Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

ŠKOLKA DOMA

Náměty pro domácí činnosti s dětmi po dobu uzavření MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ budeme postupně na stránky vkládat náměty na zábavné činnosti, kterým se doma s dětmi můžete věnovat.  Přinášíme Vám tipy na tvoření, pohybové nebo smyslové hry, básničky, hádanky, logopedická cvičení, grafomotorické listy, pracovní listy na předmatematické představy, kvízy, tipy na rozvoj paměti nebo slovní zásoby, odkazy na zajímavé enviromentální aktivity atd.

Pokud budete s dětmi doma tvořit výrobek nebo obrázek z nabízených tipů na výtvarné činnosti, budeme rádi, když ho pak děti přinesou do školky ukázat a společně si dílka prohlédneme .

A ještě několik zajímavých odkazů:

Pracovní listy a jiné náměty ke stažení zde:      

Jarní inspirace pro činnosti s dětmi

Environmentalni-aktivity-jaro

10 rozdílů

Grafomotorika_beruška

Grafomotorika_uvolňovací cviky

Hmyzíci_rozvoj postřehu

Kvíz_rostliny

Kvíz_zvířátka

 

 

 

Mateřská škola nabízí pro rok 2019/2020 tyto zájmové aktivity:

 •  Výtvarný kroužek „Pastelka“

  Kdy a kde probíhá: 1 x za 14 dní v pondělí (každý sudý týden) od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Berušky

  Vedoucí učitelka: Pakostová Marcela

  První lekce začíná (výjimečně v úterý) 15. 10. 2019

  Kroužek je určen k rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí pomocí široké škály výtvarných technik a s použitím rozmanitých a netradičních materiálů.

 • Fazolinky

  Kdy a kde probíhá1 x za 14 dní v úterý (každý sudý týden) od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Myšky
  Vedoucí učitelka: Bc. Beníčková Gabriela, Mahdalová Gabriela, Mgr. Smetanová Anna

  První lekce začíná 15. 10. 2019

  Národopisný kroužek „Fazolinky“ – kroužek bude probíhat ve spolupráci s Nadačním fondem Dr. Kachníka a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Dětem nabízí zpívání lidových písní, tancování dětských tanců, seznámení s tradičním krojem, besedy, ukázky lidových řemesel apod. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

  Kdy a kde probíhá: 1 x za 14 dní ve středu (každý sudý týden) od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Motýlci

  Vedoucí učitelka: Bc. Martináková Kateřina, Pavelková Simona

  První lekce začíná 16. 10. 2019

  Program byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí požadovaného trivia – čtení, psaní, počítání. Je sestaven z 10 lekcí, které systematicky rozvíjejí jednotlivé oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchovou diferenciaci, paměť, analýzu a syntézu slova, zrakové vnímání, zrakovou diferenciaci, prostorovou a pravolevou orientaci, orientaci v čase, početní představy. Při tomto programu je velmi důležitá přítomnost rodiče. Rodič získává náměty pro práci s dítětem a formou praktických ukázek konkrétní inspiraci pro domácí aktivity spojené s přípravou na školu. Současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, vidí, jak reaguje, jak se zapojuje do úkolů, poznává jeho slabé i silné stránky, pozitivně jej stimuluje a povzbuzuje. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Individuální logopedická prevence

  Kdy a kde probíhá: v úterý a ve středu po odpočinku dětí ve třídě Berušky a Motýlci

  Vedoucí učitelka: Mgr. Damborská Hana, Ing. Koktavá Eva, Mgr. Ulčíková Martina

 • Využití ICT ve vzdělávání (TABLETY)

  Kdy a kde probíhá: ve čtvrtek a pátek po odpočinku dětí ve třídě Berušky a Motýlci

  Vedoucí učitelka: Mgr. Damborská Hana, Pakostová Marcela, Pavelková Simona, Mgr. Ulčíková Martina

   

   

Po dobu trvání kroužků přebírají výše uvedení učitelé za děti odpovědnost. Jakmile kroužek skončí, předají dítě jeho zákonnému zástupci nebo osobě pověřené vyzvednout dítě.

Související obrázek

 

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek