Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Mateřská škola

 

Výsledek obrázku pro obrázek děti školka kreslený

Naše mateřská škola zahájila svůj provoz 1.9.1974 a byla postavena jako rozlehlá dvoupodlažní budova. Nyní jsou v mateřské škole 4 třídy, každá s maximální kapacitou 28 dětí. Třídy jsou vybaveny poměrně novým nábytkem a jsou v dostatečné míře vybaveny hračkami a ostatním materiálem potřebným pro činnosti dětí. Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi v MŠ. Stravu pro děti i zaměstnance MŠ dovážíme ze školní kuchyně ZŠ ve smyslu zdravého životního stylu.

Pro pobyt venku slouží přiléhající rozsáhlá zahrada se vzrostlými stromy a keři, bludišti, vybavená pískovišti, průlezkami, zahradním altánem aj. Zahrada byla rekonstruována za pomoci dotace z fondů EU. Ve všední dny do 16-ti hodin využívají tuto zahradu děti z MŠ, od 16-ti hodin ji mohou využívat maminky s dětmi. V sobotu a v neděli je zahrada otevřena pro maminky s dětmi od 13-ti hodin.

 

Mateřská škola má celodenní provoz od 6.30 do 16.00 hodin.

 

Motto :Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno.“ (Jan Amos Komenský)


Rozdělení tříd v MŠ pro školní rok 2017/2018:

1. třída SLUNÍČKA

(děti ve věku 3-4 let)

Třídní učitelky: Mahdalová Jaroslava
                     Pavelková Simona

2. třída VČELIČKY

(děti ve věku 3-4 let)

Třídní učitelky: Polanská Jana
                                        Bc. Beníčková Gabriela

3. třída BERUŠKY

(děti ve věku 4-7 let)

Třídní učitelky: Beníčková Marie
                                Mgr. Vaculová Marie

4. třída MOTÝLCI

(děti ve věku 4-7 let)

Třídní učitelky: Mgr. Damborská Hana- zástupce ředitele pro MŠ

Bačíková Berta

 

Další zaměstnanci pro školní rok 2017/2018:

Správní zaměstnanci : Novotná Emilie
                                    Mikulcová Marie
Kuchařka: Němcová Jolana
© 2018 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek