Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Zájmové činnosti v MŠ

Mateřská škola nabízí pro rok 2019/2020 tyto zájmové aktivity:

 •  Výtvarníček“

  Kdy probíhá: 1 x za 14 dní v pondělí (každý sudý týden) od 15:00 do 15:45 hodin

  Kdo kroužek vede: Pakostová Marcela

  Kroužek je určen k rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí pomocí široké škály výtvarných technik a s použitím rozmanitých a netradičních materiálů. Kroužek bude probíhat za menší poplatek.

 • Kroužek – „Fazolinky“ 

  Kdy probíhá1 x za 14 dní v úterý (každý sudý týden) od 15:00 do 15:45 hodin
  Kdo kroužek vede: Bc. Beníčková Gabriela, Mahdalová Gabriela, Mgr. Smetanová Anna

  Národopisný kroužek „Fazolinky“ – kroužek bude probíhat ve spolupráci s Nadačním fondem Dr. Kachníka a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Dětem nabízí zpívání lidových písní, tancování dětských tanců, seznámení s tradičním krojem, besedy, ukázky lidových řemesel apod. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

  Kdy probíhá: 1 x za 14 dní ve čtvrtek (každý sudý týden) od 15:30 hodin 

  Kdo kroužek vede: Mgr. Damborská Hana, Pavelková Simona, Mgr. Ulčíková Martina

  Program byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí požadovaného trivia – čtení, psaní, počítání. Je sestaven z 10 lekcí, které systematicky rozvíjejí jednotlivé oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchovou diferenciaci, paměť, analýzu a syntézu slova, zrakové vnímání, zrakovou diferenciaci, prostorovou a pravolevou orientaci, orientaci v čase, početní představy. Při tomto programu je velmi důležitá přítomnost rodiče. Rodič získává náměty pro práci s dítětem a formou praktických ukázek konkrétní inspiraci pro domácí aktivity spojené s přípravou na školu. Současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, vidí, jak reaguje, jak se zapojuje do úkolů, poznává jeho slabé i silné stránky, pozitivně jej stimuluje a povzbuzuje. Kroužek bude probíhat zdarma.

   

Po dobu trvání kroužků přebírají výše uvedení lektoři za děti odpovědnost. Jakmile kroužek skončí, předají dítě jeho zákonnému zástupci nebo osobě pověřené vyzvednout dítě.

Související obrázek

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek