Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Školní jídelna

Aktuální sdělení

 

 

Jídelníček

JÍDELNÍČEK

Telefon: 572 693 177

E-mail: jídelna@zsnivnice.cz

Číslo účtu pro platbu stravného: 1541301329/0800

Inkaso zavádějte bez variabilního symbolu. Pokud platíte individuálně, je nutné se domluvit s vedoucí školní jídelny na zadání variabilního symbolu pro správné spárování platby.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti (nemoci).

V době předem známé nepřítomnosti ve škole (objednané návštěvy u lékaře, dovolená, přijímací zkoušky apod.) se musí oběd odhlásit minimálně den dopředu do 14:00 h.

Ráno od 7:00 h do 7:30 h se odhlašuje strava na tentýž den jen v případě náhlého onemocnění.  Na druhý a následující dny nemoci se musí oběd odhlásit den dopředu do 14:00 h.

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně u malého okénka od 11:00 h do 11:30 h. Po uplynutí této doby nebude během klasického výdeje jídlo do jídlonosiče za žádných okolností vydáno.

Odhlašování hromadných akcí školy (výlety, exkurze) provádí učitel podle seznamu zúčastněných žáků. Školní prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

Odhlašování individuálních akcí v rámci školy (soutěže, olympiády a sportovní turnaje) je na rozhodnutí rodičů, oběd je tento den účtován jako dotovaný. Opět platí včasné odhlášení tj. nejméně den dopředu do 14.00 h. V případě nedodržení podmínek odhlašování, nebude oběd odhlášen.

 

Způsoby odhlášení stravy :

–  na www.strava.cz (jako uživatelské jméno uvádějte nejprve příjmení potom jméno a vše dohromady – např. novakjosef). U nových strávníků je nutná registrace u vedoucí ŠJ, která vydá potřebné heslo. Je možné odhlásit nejpozději den dopředu do 14:00 h.

–  e.mailem –jidelna@zsnivnice.cz – uveďte důvod odhlášení.

–  telefonicky na tel. 572 693 177 

 

Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store. 

Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete stáhnout z Google Play     

 

Jako stravenka slouží čip. Čip je vydán na zálohu 120,- Kč (pokud někdo ztratí nebo poškodí, musí zakoupit nový na vlastní náklady). Po ukončení stravování se bude nepoškozený čip vykupovat za 90,- Kč (opotřebení, náklady na opravy).

 

DOKUMENTY

Informace ke školnímu stravování

Přihláška ke stravování_žáci v ZŠ_21-22

Přihláška ke stravování_děti v MŠ

Alergeny

Stanovení plateb za stravování_od 1. 1. 2022

Zvýšení cen stravného_od 1. 1. 2022

Vnitřní řád_ŠJ_od 1. 1. 2022

Vnitřní řád_ŠJ-V_MŠ_od 1. 1. 2022

© 2022 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek