Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Úřední deska, Zápis do 1. třídy ZŠ, Pracovní nabídky

Pracovní nabídky

Účetní – ekonom_pracovní nabídka

 

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2024/2025

Leták k zápisu_2024-2025

Informace pro rodiče k zápisu_2024

Dotazník pro rodiče

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

Zápis do ŠD pro šk. rok 2024/2025

Kritéria přijetí do ŠD_2024-2025

Přihláška_ŠD_2024-2025       Přihláška_Ranní ŠD_2024-2025

 

Úřední a konzultační hodiny

Úřední hodiny  školy: pondělí 13:00 – 14:00 h, budova horní školy

Konzultační hodiny pro rodiče: Konzultační hodiny pro rodiče

  

Fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace

IČ: 48506109, Komenského 101, 687 51 Nivnice

 

Školská rada

Při ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice je zřízena školská rada jako orgán umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada má 9 členů, projednává a schvaluje stanovené dokumenty školy.

Předsedkyní školské rady je Ing. Zuzana Feltlová.

 

Rozpočet školy

schválený rozpočet 2024

střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

 

GDPR

Informace o pověřenci

Informace o zpracování osobních údajů

NIVNICE ZŠ a MŠ (Zlínský kraj IČO 48506109)

Sazebník úhrad

Zpracování os. údajů_COVID-19

 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

Prohlášení o přístupnosti

 

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání EU

Ochrana oznamovatelů

 

Kamerový systém 

ZŠ Nivnice má v provozu kamerový systém, který monitoruje vchody do budovy horní školy Komenského 101 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti, ochrany majetku a zjištění pohybu cizích osob v budově školy. Systém funguje v souladu s GDPR. 

Kamerový systém ZŠ Nivnice

 

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 1. Název

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace

 

 1. Důvod a způsob založení

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace (škola) byla zřízena jako samostatný právní subjekt s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině vydané obcí Nivnice. Základním posláním školy je poskytovat předškolní, základní a zájmové vzdělávání a školní stravování.

 

 1. Organizační struktura

Ředitelka školy

     Ekonomka

     Školník

     Zástupkyně ředitelky pro MŠ

           Učitelky a asistentky pedagoga MŠ

     Zástupkyně ředitelky pro ZŠ

            Vedoucí učitelka 1. stupně ZŠ – učitelky a asistentky pedagoga 1. stupně ZŠ

            Učitelky a asistentky pedagoga 2. stupně ZŠ

            Vychovatelky ŠD

            Uklízečky 

     Vedoucí školního stravování

            Kuchařky

 

      4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Komenského 101, 687 51 Nivnice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Stejná jako poštovní

Úřední hodiny: Školní rok: pondělí 13:00 – 14:00

Telefonní čísla: Budova ředitelství a 2. stupně ZŠ: 572 693 225

                        Budova 1. stupně ZŠ: 572 693 226

                        Budova MŠ: 572 693 232

Čísla faxu: Fax není využíván.

Adresa internetové stránky: www.zsnivnice.cz 

Adresa e-podatelny: zsnivnice@zsnivnice.cz 

Další elektronické adresy: skolka@zsnivnice.cz, jidelna@zsnivnice.cz 

ID DS: pvmm272

 

 1. Bankovní spojení

ČS, pobočka Uherský Brod: 1541301329/0800

 

48506109

 

 1. DIČ

CZ48506109

 

 1. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Školní řád MŠ

Školní řád ZŠ

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád ŠJ-V v MŠ

Rozpočet

Rozpočet školy schvaluje Rada obce Nivnice. Údaje o rozpočtu v uplynulém roce jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy. Rozpočet školy a schválený střednědobý výhled rozpočtu je dostupný na webových stránkách školy.

 

 1. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně u ředitelky školy.

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Další žádosti a podání lze učinit:

    ústně u ředitelky školy

    písemně na adresu školy: Komenského 101, 687 51  Nivnice

    e-mailem na adresu školy: zsnivnice@zsnivnice.cz

 

 1. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Formuláře

Formuláře pro žádost o poskytnutí informací a odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nejsou vydány.

 

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

 

 1. Předpisy
 • Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 24/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání…
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování a další předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy.

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Viz Sazebník úhrad

 
  16. Výroční zpráva o poskytování informací 

Výroční zpráva_poskytnutí informací_2023

 

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek