Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: ETWINNINGOVÉ PROJEKTY

Datum: 06.02.21

I v letošním roce jsme se zapojili od několika eTwinningových projektů:

The Guardians of the Local Heritage

Žáci šestého ročníku se v tomto projektu stanou strážci místní historie a památek. V úvodních aktivitách se pomocí avatarů vzájemně představili a vytvořili prezentaci o své škole. Při online setkání měli možnost své projektové partnery vidět „naživo“ a procvičit svoji angličtinu. Zvládli to na výbornou😊 V další části projektu pracovali na tvorbě loga, následně hlasovali pro to nejlepší. Logo, které vyhrálo, bude motivem pro společný odznak. Nositel odznaku jej bude nosit se ctí a bude zastávat roli anděla dědictví. Co nás v projektu dále čeká? Studenti připraví zprávu o kulturním dědictví naší vesnici. Každá škola připraví prezentaci míst, která jsou pro ni a historii důležitá. Když se shromáždí prezentace, partneři vytvoří virtuální výstavu pomocí Emaze, aby ji mohli představit zúčastněným školám a místním komunitám.

Tak snad to vše zvládneme😊

A Kaleidoscope of Children’s Favourites

Projekt je sondou do dětského světa. Naši šesťáci v projektu prezentují sebe sama, své zájmy a mohou je srovnat s projektovými partnery. Osobní rozvoj je klíčovým prvkem úspěchu ve všech oblastech života a umožňuje dětem optimálně poznat a rozvíjet svůj potenciál. Povzbuzování studentů, aby vyjádřili své preference a znalosti, usnadní vzdělávací proces a každý z jednotlivců zažije pocit úspěchu. Projekt je zaměřen na poznání, komunikaci a učení se novým dovednostem v oblasti ICT.

The life with Comenius

Sedmáci se zapojili do projektu o J. A. Komenském. Hlavní myšlenkou je poznání života a práce našeho rodáka. Rádi bychom propojili místa, kde Komenský působil. V současné době spolupracujeme s polskou školou (Szkoła Podstawowa nr. 10 im. Świętego Jana Pawła II w Lesznie) a chceme naši řadu rozšířit o další  partnery.

Projekt vychází z názoru důležitosti vzdělávání, nabádá k rozvoji a posílení lidství každého z nás. Pomocí nástrojů ICT budou partneři sdílet své závěry z poznávání J. A. Komenského.

Wir lernen „Deutsch“. Brieffreunde gesucht!

Na tomto projektu spolupracují tři země – Česká republika, Turecko a Chorvatsko. Z naší školy jsou to zástupci 7. ročníku, kteří začínají letos s němčinou. Navzájem se představujeme, tvořili a sdíleli jsme vánoční přáníčka. V plánu máme ještě představení naší vesnice či města. Uvidíme, co na dálku – nejen s našimi partnery, ale i v rámci distanční výuky – ještě zvládneme.

Important personalities in Physics and Chemistry throughout the ages

Žáci 8. A. se v tomto projektu snaží poznat nejrůznější vědce a důležité osobnosti z oblasti fyziky a chemie. Jako v každém projektu dochází nejdříve k představení – ať už žáků či učitelů. Také téma a průběh projektu je potřeba probrat předem – k tomu slouží v dnešní době videokonference. Spolupráci se snažíme prohlubovat nejen s našimi zahraničními partnery, ale také mezi žáky navzájem – každý tvoří část celku a dohromady vzniká třeba prezentace školy. Děcka byla aktivní a tvořila také logo projektu. Člověk až žasne, jaké mají nápady. Také vyhledávají zajímavosti ze života vybraných vědců. Snahou bude také vyzkoušet nějaký jednoduchý pokus.

3R for a better world

Na tomto projektu začíná pracovat skupinka žáků z 6. A společně z partnery z Itálie, Španělska a Turecka. Jeho cílem by mělo být poznání, jak se třídí odpady v různých státech, které se přihlásily do projektu, a jak také co nejlépe recyklovat odpady. Snad se nám dílo podaří.

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2022 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek