Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Mateřská škola

 

Výsledek obrázku pro obrázek děti školka kreslený

Mateřská škola se nachází nedaleko středu obce v části Sídliště, v blízkosti obecního úřadu, zdravotního střediska a pošty. Je postavena jako rozlehlá dvoupodlažní budova, kolem které je velká zahrada se vzrostlými stromy, pískovišti a průlezkami. V blízkosti je dětské hřiště, zahrady, pole a příroda, kam poměrně často směřují vycházky dětí.

Provoz mateřské školy byl zahájen 1. 9. 1974. Jejím zřizovatelem byl tehdejší Národní výbor a zaměstnanci patřili pod Okresní úřad Uherské Hradiště. Od roku 1990 se zřizovatelem stala Obec Nivnice. V roce 2003 byli zaměstnanci převedeni k novému zaměstnavateli a vznikla nynější příspěvková organizace – Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského.

Budova mateřské školy byla několikrát rekonstruována. V roce 2013 byla provedena výměna oken, zateplení budovy s novou barevnou fasádou. O pět let později bylo vyměněno sociální zařízení, z části podlahoviny a nábytek. Opravy pokračovaly i v následujícím roce 2019, kdy z kuchyně a prádelny, které se od roku 2000 nevyužívaly, vznikla nová třída.

Mateřská škola má pět tříd.

V přízemí jsou tři třídy – Myšky, Sluníčka a Včelky. Třída „Myšky“ patří nejmladším dětem 2 -3 letým. Ve třídě „Sluníčka“ jsou děti ve věku 3 – 4 let, tak jako ve třídě „Včelky“. V přízemí se nachází také školní kuchyně pro přípravu svačin a vydávání obědů, které jsou do mateřské školy dováženy z jídelny základní školy.

V prvním patře jsou dvě třídy – Berušky a Motýlci. Do těchto tříd jsou zařazovány děti ve věku 4 – 6 (7) let. Mezi oběma odděleními je kancelář zástupkyně ředitelky. Součástí každé třídy je herna, lehárna, výdejna stravy, sociální zařízení a šatny pro děti i zaměstnance školy.

 

 

Mateřská škola má celodenní provoz od 6.15 do 16.15 hodin.

 

Motto :Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno.

(Jan Amos Komenský)


Rozdělení tříd v MŠ pro školní rok 2022/2023:

Značka Myška | INFRACEK.cz

1. třída MYŠKY (děti ve věku 2,5-3 let)

Třídní učitelky: Bc. Strnadová Lucie, Trtková Hana

Označení třídy - www.lokki.cz

2. třída SLUNÍČKO (děti ve věku 3-4 let)

Třídní učitelky: Mgr. Damborská Hana, Pakostová Marcela
 10 Best označení tříd images | Třída, Značka, Čmelák

3. třída VČELIČKY (děti ve věku 3-4 let)

Třídní učitelkyBc. Martináková Kateřina, Pavelková Simona
Značka na dveře - Beruška | Kancelářské potřeby a papírnictví

4. třída BERUŠKY (děti ve věku 4-7 let)

Třídní učitelky: Bc. Beníčková Gabriela, DiS., Mgr. et Mgr. Vaculová Marie

10 Best označení tříd images | Třída, Značka, Čmelák

5. třída MOTÝLCI (děti ve věku 4-7 let)

Třídní učitelky: Ing. Koktavá Eva, Bc. Volná Kateřina

 

Další zaměstnanci pro školní rok 2022/2023:

Švestková Tereza

Správní zaměstnanci :  Brímusová Lenka, Mikulcová Marie
Kuchařka: Němcová Jolana, Bršlicová Jitka
© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek