Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Dokumenty, Zápis do MŠ

Výsledek obrázku pro obrázek mš kreslený

DOKUMENTY MŠŠkolní vzdělávací program předškolního vzdělávání 2016-19

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu předškolního vzdělávání

Školní řád MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace o možnosti individuální konzultace 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/20191. Vydávání žádostí

Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné si vytisknout na webových stánkách „ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NIVNICE“ nebo si ji můžete vyzvednout v mateřské škole od 16. 4. do 20. 4. 2018 od 7:00 do 16:00 hod.

2. Příjem vyplněných žádostí v mateřské škole 2. 5. 2018

Příjem řádně vyplněných žádostí v tomto termínu probíhá v době od 7:00 do 16:00 hod. Na výzvu je zákonný zástupce povinen doložit: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte. Při převzetí žádosti budou zákonní zástupci dítěte informováni o dalším postupu v přijímacím řízení.

3. Přijímací řízení

Do 30 dnů od zápisu mateřská škola zveřejní seznam přijatých/nepřijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách mateřské školy nebo na vývěsce v budově mateřské školy. Po přijetí informace o výsledku přijímacího řízení se zákonný zástupce co nejdříve dostaví do MŠ pro „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ“. Zákonný zástupce se může proti „Rozhodnutí ředitele školy“ do 15 dnů od převzetí odvolat.

 

Elektronická žádost pro zápis dítěte do mateřské školy ke stažení:

ŽÁDOST o přijetí


 

© 2018 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek