Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Mateřská škola

 

Výsledek obrázku pro obrázek děti školka kreslený

Naše mateřská škola zahájila svůj provoz 1.9.1974 a byla postavena jako rozlehlá dvoupodlažní budova. Nyní jsou v mateřské škole 4 třídy, každá s maximální kapacitou 28 dětí. V roce 2018 byla provedena rekonstrukce MŠ. Třídy jsou tedy vybaveny novým sociálním zařízením, kuchyněmi a nábytkem, který je v dostatečné míře vybaven hračkami a ostatním materiálem potřebným pro činnosti dětí. Pedagogické pracovnice mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi v MŠ. Stravu pro děti i zaměstnance MŠ dovážíme ze školní kuchyně ZŠ ve smyslu zdravého životního stylu.

Pro pobyt venku slouží přiléhající rozsáhlá zahrada se vzrostlými stromy a keři, bludišti, vybavená pískovišti, průlezkami, zahradním altánem aj. Zahrada byla rekonstruována za pomoci dotace z fondů EU.

 

Mateřská škola má celodenní provoz od 6.30 do 16.00 hodin.

 

Motto :Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno.“ (Jan Amos Komenský)


Rozdělení tříd v MŠ pro školní rok 2018/2019:

1. třída SLUNÍČKA

(děti ve věku 3-4 let)

Třídní učitelky: Bc. Gabriela Beníčková
                               Jaroslava Mahdalová

2. třída VČELIČKY

(děti ve věku 3-4 let)

Třídní učitelky: Berta Bačíková
                                    Pavelková Simona

3. třída BERUŠKY

(děti ve věku 4-7 let)

Třídní učitelky: Marie Beníčková
                        Jana Polanská

4. třída MOTÝLCI

(děti ve věku 4-7 let)

Třídní učitelky: Mgr. Hana Damborská – zástupkyně ředitelky školy
Mrg. Marie Vaculová

 

Další zaměstnanci pro školní rok 2018/2019:

Správní zaměstnanci :  Mikulcová Marie
Brímusová Lenka
Kuchařka: Němcová Jolana
© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek