová                   
VI. A        Mgr. Ondřej Maňák                        
VI. B        Mgr. Renata Charvátová                    
VII. A       Mgr. Petr Hejda                             
VII. B       Mgr. Jitka Miklášová                       
VIII. A      Mgr. Andrea Miškarová                     
VIII. B      Mgr. Yveta Michalcová         
IX. A        Mgr. Hana Strommerová            
IX. B        Mgr. Miroslava Mikulcová               
                  
Netřídní učitelé

Kristýna Kočicová
Ing. Věra Kročová
Mgr. Irena Mahdalová  
Mgr. Alena Potapenko
Mgr. Tereza Provodovská
Mgr. Michal Sláma
Mgr. Hana Ševčíková
PhDr. Šárka Mikesková
Lucie Buráňová – asistent pedagoga
Barbora Klusáková – asistent pedagoga
Michaela Straňáková – asistent pedagoga

 

Školní družina

I. odd.    Markéta Kubišová 
II. odd.   Romana Drobná
III. odd.  Bc. Tereza Stašková
ranní ŠD  Lucie Buráňová

 

Mateřská škola

I. třída    Myšky         Ing. E. Koktavá, Bc. L. Strnadová  
II. třída   Sluníčka     M. Pakostová, T. Švestková
III. třída  Včelky        Mgr. H. Damborská, G. Beníčková
IV. třída  Berušky       Bc. K. Martináková, S. Pavelková
V. třída    Motýlci       Bc. K. Volná, H. Trtková

Asistent pedagoga – Š. Mudráková – AP 

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek